Crash?

BØRSUDSIGTEN: Investor dilemma handelskonflikt vs. halvårsregnskaber! Støtteniveauer Brudt! “A Perfect Bear”

 

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,7 pct. (6,90 point) i indeks 976,64.

De europæiske aktiemarkeder lukkede markant lavere med fald på mellem 1,9 pct. og 2,5 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede markant lavere med fald på mellem 1,3 pct. og 2,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (977), ligner det fortsat en konsolidering, med en bundlinie i 965 niveauet, og en toplinie i 985 niveauet. Sekundært (primært) er der tale om en kileformation.

BørsUdsigten har EXIT af alle danske aktiepositioner ved brud af 957 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 977 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 982 niveauet. Åbning af short ved brud af 957 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.005 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart (Investing.com)

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lidt højere nu til morgen, tirsdag.

 

Crash?

Handelskonflikten mellem Kina og USA, Europa og USA udvikler sig fortsat.

BørsUdsigten vurderer ikke, at der kommer et direkte aktiecrash; men vi kan komme til at se et glidende fald, indtil der går spekulation i halvårsresultaterne. Offentliggørelse af Q2 regnskaber begynder om 2 – 3 uger, og inden da forventer BørsUdsigten at se en korrektiv bevægelse. Ikke engang et dansk verdensmesterskab i fodbold vil kunne ændre på det (;-D). Årsagen til at vi sandsynligvis ikke ser et crash, er at der fortsat er rigelig likviditet, at hændelsen er annonceret, og at der ikke bliver taget væsentlig kreditskabelse ud af aktiemarkedet.

Modsat bliver BørsUdsigten ikke overrasket, såfremt der kommer lidt spekulation i nogle af halvårsregnskaberne. BørsUdsigten tror dog, at selskaberne – på grund af oplægget til handelskrig – vil være tilbageholdende med  opjusteringer, og dem der kommer vil give en indikation på hvor påvirket ledelsen forventer, at de pågældende selskaber vil blive ramt af handelskonflikten. Kommer der opjusteringer er det et meget stærkt signal til markedet!

Det vil derfor være en god ide, at følge med i selskabernes udmeldinger om påvirkning af den eskalerende handelskonflikt.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.535 (minus 1,0 pct. (14,90 point), fik vi et bekræftet salgssignal og en accelererende tertiær nedtrend. Indekset brød støttelinien i 1.550 niveauet, og udløste et stærkt salgssignal. Nyt prisobjektiv i 1.500-490 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.565 niveauet. Der er åbnet shortposition ved bruddet af 1.550 niveauet.Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.545 niveauet.  Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 1.550 niveauet. Lukning af sekundær short ved brud af 1.670 niveauet. Strategi: Sælg. 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, mandag.

Salget af nye hus overraskede positivt med en stigning i maj på 6,7 pct. Det almindelige boligsalg skuffede ellers i maj. Stigningen sker på trods af at renten på de 30 årige realkreditobligationer i år er steget med godt 0,5 pct. til ca. 4,55 pct. Ovennævnte tal indikerer, at der stadig er en stærk økonomisk vækst i USA.

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 1,3 pct. (328,09 point) i indeks 24.525,80.

S&P500 lukkede med et fald på 1,4 pct. (37,81 point) i indeks 2.717,07.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 2,1 pct. (160,81 point) i indeks 7.532,01.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.717), blev støttelinien i 2.748 niveauet brudt, og der er udløst et salgssignal / bekræftelse. Næste støtte ses i 2.680 niveauet. Der er tale om mindst en opbremsning. Vi skal have en lukning over 2.757 / 2748 niveauet for at neutralisere den negative trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.770 niveauet. Der genkøbes (og lukkes short) ved brud af 2.757 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af den horisontale støttelinie i 2.748 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 2.790 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.656 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har IKKE længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

BørsUdsigten noterer at USD har brudt ned gennem bunden i 6,39 niveauet, af vores flagformation. Det betyder, at der for øjeblikket er mulighed for “a perfect bear

Situationen betyder, at man skal afvente køb af amerikanske aktier, og være mere for udgående (sælge), naturligvis med genkøb for øje.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,88 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,53 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 3,03 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund faldt med 0,01 pct. til 0,32 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,69 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,10 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:32 i 6,363 (6,395) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,172 (1,165) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,4 (109,5). EUR/JPY noteres i 128,2 (127,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,454 (7,45). GBP/DKK 8,456 (8,482).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,363), fik vi et udbrud ned gennem støttelinien i 6,39 niveauet. Der er tale om udbrud fra en flagformation. Det udløser tertiært salgssignal. Normalt bryder en flagformation op gennem modstanden – men det skete ikke i dette tilfælde.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 6,39 niveauet (købt i 6,35 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 6,39 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg.

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,263 (1.267) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.263), ligger vi fortsat i en accelererende nedtrend efter bruddet af 1.288 niveauet.  BørsUdsigten’s prisobjektiv (konsolidering) ligger i 1.235-00 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.271 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt), og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt uensartet nu til morgen, tirsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 68,31 (68,40 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 74,86  (74,36) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (74,4), er der tale om en fortsættelse af den bekræftede nedtrend efter bruddet af støtten i 75 niveauet. Der er tale om udbrud fra en base, og udbruddet skal følges!

Chartet har testet den gamle støtte nu modstand i 75 niveauet. Tertiært / Sekundært købesignal ved brud af den horisontale modstand i 75 USD (nedefra).

BørsUdsigten vurderer, at chartformationen kan udvikle sig til en SHS formation (skulder – hoved – skulder) ved brud af næste støtteniveau i 73 niveauet. Brydes “neckline” ses en test af 62 niveauet!

Den modsatte situation, kan også hurtigt opstå, hvor 80 niveauet brydes.

Indtil videre ses SHS formationen som den mest sandsynlige, men fundamentalt er USD 80 slet ikke en umulighed ved rette omstændigheder, som yderligere produktionsnedgang i Nigeria, Angola og ikke mindst Venezuela. En boykot af Iran vil medføre yderligere prisstigninger.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 75 niveauet (købt i 76 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 75 niveauet. Strategi: Sælg 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 falder med 0,2 pct. (36 point) i indeks 22.319. Hang Seng falder med 0,2 pct. (63 point) i indeks 28.899. Kina’s CSI300 falder med 0,9 pct. (32 point) i indeks 3.528. Sydkoreas Kospi falder med 0,4 pct. (10 point) i indeks 2.348. Australien’s ASX200 falder med 0,3 pct. (20 point) i 6.191.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.