Signalet mangler fortsat

Signalet mangler fortsat for skibene i tørlastsegmentet. Den manglende vækst i Kina er med til at holde fragtraterne nede, og samtidig er udsejlingen af korn fra Ukraine stoppet, hvilket også er med til at påvirke raterne.

Golden Ocean Group handles overordnet i en faldende trend. Men i de seneste 3 uger er aktien handlet vandret i niveauet 72-80. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i de glidende gennemsnit og Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross for 5 dage siden. Bollingerkanalen etablerede et købssignal for 11 dage siden.


På ugebasis er både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit i salg.


Den spirende positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 47. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt signal i modellen. MACD er ligeledes i en stigende trend, men har endnu ikke passeret middelværdien 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 95 og herefter i niveauet 110, mens der er støtte i niveauet 70 og herefter i niveauet 65. Aktien er på kandidatbænken.

I 2022 omsætter Golden Ocean Group for 10,9 mia. NOK mod 10,6 mia. NOK i 2021. Resultat efter skat blev på 4,5 mia. NOK i 2022 mod 4,6 mia. NOK mod året før.

Golden Ocean Group aflægger kvartalsregnskab den 31/8.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.