Den danske regnskabssæson er genstartet

Den danske regnskabssæson er genstartet i denne uge med nedjustering fra Novozymes. Det viser, at det er et svært miljø i øjeblikket for flere virksomheder.

Mandag var Bavarian Nordic med positiv nyhed om deres chikungunya-vaccine til unge og voksne. Det fik aktien til at rebounde i forhold til forrige uge, hvor aktien var ramt af afskrivningen af RS- vaccinen.
Teknisk er der fortsat et stort gap i niveauet 152-186. Der er 3 gaps i grafen og de skal over tid lukkes. RSI er begyndt at stige og er handlet op i niveauet 35. Den spekulative investor kan nå med. Bemærk jeg ejer aktier i selskabet.

FLSmidth opjusterede forventningerne, men det var Novo Nordisk der løb med opmærksomheden. Novo Nordisk offentliggjorde nemlig stærke data fra et stort og vigtigt studie, Select, hvor medicinalkoncernens vidundermiddel Wegovy har vist sig at reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser med hele 20 pct. Det fik Novo Nordisk til at bryde modstandsniveauet 1200 og sat fart på aktiekursen. Aktien ser interessant ud på niveauet.

FLSmidth derimod tabte Momentum i løbet af dagen og lukkede i minus. FLS-aktien bevæger sig vandret i niveauet 300-340. RSI handles i niveauet omkring 60. Momentum er faldende.
Aktien konsoliderer sig i niveauet 320-340 og det har stået på siden juni. Aktien fastholdes i Trends porteføljen.

Onsdag var der regnskab fra Novozymes og Vestas. Novozymes nedjusterede forventningerne til omsætningen i den højere ende. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 320-350. Der er salgssignal i aktien både på dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI stiger og er nu over 40. Momentum er faldet tilbage, men er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra, hvilket er positivt. MACD er ligeledes i en stigende tendens, men er fortsat under middelværdien nul. Bruddet af niveauet 340 vil indikere en trendvending. Aktien er på kandidatbænken.

Torsdag var der regnskab fra blandt andet Novo Nordisk og Solar. Novo Nordiskes omsætning i andet kvartal for 54,3 mia. kr. mod konsensus om 55,4 mia. kr., og driftsresultatet før renter og skat (EBIT) blev 23,9 mia. kr. mod analytikerforventningen 24,8 mia. kr. I den kommende tide er der aktiesplit og udbytte fra Novo Nordisk. Teknisk har aktien etableret et nyt købssignal på ugebasis efter modstandsniveauet 1200 er blevet brudt. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Solar fastholder forventningerne til en omsætning på 13,5 mia. kr. og EBITDA på 900 mio. kr. De mange skader i forbindelse med storme der har ramt Europa kan dog give en øget efterspørgsel på byggevarer, hvilket kan overraske i andet halvår. Solar er derfor på kandidatbænken.

I næste uge er der regnskab fra Tivoli mandag. Tirsdag er det DFDS, FLSmidth, Pandora, Schouw samt Jyske Bank, Totalbanken og Vestjysk Bank. Onsdag er der regnskab fra Brdr. Hartmann, Carlsberg, Demant, H+H, Jeudan, Lundbeck, Matas, NKT, Netcompany, North Media og UIE. Torsdag kommer Alm. Brand, Brdr. A&O Johansen, Coloplast, GN Store Nord, HusCompagniet, Penneo, Skjern Bank, Spar Bank Nord, Torm, Trifork Holding samt Zealand Pharma.

Pandora er med regnskab i den kommende uge. Aktien ligger i en stigende tendens og har netop etableret et nyt købssignal i de glidende gennemsnit på ugebasis. Bollingerkanalen på ugebasis har etableret et købssignal ved månedsskiftet juni/juli. RSI har ramt 75. Afventer regnskabet i næste uge.

C25-indekset er fortsat i en faldende tendens trods stigning i Novo Nordisk i denne uge. På dagsniveauet er der divergens mellem kursgrafen og Bollingerkanalen. Bollingerkanalen er gået i køb efter den store stigning i Novo Nordisk. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger fortsat over det korte glidende gennemsnit. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum falder. RSI stiger og har ramt 48. MACD er i en faldende tendens og under middelværdien 0.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Nærmeste støtteniveau er ved 1750 og herefter i niveauet 1700.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.