Extra: Rentesænkning – en kommentar

BørsUdsigten noterer, at den amerikanske pengemarkedsrente blev sænket med 0,25 pct. til intervallet 2,00 til 2,25 pct.

Det har bragt renteniveau nærmere det aktuelle renteniveau, hvor den 10 årige rente lige knap igen ligger indenfor den renteinterval.

Resten af renterne inverse og Fed skulle have sat renten ned med 0,5 pct for at includere de aktuelle renter. Det indikerer, at der sandsynligvis allerede er en ny rentesænkning på vej ved ikke næste møde; men måske om 3 mdr.

Som BørsUdsigten skrev i sidste uge er renten på det nuværende niveau mere symbolpolitik – selvom det har nogen betydning. (se seneste udgave af BørsUdsigten)

Det væsentligste i rentemelding er at Fed ikke længere trækker likviditet ud af markedet, da de fremover vil geninvestere amortiserede beløb. Det vil betyde “status quo” i pengeskabelsen, og underbygge en positiv økonomisk udvikling.

BørsUdsigten undrer sig over den negative udvikling på Wall Street, og den stærkere USD, da der er tale om en betydelig lempelse i forhold til den hidtil førte pengepolitik.

BørsUdsigten vurderer, at man skal benytte tilbageslaget / den korrektive bevægelse til, at købe aktier (Buy the Dips).

Godt nok er rentesænkningen en indikation på lavere vækst; med den 10 årige statsobligation (den risikofrie rente) handles fortsat til en p/e på 50!

På et eller andet tidspunt vil handelskonflikten med Kina resultere i en lavere vækst – både i USA og i Kina.

Om Fed har tabt troværdighed ved, at følge markedet -og en højtråbende præsident) vurderer BørsUdsigten ikke at være tilfældet.

Man taber ikke troværdighed ved, at gøre det rigtige!

 

Fortsat god sommer

Hilsen “den gamle redacteur”

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.