Renten er p.t. Symbolpolitik!

BørsUdsigten: Ny ATH! Geopolitisk Optrapning!

 

Wall Street lukkede fredag, med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med overvejende lavere med fald på mellem 0,1 pct. og 1,9 pct. til morgen, mandag. Størst fald i Sydkorea. Australien plus 0,3 pct.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses fald på mellem 0,2 og 0,4 pct. ved åbningen.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vil lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, mandag.

 

BørsUdsigten udkommer næste gang den 6. august

 

Renten har primært en psykologisk betydning.

Der er FOMC møde i Fed., og  alle forventer en rentesænkning på 0,25 pct. På et eller andet tidspunkt må handelskonflikten med Kina slå igennem på økonomien.

Renten er dog ikke den væsentligste faktor, og er på nuværende tidspunkt stort set kun af psykologisk betydning.

Hovedproblemet i Pengepolitikken er tilbagerulningen af QE, hvilket betyder at der ikke sker geninvesteringer af amortiserede obligationer.

Det betyder, at den private pengeskabelse skal mindst balancere slankningen af Fed. Indtil videre er Fed slanket med næsten 1.000 billioner USD (amerikansk regning).

Sker der en lempelse har, forventer BørsUdsigten, at der sker yderligere stigninger i de amerikanske aktier.

Præsident Donald Trump blander sig også i debatten om pengepolitikken. Han er dog lidt ambivalent i side udtalelser, idet han mener renten skal sættes ned, og samtidig braldrer han op med at det går ufatteligt godt i USA. Når det går ufatteligt godt – så skal renten stige – for så er der øget efterspørgsel efter kredit.

Centralbankchef Jerome Powell har flere gange trodset Donald Trump af stædighed – og for at statuere, at Fed fortsat er uafhængig af præsidentmagten.

Pengepolitik hænger ofte meget lidt sammen med generel politik, da den skal skabe balance i økonomien og undgå inflation.

Spændende bliver det når centralbankchef Jerome Powell offentliggør pengemarkedsrenten og pengepolitikken onsdag aften kl. 20:00 dansk tid.

 

Geopolitisk optrappes situtionen i Hong Kong og i Hormuzstrædet.

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med en stigning på 0,7 pct. (22,19 point) i indeks 3.025,86. For ugen blev det til en stigning på 1,7 pct. År til dato er der tale om en stigning på 20,7 pct.

Sidste mandag vurderede BørsUdsigten, at: S&P500 ligger rundt 3.ooo niveauet, og der er tale om et bekræftet brud. Noget kunne tyde på yderligere stigninger efter en konsolidering.

Næste større pengepolitiske begivenhed er Fed’s pengepolitiske FOMC rentemøde den 30. og 31. juli.

BørsUdsigtenvurderer fortsat, at vi skal have en stor Undskyldning til at Sælge, før vi får en større korrektion. 

Dette er uforandret gældende.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.026), er der tale om en fortsat stigende trend, selvom der er tale om tab af momentum.

S&P500 ligger i “All Time High” (3.026), og der indikeres yderligere stigninger.

Gappet på mellem 2.943 niveauet og 2.953 niveauet, der forventes ofte lukket før en ny optur; men i dette tilfælde ligner det en neckline, såfremt chartet udvikler en midlertidig topformation.

BørsUdsigten noterer, at der nu er tale om en midlertidig bekræftet bundformation i form af en invers SHS-formation efter bruddet af 2.947 niveauet, stadig holder, og er blevet bekræftet.

BørsUdsigten ser ved brud af 3.018-20 niveauet – og det er NU – et kursmål i 3.150 niveauet.

BørsUdsigten vurderer igen, at der er tale om en ren optrend – hvorfor strategien “Buy the Dips” igen er aktuel.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.997 niveauet. Stop loss ved brud af 3.009 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.018 niveauet. Stop loss ved brud af 2.977 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

BørsUdsigten har igen All In!

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,3 pct. (2,56 point) i 1.011,27. For ugen blev det til en stigning på 1,3 pct. (13,10 point), og for året en stigning på 13,4 pct.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en bekræftet nedtrend (bund under bund – top under top), og den midlertidige bundfomation er annulleret. Der er nu tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.017 og en bundlinie i 1.002 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Salgssignal ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 996 niveauet (købt i 1.026 niveauet). Genkøb ved brud af 1.037 niveauet. Strategi: Sælg.

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.611 – er der tale om en kopformation (positiv fortsættelse). Et brud af 1.653 niveauet vil en bekræfte bundformationen i den første inverse shs formation / V-formation. Lige nu er der tale om en symmetrisk kileformation.

Brud af 1.693 niveauet vil sætte et objektiv på 1.900 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.598 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.603 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1,627 niveauet (købt i 1.630 niveauet). Genkøb ved brud af 1.653 niveauet. Strategi: Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 udgår

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen (6,71), er der tale om en omvendt sekundær kileformation. Bekræftet brud af 6,71 niveauet udløser et meget stærkt købesignal.

BørsUdsigten vurderer, at en rentesænkning fra Fed ultimo juli (30/31.), vil svække USD yderligere – hvis de økonomiske regler fortsat gælder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,66 niveauet. Stop loss ved brud af 6,69 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,66 niveauet. Stop loss ved brud af 6,66 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Når BørsUdsigten ser på oliechartet for Brent (63,2) er der tale om en sidelæns konsolidering.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 64,75  niveauet. Genkøb ved brud af 64,00 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har Børsudsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 64,75 niveauet, Genkøb ved brud af 66,50 niveauet. Strategi: Sælg 

 

UK Brent: Dagschart.

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.