Santa Rally?

BØRSUDSIGTEN: Købesignaler i S&P og C20! Ny styrke til USD eller svækket EUR? Yderligere stigninger indikeres!

 

C20 indekset lukkede, fredag, med en stigning på 1,0 pct. (7,72 point) i indeks 751,71. For ugen blev det til en stigning på 2,2 pct. (15,85 point). År til dato en stigning på 23,1 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,7 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med uforandret plus minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. ved åbningen af Wall Street, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. Der købes ved brud af 755 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 745 niveauet, og der er genkøbt ved brud af 750 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 745 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 722 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 752.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne uforandret til lidt højere til morgen, mandag.

Wall Street lukkede højere, fredag.

Der er ikke de store makroøkonomiske tal til at bekræfte udviklingen.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,5 pct. (91,06 point) i indeks 17,810,06. For ugen blev det til en stigning på 1,0 pct., og år til dato en stigning på 7,4 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (10,75 point) i 2.063,50. For ugen blev det til en stigning på 1,2 pct., og år til dato en stigning på 10,4 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,2 pct. (11,10 point) i 4.712,97. For ugen blev det til en stigning på 0,5 pct., og år til dato en stigning på 12,8 pct.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.064), brød chartet den ”runde” top, og den sekundære modstandslinie. Den runde top indikerede at de fleste investorer var sælgere; og dermed er mange kommet til at ligge forkert. Et tilbageslag er i den situation det mest sandsynlige.

Toplinien / modstandslinien i ”kaosformationen” blev også brudt. Det er dog ikke ensbetydende med at den er neutraliseret. Det sker først når vi får en ny ”højere” bund; men meget tyder på at der er en løsning på vej.

Jo længere konsolideringen varer – des større er sandsynligheden for at den bryder op, skrev vi mandag i sidste uge, og nu må vi se resultatet i den kommende uges tid.

BørsUdsigten ser fortsat en test af 2.200 niveauet de næste 6 til 9 mdr. ved det nuværende chart; men der er ikke tale om en objektiv videnskab, blot en sandsynlighed, baseret på chartformationen.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en short ved brud af den stigende trendlinie i 2.037. Positionen lukkes med tab i 2.055, og der åbnes en reverse (køb i 2.050). Stop loss lægges ved brud af 2.055.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved bruddet af 2.057 niveauet. (solgt i 2.037). Stop loss lægges snert i 2.055 niveauet (sekundære modstand – nu støtte).

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi (200 dages glidende gennemsnit). BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1931.

RSI9 fortsætter i det overkøbte territorium, hvilket nu har varet i næsten 1 måned. Det overkøbte er næsten blevet det normale; men det holder naturligvis ikke på den lange bane. Momentumindikatoren er vendt i en positiv fortsættelsesformation.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD, der er begyndt at lægge an til et køb.

Det sandsynlige tilbageslag er nu vendt – og mange ligger forkert i markedet.

24SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,02 lavere i en rente på 2,31 pct. Den toårige rente uforandret i 0,50 pct., og den 30 årige falder 0,03 pct. til 3,02 pct. Den tyske 10 årige bund falder 0,03 pct. til 0,77

Valuta

USD noteres kl. 06:37 i 6,00 (5,93) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,24 (1,255) for 1 USD. USD/JPY noteres i 117,9 (117,8). EUR/JPY noteres i 146,2 (147,9).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte tilbageslag i USD til at købe mod JPY eller EUR.

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (6,00), er indekset brudt ud af kileformationen, og den sidelæns konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbtt ved bruddet af den faldende trendlinie i 5,96 niveauet., men der er udløses gevinsthjemtagning (take profit) ved bruddet af 5,98 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,90 niveauet, og gevinsthjemtagning (take profit) lægges ved brud af den stigende bundlinie i 5,94 niveauet. Ved brud af den stigende sekundære trendlinie i 5,94 niveauet åbnes en reverse (short).

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og understøtter en YDERLIGERE STIGNING i USD.

Der er køb i bollinger- og parabollicmodellerne, men salg i MacD – der dog forventes at ændre farve i løbet af de næste dage.

24USDDKK

USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.200 (1.194) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Timechartet konsoliderer sig fortsat mellem 1.180 og 1.205 niveauerne, og den lille modstand i 1.195 niveauet blev brudt (som forventet – presset var fra nedsiden)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.965 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.180 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.980 niveauet. Stop loss vend brud af 1.180 niveauet.

Den alt lavere rente betyder oftest større interesse for køb af guld.

 

Olie

Olieprisen noteres overvejende lidt højere til morgen, mandag.

Nymex Crude, er senest noteret i 76,09 (76,28) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 80,85 (79,62) USD pr. tønde.

P.t. har BørsUdsigten en tertiær konsolidering mellem 80 niveauet og 77 niveauet. Brydes 80 niveauet udsendes et lille købesignal – hvilket rent faktisk er sket til morgen.

Sekundært får BørsUdsigten et købesignal ved brud af 82 niveauet.

Problemet omkring at bruge olieprisen, som køb / salg af olieaktier, er problematisk, da vi ikke ved hvilken indflydelse den lavere oliepris har på de enkelte selskaber. Det kræver en fordybelse, der godt kan give gevinst; men indsatsen vil være meget stor.

24oilch.bmp

 

Brent: Dagschart 20/11

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere nu til morgen, mandag. Japan holder lukket i dag, mandag.

Bank og China satte renten ned, hvilket sammenholdt med et positivt amerikansk aktiemarked, betyder højere aktiekurser.

Nikkei225 holder lukket i indeks 17.358. Hang Seng noteres op med 1,9 pct. (453 point) i indeks 23.890. Kina’s CSI300 stiger med 2,6 pct. (66 point) i indeks 2.649. Sydkoreas Kospi stiger med 0,7 pct. (14 point) i 1.979. Australien ASX200 op med 1,1 pct. (58 point) i 5.362.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (752), er chartet brud ud af konsolideringen mellem 750 og 735. Det giver et tertiært købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten køb veddet brud af 750 niveauet, og der lægges stop loss ved brud af den tertiært stigende trendlinie i 745 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. Købesignal udløses ved brud af 756 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der hjemtages gevinst ved brud af 722 niveauet.

24C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra vendeniveauer, der understøtter en fortsat positiv udvikling

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, undtagen MacD der lægger an til et købesignal.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Tlf.: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.