Skal der fiskes Nilfisk før regnskabet?

Der er regnskab fra Nilfisk Holding i næste uge og spørgsmålet er, om der skal fiskes Nilfisk.


Nilfisk Holding har på dagsniveauet et købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret i slutningen af april. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage var tæt på at etablere et Death Cross men det blev undgået i sidste øjeblik. Det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 142 som en støttelinie.


På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret for 4 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har netop etableret et Golden Cross.


De tre indikationsmodeller stiger alle på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI har ramt 78. MACD er stigende, og over middelværdien på 0.


Nærmeste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 190. Der er støtte i niveauet 120 og herefter 100. Aktien ser interessant ud på niveauet. Men tør man købe før et regnskab?  

Husqvarna som producerer produkter til haven havde et bedre resultat i 1. kvartal end hvad markedsdeltagerne havde forventet. Det bliver interessant at se, om Nilfisk kan følge i Husqvarnas fodspor.

Prøv Vikingen mini gratis i 14 dage

Få et teknisk overblik med analysesystemet Vikingen Mini. Har du lyst til at prøve kræfter med teknisk analyse og se om det også kan hjælpe dig med at overvåge markedet.

Så send mig en mail med dit navn til lp@npinvestor.dk og så sender Vikingen Financial Software et link, hvorfra du kan downloade Vikingen.

Vikingen mini indeholder alle de store nordiske aktier med historik min. 5 år tilbage. Fundamentaldata på de store nordiske selskaber samt 20 af de største internationale indeks.

Der er 5 analysemodeller med i Vikingen Mini bl.a. Kursgrafen, Momentum og RSI.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.