Hvornår bryder USD ud?

BØRSUDSIGTEN: Aktiemarkederne har fortsat Momentum! Kan OPED bremse olieprisfaldet?

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,7 pct. (5,33 point) i indeks 757,04.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,5 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede nogenlunde uforandret fra en stigning på 0,1 pct. til et fald 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt ved bruddet af 756 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 755 niveauet.

Timing af køb/salg af danske aktier på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en købsstrategi.

BørsUdsigten har genkøbt en lang position i 750 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 752 niveauet, og der åbnes en reverse (salgssignal).

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance ved brud af 723 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) – og der åbnes en modsatrettet position (reverse).

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj. Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 757.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, tirsdag.

Der offentliggøres Q3 regnskaber for landbrugsselskabet First Farms, Topsil og årsregnskab fra RTX.

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

I dag, tirsdag, vil fokus ligge på BNP tallet (1. revision). Overrasker tallet positivt, kan det godt få psykologisk betydning, og skuffer det vil der komme pres på FED. BNP har ikke nogen direkte indflydelse på aktiekurser – det har kun selskabernes evne til at tjene penge. Det kan dog betyde at det er lidt lettere at tjene penge, når der er vækst i samfundsøkonomien. Først tal for Q3 viste 3,5 pct., og der ventes en regulering ned – men det kan ligeså godt blive op – det anybodys guess.

På ejendomsmarkedet kommer der talfor prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Stigende priser vil ofte indikere lavere omsætningshastighed; men også større friværdier og ”løsere” penge i lommerne.

Ellers bygges der op til Thanksgiving og Black Friday, hvor detailhandelen burde gå fra røde til sorte tal. (julehandelen).

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,0 pct. (7,84 point) i indeks 17.817,90.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,3 pct. (5,91 point) i 2.069,41.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,9 pct. (41,92 point) i 4.759,84.
S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.069), er i gang med en større bevægelse efter udbruddet.

Der er opstået et lille gap mellem 2053,84 og 2.056,75 – et lille break away gap?

Chartet har bygget op til en negativ bevægelse; men når bevægelsen så bliver positiv, er der mange der bliver kørt over (ligger forkert) af markedet – og må rette positionerne ind.

Der er fortsat tale om en ”kaosformation” på det sekundære trendniveau, der viser at investorerne er i vildrede. Kaosformationen vil bestå indtil vi får en ny ”højere” bund på nuværende tidspunkt.

Den nuværende chartformation viser fortsat et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-9 måneder. Der er tale om et sandsynligt udfald, men der er ikke tale om en objektiv videnskab.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten lukket vores shortposition (2.037) ved bruddet af den stigende sekundære modstandslinie i 2.055 niveauet, og der er åbnet en reverse. Take profit lægges ved brud af 2.065.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt vores lange position i 2.057. Stop loss lægges indtil videre i 2.055 niveauet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.932.

De korte indikatorer ligger RSI9 ekstremt overkøbt, hvorimod momentum er vendt op i en positiv fortsættelsesformation fra neutralt niveau.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD, der dog lægger an til et købesignal.

25SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,01 pct. i 2,30 pct. Den toårige rente 0,01 pct. lavere i 0,49 pct., og den 30 årige falder med 0,01 til 3,01 pct. Den tyske 10 årige bund noteres 0,01 pct. højere i 0,78.

Valuta

USD noteres kl. 06:01 i 5,99 (6,00) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,242 (1,24) for 1 USD. USD/JPY noteres i 117,9 (117,9). EUR/JPY noteres i 146,5 (146,2).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,99), er den brudt ud af en tertiær kileformation, og gået over i en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 5,92 niveauet og en toplinie i 6,00 niveauet. Udbrud skal følges.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,96 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,98 niveauet, hvor der åbnes en shortposition.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 5,90 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 5,94 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,92 niveauet, hvor der åbnes en shortposition.

De korte indikatorer ligger neutralt.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD, der dog ser ud til at være vendt.

25USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.197 (1.200) USD pr troy ounce (31.1035 g).

BørsUdsigten ser en sidelæns konsolidering i form af en symmetrisk kile. Brud af 1.202 (toplinie) eller 1.195 (bundlinie) skal følges. Der er tale om et timechart og det kan sagtens skifte hen over dagen.

På det tertiære / spekulative niveau har BørsUdsigten købt på 1.965 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.180 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.180 niveauet. Stop loss samme niveau.

Olie

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, tirsdag.

Torsdag er der møde i OPEC, hvor der skal sættes nye produktionskvoter. Så må vi se om oliekartellet kan stoppe prisfaldet. Tror man på at OPEC kan bremse prisfaldet på olie, er der gode chancer for en kortvarig bounce i oliepris / aktier.

Nymex Crude, er senest noteret i 75,83 (76,09) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 79,64 (80,85) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, tirsdag.

Japan skal følge op efter gårsdagens ”fridag”, og de kinesiske A-aktier er fortsat i vælten, efter der er åbnet op for mere normal handel med kinesiske aktier.

Nikkei225 stiger med 0,3 pct. (50,11 point) i indeks 17.408. Hang Seng noteres 0,1 pct. (21 point) lavere i 23.872. Kina’s CSI300 noteres 1,2 pct. (32 point) højere i indeks 2.682. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (2 point) i indeks 1.980. Australien ASX200 ned med 0,5 pct. (27 point) i 5.335.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (757), sket e der er et udbrud af basen i 750 niveauet.

Vi har fået et lille ”golden cross” i går, mandag. (24 dages glidende gennemsnit skar det 50 dages nedefra).

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved bruddet af 750 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 752 niveauet, og åbnes en reverse.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udbrudsstrategi. Der er købt ved brud af 756 niveauet, og der lægges stop loss ved brud af 755 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 718 niveauet.

25C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra vendenivauer, der understøtter yderligere stigninger.

Signalmodellerne ligger i køb – også MacD, der skiftede farve i går, mandag.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@boersudsigten.dk


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.