Øget usikkerhed i markedet

Der skal ikke meget til, før markedet ikke synes det er sjovt længere.

Mange markedsdeltagere er bange for, at toppen er indenfor rækkevidde og derfor justerer de deres aktieporteføljer ned. Kommer der en større korrektion i markedet, er det ofte aktier indenfor medicinal-industrien og forbrug a la supermarkedskæder, som har rettet sig, da det er produkter, vi forbrugere af afhængige af. Derudover er det forsyningsselskaber og indenfor teleområdet.

Herudover skal man se efter mindre selskaber, som ofte har nærmarkeder, hvor de har deres største afsætning og derfor ikke rammes af en global handleskrig.

På det danske marked har vi en række medicinal-selskaber man kan investere i, men også her er det de færreste som kan holde fast i den stigende trendkanal. Ud af de 19 danske selskaber, som er i Health Care indekset er det kun 9 selskaber, som har en stigende tendens og blandt dem er der flere, som har mistet Momentum. De aktier med stærkt Momentum er GN, Store Nord, Chemometec, Ambu og Lundbeck. Specielt at både Lundbeck og GN stiger og samtidig er identiske med perioden fra 1999 og frem til begyndelsen af 2001, hvor de to aktier var ledende i indekset.

Man leder i øjeblikket efter TRYGhed i markedet og gerne med et TOP pick, men det er svært med de ALMindelige bevægelser i markedet. Et sted kunne være forsikringsbranchen med de tre danske selskaber:

Tryg har efter en korrektion hen over vinteren fundet en bund i niveauet 138-140 i april og har fortsat den stigende tendens. Aktien tester nu modstandsniveauet 150. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og signalmodellerne er i køb. Den positive stemning i kursudviklingen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage. Nærmeste modstandsniveau er ved 156-158 og blev testet ved årsskiftet og herefter er der modstand ved niveauet 165-170. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

Topdanmark har svært ved at holde Momentum. Aktien har etableret en dobbelt top i niveauet 300-305 og bryder kursen igennem 275, så er der etableret en faldende tendens i aktien, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Gode nyheder fra Novo Nordisk i det orale Semaglutid viser signifikant større reduktion i langtidsblodsukker og vægt i forhold til Victoza og Sitagliptin i fase 3. Det fik aktien til at stige med 3,69 pct. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden januar i år, hvor aktien blev handlet i niveauet 345-350 og aktien fandt en bund i niveauet 280 i sidste uge. Torsdagens stigning betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens Momentum stadig har en negativ tendens. Kursen skal igennem 310, før den faldende tendens bliver brudt. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Den kommende uge er der regnskab fra Harboes Brygg. og Roblon om tirsdagen. Torsdag er det Chr. Hansen og Flügger. Harboes Bryggeri fandt en bund i niveauet 84-86 i løbet af foråret og er nu handlet op i niveauet 90-100. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 115 og der er støtte i niveauet 90. Tordagens opjustering fra Royal Unibrew er grundet den positive start på sommeren og kan også smitte af på Harboe.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1100-1140 og det betyder, at der er salgssigal i Bollingerkanalen, men de glidende gennemsnit holder fast i den positive tendens. På ugebasis har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross”. Der er divergens mellem signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Overordnet er der en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller. Momentum på månedsniveauet har ikke etableret en bundformation, hvilket indikerer, at den overordnede tendens er svag.

 

DK portefølje
Schouw er på salgslisten.

Nordisk portefølje
KABE Husvagnar og Trelleborg er på salgslisten. 

 

IT stiger igen

Gentager IT-boblen fra 2000 sig eller er der forskel, da de nu tjener penge? Mange IT-aktier handles med høje P/E-værdier. Dagens amerikanske nøgletal og de ledende indikatorer steg kun med 0,2 pct., mod forventede 0,4 pct., og Philadelphi Fed-indekset skuffede også. Antallet af nytilmeldte ledige overraskede positivt.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Nike, Walgreens Boots Alliance, Carnival Cor., General Mills., Paychex, Conagra Brands Inc., samt McCormick & Company.

Dow Jones Industrial Average toppede i begyndelsen af juni i niveauet 25400 og er siden faldet tilbage og handles nu i niveauet 24400-24500. Den faldende tendens på dagsniveauet er ikke brudt, før indekset er oppe i niveauet 24700. På ugebasis er tendensen stadig positiv, dog skal det nuværende niveau holde, for ellers skal markedet ned i niveauet 23.500. Overordnet er der en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, men bliver indekset presset yderligere tilbage, ser det ikke positivt ud.

S&P 500

S&P 500 har testet modstandsniveauet 2790, men blev afvist og er nu handlet ned i niveauet 2750. Den fortsatte en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, hvilket bekræfter, at indekset fortsat er interessant. Nærmest modstandsniveau er ved 2800 og herefter i niveauet 2900. Nærmeste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2700-2720. Momentum holder fast i den stigende tendens på månedsbasis. Omsætningen er fortsat positiv, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne ikke er helt skræmt bort.

Nasdaq holder fast i den stigende tendens.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og har været oppe og teste niveauet 7800. Dermed har indekset slået ny all time high. Nærmeste støtteniveau er ved 7600 og herefter i niveauet 7500. Nærmeste modstandsniveau er ved 7800 og herefter i niveauet 7900. Momentum på månedsniveauet har også etableret en faldende tendens med en top i februar 2018 og nu den seneste top i slutningen af maj, som ligger lavere.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Vandret i Japan
Det japanske indeks bevæger sig vandret i niveauet 22.000-23.000. Det har fået de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI til at etablere en topformation på ugebasis. RSI er fortsat over 60 og MACD er over 0. Nærmeste støtteniveau er ved 22.000 og herefter 21.000. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb på ugebasis.

Det japanske indeks.

De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for 3 uger siden og nu testes det lange glidende gennemsnit på ugebasis som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet peger nedaf, hvilket indikerer, at man skal være afventende med yderligere investeringer i de japanske aktier.
Strategi: Hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 bevæger sig vandret i niveauet omkring 1560. Nærmeste modstandsniveau er ved 1620 og nærmeste støtteniveau er ved 1500. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et salgssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et salgssignal.

Stockholm S30.

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic samt de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”, men kursen er under det lange glidende gennemsnit. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet RSI holder fast i den stigende tendens, mens MACD og Momentum begge har etableret en topformation og falder tilbage. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, og det har stået på siden månedskiftet februar/marts i 2017.

Strategi: Hold på de svenske aktier.

Frankfurt Dax blev afvist i niveauet 13.200 og er nu faldet tilbage til støtteniveauet omkring 12.400-12.600. Faldet i denne uge betyder, at der er etableret salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. På ugebasis holder signalmodellerne fast i købssignalet. Det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis MACD, Momentum og RSI har alle etableret en topformation og falder tilbage.

Det ser ikke godt ud i Dax.

Den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis, der nu har været i en faldende tendens siden februar/marts 2017 a la det vi ser i det svenske S30 indeks.
Strategi: Ændre til hold på tyske aktier.

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Novozymes, Chr. Hansen Holding og Parken Sport & Entertainment.

Novozymes bevæger sig vandret i niveauet 320-330, og det har stået på siden midten af maj, hvor aktien steg fra 300 til 320. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis for 6 uger siden. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum, mens RSI har etableret en dobbelt topformation på ugebasis.

Med på kandidatbænken.

Kursen skal over 335 for at bekræfte, at den faldende tendens er brudt. Aktien tages med på kandidatbænken.

Chr, Hansen har i år givet et afkast på over 7 pct. Året startede med en korrektion, hvor aktien gik fra 590 til 500 på 5 uger. Herefter har aktien etableret en bundformation i niveauet 500-530. I begyndelsen af maj etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross” og aktien er blevet handlet op i niveauet 630-640. I april gik Bollingerkanalen i køb på ugebasis og det samme skete for Parabolic-modellen. Den har været i en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis frem til den uge, hvor tilbagefaldet i aktien satte sig i alle tre modeller.

Chr, Hansen på ugebasis.

Den overordnede tendens i Momentum på månedsniveauet er stigende. Nærmeste modstandsniveau er ved 710 og herefter i niveauet 770. Der er støtte i niveauet 620 og herefter i niveauet 600. Afvent regnskabet.

Parken fandt en bund i niveauet 68 i perioden december til marts og det var efter 3 måneder med en faldende tendens. Siden er aktien steget og nu handles den i niveauet 78-80. Den stigende tendens har givet købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic.  De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af marts og det lange glidende gennemsnit blev testet i slutningen af maj som en støttelinie. Den positive tendens i kursudviklingen har fået de tre indikationsmodeller til at etablere en bundformation på ugebasis.

Parken på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 85 og herefter omkring 94, mens nærmeste støtteniveau er ved 73 og så ved niveauet 68. Fastholder købsanbefalingen fra april.

Holder den overordnede tendens i olieprisen?   

Guldet fortsætter den faldende tendens og er nu nede i niveauet 1270. Trods handelskrig så er det ikke i guldet, at investorerne søger beskyttelse. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Guld

EUR/USD: Har fundet støtte i niveauet omkring 1,16. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,18.

SEK/DKK:  Har tabt pusten og handles nu i niveauet 72-72,5 efter at have testet 73,5 i sidste uge. Den er i en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 73,5 Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens.

Metalvaremarkedet er blevet ramt af handelskrigen, hvilket har fået kurserne til at falde eller bevæge sig vandret for industrimetallerne. Det betyder, at de ikke ser interessante ud i øjeblikket

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en positiv tendens i sukker, mælk og nu også i ris, mens de øvrige afgrøder alle er i en faldende tendens.

Brent Spot tester støtteniveauet omkring 73-74. Der er købssignal i de to signalmodeller på ugebasis. Faldet fra toppen i midten af maj har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bryder kursen igennem støtteniveauet, er der først støtte ved niveauet 70. RSI har ramt niveauet 55.

Hold trend i olie.

Momentum på månedsniveauet er faldende, hvilket giver en negativ indikation for den langsigtede tendens.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.