SAS på kandidatbænken

SAS- aktien har ikke fået den helt store gevinst ud af olieprisfaldet. Men det kedelige sommervejr i Norden kombineret med en lav oliepris forventes at kunne ses i regnskabet.

Teknisk er aktien i gang med at etablere en bundformation, og den faldende tendens er blevet brudt.

Men i første omgang blev aktien afvist i niveauet 13, som tidligere har været et støtte- og modstandsniveau. På dagsniveauet blev der etableret et ” Golden Cross” for 7 dage siden og nu tester det lange glidende gennemsnit som en støttelinie, der skal holde for at bekræfte den positive vending i aktien

Golden Cross på dagsniv.

Golden Cross på dagsniv.

På ugebasis brød aktiekursen op igennem det korte glidende gennemsnit for 2 uger siden og tester det lange glidende gennemsnit som en modstandslinie.  Signalmodellen Bollinger har været i køb i to uger og modellen har sin støttelinie i niveauet 12.

Bollingerkanalen.

Bollingerkanalen.

Der er en positiv tendens i aktiekursen, der trækker op i Momentum og RSI på ugebasis.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Anbefaler køb ved brud af niveauet 13.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.