Sikke et rally

De seneste to uger har markedet haft en rigtig positiv udvikling og det har specielt været indenfor råvarer, stål- og byggerelaterede aktier. Endvidere har de amerikanske markeder i de to gamle indeks nået nye all time highs.

En stigende dollar kan gavne flere danske virksomheder blandt andet Coloplast, som været i en faldende tendens siden oktober. Aktien ser ud til at have en bund omkring 440, som også var et støtteniveau i sommeren 2015. RSI er nede i niveauet 10-20. Bollingerkanalen har etableret et nyt signal på dagsniveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 450 som en modstandslinie. Tag aktien med på kandidatbænken.

B&O fortsætter den stigende tendens og banker nu på modstandsniveauet 80- 84, som er blevet testet et par gange. RSI har ramt niveauet 75-78 på ugebasis. Der er en positiv tendens i MACD, og det samme ser man i Momentum på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 90 og herefter i niveauet 105. Det som kan trække aktiekursen op er, hvis man kan få kineserne til at købe flere B&O produkter.

De danske banker får nye købssignaler på ugebasis, og det er over en bred kam både indenfor store og små banker. Men også forsikringsaktierne har fået en øget Momentum ind i aktiekursen. Hurtigst løber Alm. Brand efterfulgt af Topdanmark og Tryg. Alm. Brand-aktien nærmer sig et interessant modstandsniveau omkring 52-54, som tilbage i oktober 2009 blev testet, før aktien faldt tilbage. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, så er næste modstand ved 60 og herefter i niveauet 70. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb.

Royal Unibrew skuffede markedsdeltagerne, hvilket sendte aktie ned med 7,9 pct. Aktien har været i en svagt sivende tendens og med faldet bekræftes salgssignalet i aktien. Nærmeste støtteniveau er ved 265. Man skal afvente udviklingen i aktien.

NKT Holding fortsætter den stigende tendens og er brudt op over den tidligere top fra marts/april måned 2015. Nærmeste støtteniveau er ved 440, mens nærmeste modstandsniveau er ved 500. Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og har været det siden begyndelsen af august og modellens nedre støttelinie er ved niveauet 430.

Den kommende uge byder på en række mindre regnskaber. Tirsdag kommer FirstFarms og RTX. Onsdag følger Arkil Holding og German High Street Properties.

Firstfarms handles vandret i niveauet 46-46,5 og det har nu stået på i flere måneder. Signalmodellerne har været i køb på ugebasis siden marts. Den vandrette formation på ugebasis betyder, at MACD bevæger sig vandret på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum . Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Brud af niveauet 46.5 kan sende aktien op i 49, som var en top i juni/juli sidste år. Herefter er der modstand i niveauet 51, som bliver testet i 2014 som en støttelinie.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset handles vandret i niveauet omkring 820, hvilket har fået Momentum og RSItil at bevæge sig vandret og etablerer en bundformation. RSI er under 30. Signalmodellerne er begge i salg på ugebasis og har været det siden juni. I august måned etablerede de glidende gennemsnit et ”Death Cross” på ugebasis. Holder støtteniveauet omkring 820, så er næste modstandsniveau oppe ved 860 og herefter i niveauet 890.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.