SHS eller yderligere optur?

BØRSUDSIGTEN: Fortsat Optrapning af Handelskonflikt! Guld fortsat i Nedtrend! Skal USD yderligere Op?

 

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 0,5 pct. (4,59 point) i indeks 983,54. For ugen blev det til en stigning på 0,4 pct. (3,54 point). År til dato et fald på 4,4 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,5 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (984), ligner det begyndelsen til en konsolidering efter bruddet af 977 niveauet (tertiær) har udløst et salgssignal. Købesignal ved brud af 985,5 niveauet.

BørsUdsigten har EXIT ved brud af 957 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 977 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 985,5 niveauet. Åbning af short ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.005 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart (Investing.com)

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, mandag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.500 (minus 1,5 pct. (22,74 point) (Sverige holdt lukket fradag), fik vi et bekræftet salgssignal og tertiær nedtrend. Indekset lukkede på vores horisontale bundlinie i 1.550 niveauet. Brud heraf vil udløse et kraftigt salgssignal. Prisobjektivet vil i givet fald ligge i 1.500-490 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.565 niveauet. Genkøb ved brud af 1.570 niveauet. Der åbnes shortposition ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Genkøb ved brud af 1.588 niveauet. Der er lukket en short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 1.572 niveauet. Ny short åbnes ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg. 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede uensartet, fredag.

I dag offentliggøres tal for salget af nye huse. Tallet er en indikator for den langsigtede forbrugertillid. BørsUdsigten noterer, at salget af boliger skuffede. Så må vi se om tendensen holder.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,5 pct. (119,19 point) i indeks 24.580,89. For ugen blev det til et fald på 2,3 pct., og år til dato et fald på 0,6 pct.

S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (5,12 point) i indeks 2.754,88. For ugen blev det til et fald på 0,9 pct. og år til dato på 3,0 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,3 pct. (20,14 point) i indeks 7.692,82. For ugen blev det til et fald på 0,7 pct., og år til dato en stigning på 11,4 pct.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.755), er der tale om mindst en opbremsning af accelerationen efter bruddet af først den tertiære – 2.770 niveauet – så den sekundære stigende trend – 2,757 niveauet. I første omgang ses en sidelæns konsolidering med en toplinie i 2.790 niveauet og en bundlinie i 2.748 niveauet. Næste støtte ses i 2.680 niveauet, såfremt 2.748 niveauet brydes.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.770 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 2.770 niveauet. Åbning af short ved brud af 2.748 niveauet ( testes NU). Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 2.790 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.655 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har IKKE længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

BørsUdsigten noterer at USD ligger i en konsolidering mellem 6,39 og 6,45 niveauerne. Optimalt købstidspunkt er når der er sammenfald i signalerne fra USD og Wall Street.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,88 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,53 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 3,02 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund ligger uforandret i 0,33 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,69 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,11 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:23 i 6,395 (6,418) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,165 (1,161) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,5 (110). EUR/JPY noteres i 127,6 (127,7). EUR/DKK noteres til morgen i 7,453 (7,453). GBP/DKK 8,482 (8,513).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,426), bliver der fortsat sat flag (sidelæns konsolidering). Toplinien ligger i 6,45 niveauet og bundlinien i 6,39 niveauet. Der er tale om en chartformation, der oftest bryder op!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,35 niveauet. Hjemtagelse af gevinst (og åbning af short) ved brud af 6,39 niveauet (testes NU). Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. BørsUdsigten har lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,315 niveauet (åbnet i 6,35 niveauet). Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg.

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,267 (1.267) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.267), ligger vi fortsat i en spekulativt / tertiær accelererende nedtrend.

BørsUdsigten har et prisobjektiv i 1.235-00 niveauet, som en god mulighed for et konsolideringsniveau, efter bruddet af 1.288 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.269 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt), og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres markant højere nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 68,40  (66,33) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 74,36 (73,44) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (74,4), er der tale om en fortsættelse af den bekræftede nedtrend efter bruddet af støtten i 75 niveauet. Der er tale om udbrud fra en base, og udbruddet skal følges! Chartet har testet den gamle støtte nu modstand i 75 niveauet. Tertiært / Sekundært købesignal ved brud af den horisontale modstand i 75 USD (nedefra).

BørsUdsigten vurderer, at chartformationen kan udvikle sig til en SHS formation (skulder – hoved – skulder) ved brud af næste støtteniveau i 73 niveauet. Brydes “neckline” ses en test af 62 niveauet!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 75 niveauet (købt i 76 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 75 niveauet. Strategi: Sælg 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, mandag.

Nikkei225 falder med 0,7 pct. (148 point) i indeks 22.369. Hang Seng falder med 1,1 pct. (308 point) til indeks 29.031. Kina’s CSI300 falder med 0,3 pct. (11 point) til indeks 3.598. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.354. Australien’s ASX200 falder med 0,3 pct. (17 point) 6.208.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.