Øget usikkerhed i markedet

Der skal ikke meget til, før markedet ikke synes det er sjovt længere.

Mange markedsdeltagere er bange for, at toppen er indenfor rækkevidde og derfor justerer de deres aktieporteføljer ned. Kommer der en større korrektion i markedet, er det ofte aktier indenfor medicinal-industrien og forbrug a la supermarkedskæder, som har rettet sig, da det er produkter, vi forbrugere af afhængige af. Derudover er det forsyningsselskaber og indenfor teleområdet.

Herudover skal man se efter mindre selskaber, som ofte har nærmarkeder, hvor de har deres største afsætning og derfor ikke rammes af en global handleskrig.

På det danske marked har vi en række medicinal-selskaber man kan investere i, men også her er det de færreste som kan holde fast i den stigende trendkanal. Ud af de 19 danske selskaber, som er i Health Care indekset er det kun 9 selskaber, som har en stigende tendens og blandt dem er der flere, som har mistet Momentum. De aktier med stærkt Momentum er GN, Store Nord, Chemometec, Ambu og Lundbeck. Specielt at både Lundbeck og GN stiger og samtidig er identiske med perioden fra 1999 og frem til begyndelsen af 2001, hvor de to aktier var ledende i indekset.

Man leder i øjeblikket efter TRYGhed i markedet og gerne med et TOP pick, men det er svært med de ALMindelige bevægelser i markedet. Et sted kunne være forsikringsbranchen med de tre danske selskaber:

Tryg har efter en korrektion hen over vinteren fundet en bund i niveauet 138-140 i april og har fortsat den stigende tendens. Aktien tester nu modstandsniveauet 150. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og signalmodellerne er i køb. Den positive stemning i kursudviklingen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage. Nærmeste modstandsniveau er ved 156-158 og blev testet ved årsskiftet og herefter er der modstand ved niveauet 165-170. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

Topdanmark har svært ved at holde Momentum. Aktien har etableret en dobbelt top i niveauet 300-305 og bryder kursen igennem 275, så er der etableret en faldende tendens i aktien, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Gode nyheder fra Novo Nordisk i det orale Semaglutid viser signifikant større reduktion i langtidsblodsukker og vægt i forhold til Victoza og Sitagliptin i fase 3. Det fik aktien til at stige med 3,69 pct. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden januar i år, hvor aktien blev handlet i niveauet 345-350 og aktien fandt en bund i niveauet 280 i sidste uge. Torsdagens stigning betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum stadig har en negativ tendens. Kursen skal igennem 310, før den faldende tendens bliver brudt. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Den kommende uge er der regnskab fra Harboes Brygg. og Roblon om tirsdagen. Torsdag er det Chr. Hansen og Flügger. Harboes Bryggeri fandt en bund i niveauet 84-86 i løbet af foråret og er nu handlet op i niveauet 90-100. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 115 og der er støtte i niveauet 90. Tordagens opjustering fra Royal Unibrew er grundet den positive start på sommeren og kan også smitte af på Harboe.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1100-1140 og det betyder, at der er salgssigal i Bollingerkanalen, men de glidende gennemsnit holder fast i den positive tendens. På ugebasis har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross”. Der er divergens mellem signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Overordnet er der en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller. Momentum på månedsniveauet har ikke etableret en bundformation, hvilket indikerer, at den overordnede tendens er svag.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.