Mangler fortsat Bekræftelse på Optrend i C20!

BørsUdsigten: Reversal i S&P500?

 

Wall Street lukkede fredag, med fald på mellem 0,3 pct. og 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 1,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. når vil lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, mandag.

 

BørsUdsigten vil de kommende 6 uger ikke have normal længde; men det tilstræbes, at mindst S&P500 og C20 udkommer. Den gamle “redacteur” er på efteruddannelse (;-D)

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med er fald på 0,7 pct. (19,44 point) i indeks 2.918,65.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.919), er der fortsat tale om en rebound, trods det negative tilbagefald. Husk her at negative korrektioner/korrektive bevægelser oftest – men ikke altid – har to bølger!

Der er tale om et spekulativt købesignal, idet der var en lille reversal. Brud af 2.940 vil bekræfte optrenden.

Såfremt vi ser en ny top (brud af 3.027) i løbet at de kommende måneder, har BørsUdsigten fortsat et indeksmål i 3.150 niveauet ultimo året.

Årsagen til, at BørsUdsigten fundamentalt er positiv for aktier, er at likviditeten ikke begrænses yderligere, samt at der afkastmæssigt ikke er noget alternativ til investering i aktier (TINA), med undtagelse af fast ejendom. BørsUdsigten vurderer, at vi er i en situation med en latent inflationsrisiko! (hvilket ikke er det vi normalt hører)

Kriser i aktiemarkedet skabes ved likviditetsmangel (-eller overflod (hyperinflation) – og det er slet ikke tilfældet i den nuværende situation.

Brud af den spekulative trend i 2.918 niveauet vil indikere mindst en opbremsning af den spekulative/tertiære trend og første “advarsel”. Salgssignal ved bruddet af 2.897 niveauet.

Den sekundære / primære Trend er fortsat op. Den kan dog udvikle sig til en midlertidig topformation i form af en SHS formation, der før annulleres ved brud af 3.027 niveauet.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.897 niveauet (solgt i 3.016 niveauet). Stop loss ved brud af ved brud af 2.897 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af 2.977 niveauet. Genkøb ved brud af 3.027 niveauet. Strategi: Sælg 

BørsUdsigten har igen købt amerikanske aktier ind til beholdningen!

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,5 pct. (5,20 point) i 1.003,54.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en flot rebound indenfor en faldende sekundær trendkanal. Den faldende toplinie testes i 1.009 niveauet. BørsUdsigten vurderer, at et bekræftet brud vil betyde en lidt længere (sekundær opbremsning), og at “faren” sandsynligvis er drevet over for denne gang.

Det skete som sagt ikke, da vi ikke fik et bekræftet brud.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 998 niveauet. Stop loss ved brud af 992 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 996 niveauet (købt i 1.026 niveauet). Genkøb ved brud af 1.009 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 1,2 pct. (19 point) i indeks 1.532 – er der tale om et vendesignal på vores candlelight. Brud af 1.531 niveauet (testes nu) indikerer en test af bundlinieniveauet i  1.520-10 niveauet. EXIT ved brud af 1.510 niveauet.

På den helt lange bane er der tale om en dobbelt top og en faldende trendlinie i form af en kileformation. Desuden er der mulighed for en større SHS formation.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.535 niveauet (solgt i 1.603 niveauet). Stop loss ved brud af 1.531 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1,627 niveauet. Genkøb ved brud af 1.598 niveauet. Strategi: Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,7 pct. (195 point) i indeks 11.694 – er der fortsat mulighed for en større SHS formation. Der er tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelt top (midlertidig topformation). Det første af de 2 gaps i en mulig skulder  blev lukket torsdag. Neckline i 11.625 niveauet afviste, og der er tale om en bekræftet tertiær bund, hvilket giver mulighed for en opbremsning. For at annullere SHS formationen skal vi have en lukning over 12.647 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløs stop loss) ved bruddet af 11.740 niveauet. Genkøb ved brud af 11.800 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 12.500 niveauet. Genkøb ved brud af 12.450 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK til morgen (6,66), tester vi bundlinien i en tertiær konsolidering. er der tale om en opbremsning af den tertiære faldende trend. Candlelightindikationen er en midlertidig top/vendesignal for en bevægelse ned. Brud af 6,66 niveauet udløser nyt salgssignal, og mindst en bevægelse ned mod 6,62 niveauet. Det bekræftede brud af 6,71 niveauet har udløst et meget stærkt salgssignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,71 niveauet. Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,69 niveauet. Genkøb ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (58,4) er der tale om en opbremsning af den tertiært faldende trend.

Resten udgår

 

UK Brent: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.