Hvor skal vi hen?

De internationale aktiemarkeder har svært ved at trække i samme retning. Det amerikanske marked bevæger sig vandret, mens det tyske holder fast i den faldende tendens. Den uensartede tendens i markedet gør deltagerne nervøse og giver dem mindre appetit på aktier.

TDC holder fast i den stigende trendkanal, der blev etableret i slutningen af februar. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for to uger siden. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb og har været det i 4 uger. Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i Momentum på både uge- og månedsniveauet ogRSI har ramt 80 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 35 og herefter i niveauet 37-38 og der er et ”gap” i niveauet 39,4-40,41.

Parken Sport & Entertainment (PSE) er oppe med 15 pct. fra årsskiftet til dato, og så siger man, at fodbold er en dårlig forretning.  Hen over sommeren bliver det interessant at se, hvem der bliver solgt og købt. De øvrige forretninger i PSE kører noget blandet. Fitness-forretningen er presset på indtjeningen, mens det går bedre for Lalandia og ejendommene.

Aktien tester nu modstandsniveauet 64- 66, som også blev testet i marts 2015 og næste modstandsniveau er ved 71-72, som var en bund i maj 2014. Den spekulative investor ser potentialet i et kedeligt marked.

IC Group nedjusterede forventningerne, da 2 ud af 3 tøjmærker har det svært. Selskabet nedjusterede forventningerne for hele året, og det fik aktien til af falde med 14,9 pct. Faldet betyder, at aktien er tilbage i niveauet 190, som aktien blev handlet i tilbage i oktober/november 2015. Aktien ser ikke interessant på det nuværende niveau.

Rockwool opjusterede forventningerne grundet lavere energipriser, hvilket er med til at give en bedre indtjening i selskabet. Der var vækst i USA som forventet og den samme positive tendens så man for det asiatiske marked. I Østeuropa var der et mindre fald, hvilket hovedsageligt skyldes Rusland. I Vesteuropa var der en positiv tendens i Skandinavien, mens Frankrig oplevede faldene i salgsvolumen grundet prisforhøjelse tidligere på året.

Teknisk betyder torsdagens stigning, at man er brudt igennem første modstandsniveau ved 1100 og nærmeste modstandsniveau er ved 1200. Stigningen i aktiekursen trækker op i Momentum på både uge- og månedsniveauet.

Den kommende uge byder på en række regnskaber: Tirsdag er det Brdr. Hartmannm, Brøndby IF, Firstfarms samt Skako. Onsdag er det A&O Johansen, Arkil Holding samt Scandinavian Tobacco. Torsdag: Jeudan og UIE og fredag Matas.

Hartmann er igen nede og teste støtteniveauet 250- 255, som også blev testet i februar og som modstand i marts/april 2015. Bryder kursen igennem støtte/modstandsniveauet, er der et pænt stykke ned til næste støtteniveau 200. Momentum og RSI har begge etableret en bundformation, så man bør holde øje med aktien op til regnskabet.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 940-980. Der er fortsat et salgsignal i Bollingerkanalen på ugebasis og det har stået på siden årsskiftet. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis og RSI har etableret en stigende tendens og har ramt 70. Det danske indeks bevæger sig vandret, da medicinal-aktierne er med til at holde hånden under det danske indeks. Ud af de 10 mest stigende aktier i Large er 4 i medicinal-sektoren: Genmab, Össur, GN Store Nord og Lundbeck. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 900-910.

 

NNIT vinder flere kunder

De to signalmodeller Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et nyt ”Golden Cross” i forrige uge.

Bestil Trends på det link  https://aktieraadet.dk/produkt/trends/  og se analysen.

 

NNIT med modstand i 195
NNIT med modstand i 195


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.