Sikke et rally

De seneste to uger har markedet haft en rigtig positiv udvikling og det har specielt været indenfor råvarer, stål- og byggerelaterede aktier. Endvidere har de amerikanske markeder i de to gamle indeks nået nye all time highs.

En stigende dollar kan gavne flere danske virksomheder blandt andet Coloplast, som været i en faldende tendens siden oktober. Aktien ser ud til at have en bund omkring 440, som også var et støtteniveau i sommeren 2015. RSI er nede i niveauet 10-20. Bollingerkanalen har etableret et nyt signal på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 450 som en modstandslinie. Tag aktien med på kandidatbænken.

B&O fortsætter den stigende tendens og banker nu på modstandsniveauet 80- 84, som er blevet testet et par gange. RSI har ramt niveauet 75-78 på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACD, og det samme ser man i Momentum på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 105. Det som kan trække aktiekursen op er, hvis man kan få kineserne til at købe flere B&O produkter.

De danske banker får nye købssignaler på ugebasis, og det er over en bred kam både indenfor store og små banker. Men også forsikringsaktierne har fået en øget Momentum ind i aktiekursen. Hurtigst løber Alm. Brand efterfulgt af Topdanmark og Tryg. Alm. Brand-aktien nærmer sig et interessant modstandsniveau omkring 52-54, som tilbage i oktober 2009 blev testet, før aktien faldt tilbage. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, så er næste modstand ved 60 og herefter i niveauet 70. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb.

Royal Unibrew skuffede markedsdeltagerne, hvilket sendte aktie ned med 7,9 pct. Aktien har været i en svagt sivende tendens og med faldet bekræftes salgssignalet i aktien. Nærmeste støtteniveau er ved 265. Man skal afvente udviklingen i aktien.

NKT Holding fortsætter den stigende tendens og er brudt op over den tidligere top fra marts/april måned 2015. Nærmeste støtteniveau er ved 440, mens nærmeste modstandsniveau er ved 500. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været det siden begyndelsen af august og modellens nedre støttelinie er ved niveauet 430.

Den kommende uge byder på en række mindre regnskaber. Tirsdag kommer FirstFarms og RTX. Onsdag følger Arkil Holding og German High Street Properties.

Firstfarms handles vandret i niveauet 46-46,5 og det har nu stået på i flere måneder. Signalmodellerne har været i køb på ugebasis siden marts. Den vandrette formation på ugebasis betyder, at MACD bevæger sig vandret på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum . Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Brud af niveauet 46.5 kan sende aktien op i 49, som var en top i juni/juli sidste år. Herefter er der modstand i niveauet 51, som bliver testet i 2014 som en støttelinie.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset handles vandret i niveauet omkring 820, hvilket har fået Momentum og RSI til at bevæge sig vandret og etablerer en bundformation. RSI er under 30. Signalmodellerne er begge i salg på ugebasis og har været det siden juni. I august måned etablerede de glidende gennemsnit et ”Death Cross” på ugebasis. Holder støtteniveauet omkring 820, så er næste modstandsniveau oppe ved 860 og herefter i niveauet 890.

 

DK Portefølje
Royal Unibrew bliver solgt. Pandora er på salgslisten.

dk-port

 

Nordisk portefølje
H&M med i porteføljen og Wihlborg er solgt. Har hævet

nordport

 

Ny all time highs

De seneste amerikanske nøgletal viser en positiv udvikling og flere har overgået markedsforventningerne, hvilket viser, at den amerikanske økonomi er i vækst.

Den kommende uge byder på en række mindre selskaber samt nogle udenlandske banker. Det er blandt andet Kroger, Dollar General Corp., Brown-Forman, Autodesk samt Workday. Denne uge har budt på flere regnskaber, hvor blandt andet Dollar Tre har været en af de store overraskelser og aktien er steget over 9 dollar fra 70 til 79.

Dow Jones over 18.000
Dow Jones over 18.000

Dow Jones Industrial Average har passeret 19.000 og er i ny all time high. Stigningen i indekset har fået Bollingerkanalen til at etablere et nyt signal. De glidende gennemsnit undgik at etablere et ”Death Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60. Næste modstandsniveau er ved 19.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 18.500.

S&P med nyt signal.
S&P med nyt signal.

S&P 500 tester modstandsniveau ved 2200 og Bollingerkanalen har for 2 uger siden etableret et nyt købssignal på ugebasis. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis. Stigningen har ligeledes trukket op i de tre indikationsmodeller. Nærmeste støtteniveau er ved 2125, som tilbage i september/oktober blev testet som bund, mens det i 2015 flere gange blev testet som top. Næste modstandsniveau er ved 2250.

Nasdaq
Nasdaq

Nasdaq Composite har ikke kørt så hurtigt som de to gamle indeks og flere af IT-aktierne har været udsat for et mindre udsalg. Denne uge er indekset brudt igennem modstandsniveauet 5300 og det betyder, at der er etableret et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Den positive tendens i indekset trækker op i indikationsmodellerne på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 5150.  Nærmeste støtteniveau er ved 5100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 5400.

Strategi: Køb på amerikanske aktier via investeringsforeninger.

 

Japan fortsætter den stigende tendens

Det japanske indeks viser styrke og den stigende tendens betyder, at indekset er trukket igennem de 18.000. Dermed er indekset ikke langt fra årets start, hvor kursen var i 19.000. Der er en positiv tendens i indikationsmodellerne, og indekset ligge godt til i den stigende trendkanal.

Nikkei på ny optur
Nikkei på ny optur

Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, selvom hastigheden er en smule aftagende. Nærmeste modstandsniveau er ved 19.000 og herefter i niveauet 20.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 17.000.
Strategi: Hold på i japanske aktier via investeringsforeninger.

S30 i trendkanal.
S30 i trendkanal.

OMX Stockholm holder fast i den stigende tendens og der er etableret et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Parabolic har derimod været i køb siden midten af juli. Ved august måneds begyndelse har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Gross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter, at indekset kan gå højere. Nærmeste modstandsniveau er ved 1525 og herefter i niveauet 1600. Nærmeste støtteniveau er ved 1400.
Strategi: Køb på svenske aktier.

BE Group
BE Group

BE Group holder fast i den stigende tendens og det er efter et tilbagefald i begyndelsen af november, hvor aktien var nede i 34 og nu har aktien taget en rebound op i niveauet 38-39. Det betyder, at indikationsmodellerne igen stiger på ugebasis og at det lange glidende gennemsnit blev testet, men har stået for presset og ligger nu som en støttelinie i niveauet 38. Signalmodellerne kunne ikke holde købssignalet og har derfor ændret signal til salg. Momentum er faldet tilbage og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket er et negativt signal.Den spekulative investor køber aktien ved brud af niveauet 41, mens den forsigtige venter til brud af niveauet 42-43.

DAX
DAX

Frankfurt Dax 30 handles fortsat vandret i niveauet omkring 10.700 og der er fortsat et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen, mens Parabolic er i køb. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD bevæger sig vandret. Momentum har den seneste måned mistet sin hastighed og derfor er der etableret en topformation på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 11.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 10.500.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

Stabilitet i Rusland er godt for Carlsberg

Rusland har i længere tid vist en vis stabilisering og kan olieprisen holde det nuværende niveau vil det give en positiv vækst i Carlsbergs russiske forretning. I den seneste kvartalskommentar fra Carlsbergs seneste kvartalsmeddelelse beretter selskabet om en organisk vækst på det østeuropæiske marked på 16 pct., som er drevet af et positivt prismix og en øget efterspørgsel. Den positive udvikling skyldes også en varm sommer i Rusland.

I Vesteuropa var der et fald på 4 pct. i nettoomsætningen, og det skal ses i lyset af en lille stigning i omsætningen. Faldet i 3. kvartal skyldes lagernedbringelsen på en række markeder efter UEFA EURO 2016. I Storbritannien og Finland har man oplevet et øget prispres, hvilket også var tilfældet i Polen i begyndelsen af året.

I Asien har der været et fald på 2 pct. i nettoomsætningen og det til trods for et forbedret produktmix, mens man tabte en 1 pct. i volumen. Endvidere blev man negativt ramt af valutaen fra især Kina, Malaysia. De nye markeder Indien, Laos og Myanmar viste en positiv fremgang.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 621- 640 mod det nuværende kursniveau ved 594, hvilket giver et potentiale på 5-11 pct.

Carlsberg
Carlsberg

Teknisk har Carlsberg været nede og teste niveauet omkring 580-590, som flere gange har været et støtteniveau og bestået testen. De to signalmodeller er i salg på ugebasis og har været det siden sommeren. Den faldende tendens i kursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er nede i niveauet omkring 44, men har foretaget en rebound i forhold til for 2 uger siden.

De to glidende gennemsnit ligger i niveauet 600 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 625 som to modstandslinier. Bryder kursen over 595, så ser aktien interessant ud på niveauet.

 

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: PerAarsleff Holding, Novozymes og NNIT.

Per Aarsleff
Per Aarsleff

Per Aarsleff Holding har på dagsniveauet brudt den faldende tendens og etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. På ugebasis er det er salgssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross”. Den positive tendens i kursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 165 og herefter i niveauet 180, mens der er støtte i niveauet 150. Aktien tages med på kandidatbænken.

Novozymes handles vandret i niveauet 240-245 og der er mindst tre ”gaps” på dagsniveauet i grafen, og det første er tilbage fra august 2015 herefter i august og i oktober 2016. RSI har været en tur under 10 i sidste uge, men er nu kommet over. Momentum har ligeledes etableret en bundformation og stiger, men MACD fortsat er i en faldende tendens. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens, men den faldende tendens er aftagende. Niveauet 240 har tidligere været et støtte/modstandsniveau i 2013/2014.

 Novozymes med flere gaps.
Novozymes med flere gaps.

På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedaf, mens det lange glidende gennemsnit ligger på dagsniveauet ved 245. Den spekulative investor som vil satse på ”gaps”-lukninger bør samle op i aktien på niveauet.   

NNIT
NNIT

NNIT fik ikke en rebound i begyndelsen af november, som graferne lagde op til. Aktien handles nu i niveauet 177-180 og forsøger at finde et støtteniveau her omkring. De tre indikationsmodeller på ugebasis har en negativ tendens. RSI er under 40 på ugebasis, og det giver mulighed for en rebound over tid. Momentum har etableret en højere bund end den foregående, men den tidligere top er ikke blevet passeret.

De glidende gennemsnit er blevet brudt af den faldende tendens i aktiekursen og både det korte og lange glidende gennemsnit ligger over kursgrafen som to modstandslinier i niveauet 200 for det korte og 220 for det lange gennemsnit. Det første købssignal på dagsniveauet kommer af bruddet ved 185 i Bollingerkanalen. Aktien tages med på kandidatbænken.

Guldet fortsætter ned
Guldet er brudt igennem 1200 og handles nu i niveauet 1180. RSI har ramt niveauet 28 på ugebasis og er ved at etablere en bundformation. Nærmeste støtteniveau er ved 1170. Afvent udviklingen.

EUR/USD nærmer sig niveauet 1,00 og i øjeblikket handles krydset i niveauet 1,06. Der er en faldende tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket indikerer, at krydset skal længere ned.

NOK/DKK holder fast i støtteniveauet omkring 82. Der er divergens mellem tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum er i en faldende tendens, mens RSI er i en stigende tendens, som har ramt niveauet. Det er olien, som afgør udviklingen.

SEK/DKK holder fast i den stigende tendens på ugebasis og nærmeste modstandsniveau er ved 76,5 og herefter i niveauet 78.

Metalvaremarkedet holder fast i den stigende tendens. De råvarer som har den stærkeste udvikling er kobber, bly og zink, mens aluminium og tin konsoliderer sig.

Landbrugsmarkedet er fortsat uensartet. Sukker og kakao er begge i faldende tendens, og mens hvede, majs og kaffe bevæger sig vandret, så ser man en lille stigning i palmeolie.

Olieprisen
Olieprisen

Brent Spot har rettet sig og handles nu i niveauet 49-50. Nærmeste modstandsniveau er ved 52-53 og der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i køb, mens Parabolic er i salg.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.