Hong Kong

BørsUdsigten: Situationen i Hong Kong Optrappes!

BørsUdsigten noterer, at lufthavnen i Hong Kong er blevet lukket, og at de store modebrands er udsat for Shit-Storm på SoMe (De sociale medier) fordi de har Hong Kong som oprindelsesland.

BørsUdsigten vurderer, at der er en grund til, at man lukker lufthavnen i Hong Kong.

Om det er demonstranterne eller kineserne, der står bag lukningen er uvist.

For magthaverne (dem der råder over politi og militær) burde det vær en simpel opgave at rydde lufthavnen for demonstranter.

I BørsUdsigten’s optik, lukker man kun en lufthavn, hvis man ikke ønsker at nogen skal forlade landet.

BørsUdsigten kan ikke overskue konsekvenserne af en optrapning / eventuel indgriben fra Kina’s side – og reaktionerne derpå!

Situationen er svær at gennemskue – men der sker ikke noget ved at tage lidt risiko ud af “bøgerne” – da konsekvensen kan være uoverskuelig.

Senest vi havde en lignende situation var da Rusland annekterede Krim.

Udlandets reaktion – og Donald Trump’s uforudsigelighed – kan også være en risiko

Hong Kong kan være katalysatoren til ben to i den nuværende korrektion.

Ovennævnte er rent “tankespin”, og bygger på informationer fra medierne.

BørsUdsigten understreger, at der er ingen dokumentation på påstanden / vurderingen.

BørsUdsigten anbefaler, at man selv vurderer situationen, og ikke alene handler på ovennævnte vurdering. (Og ikke handler i panik).

Den gamle “redacteur”

 

PS! Vurderingen er uden ansvar for BørsUdsigten!!

 

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.