Økonomisk Proportionssans

BørsUdsigten: Valutakrig? Ingen Grund til Panik – hvilket ikke betyder at vi ikke kan få det! Overreaktion & Hysteri!

 

Wall Street lukkede fredag, med fald på mellem 0,4 pct. og 1,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med lavere med fald på mellem 0,8 pct. og 2,9 pct. til morgen, mandag. Størst fald i Hong Kong.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 2,3 pct. og 3,6 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses fald på mellem 0,8 og 1,2 pct. ved åbningen.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct. når vil lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, mandag.

 

BørsUdsigten skrev sidste mandag:

Renten har primært en psykologisk betydning.

Der er FOMC møde i Fed., og  alle forventer en rentesænkning på 0,25 pct. På et eller andet tidspunkt må handelskonflikten med Kina slå igennem på økonomien.

Renten er dog ikke den væsentligste faktor, og er på nuværende tidspunkt stort set kun af psykologisk betydning.

Hovedproblemet i Pengepolitikken er tilbagerulningen af QE, hvilket betyder at der ikke sker geninvesteringer af amortiserede obligationer.

Det betyder, at den private pengeskabelse skal mindst balancere slankningen af Fed. Indtil videre er Fed slanket med næsten 1.000 billioner USD (amerikansk regning).

Sker der en lempelse har, forventer BørsUdsigten, at der sker yderligere stigninger i de amerikanske aktier.

Præsident Donald Trump blander sig også i debatten om pengepolitikken. Han er dog lidt ambivalent i side udtalelser, idet han mener renten skal sættes ned, og samtidig braldrer han op med at det går ufatteligt godt i USA. Når det går ufatteligt godt – så skal renten stige – for så er der øget efterspørgsel efter kredit.

Centralbankchef Jerome Powell har flere gange trodset Donald Trump af stædighed – og for at statuere, at Fed fortsat er uafhængig af præsidentmagten.

Pengepolitik hænger ofte meget lidt sammen med generel politik, da den skal skabe balance i økonomien og undgå inflation.

Spændende bliver det når centralbankchef Jerome Powell offentliggør pengemarkedsrenten og pengepolitikken onsdag aften kl. 20:00 dansk tid.

På trods af udsving i aktiekurserne / obligationskurserne vurderer BørsUdsigten fortsat fundamentalt: At reaktionen ikke vil vare ved.

Efterfølgende kommer Trump med sine nye toldsatser på 10 pct. af 300 mia. USD fra eksporten fra Kina modsvarende 30 mia. USD. Alene opbremsningen i QE udgør mellem 40 og 50 mia. USD. At der ikke længere trækkes penge ud af den amerikanske økonomi betyder yderlige privat pengeskabelse.

De 30 mia. USD går ud af samhandelen – men har ikke nogen reel effekt. Effekten af opbremsningen i tilbagerulningen af QE er væsentlig større.

Stigningen i toldsatserne bør ikke være uventet, da præsident Donald Trump befinder sig i en valgkamp, og at der fortsat er handelsforhandlinger.

Størrelses

Man mister hurtigt sin økonomiske proportionssans

  • Og i øvrigt er der også en Valutakrig at forholde sig til, i det Renembien (Yuanen), svækkes løbende, hvorfor toldsatserne på den korte bane udhuler Donald Trump’s stigninger i toldsatsen.
  • Handelskrige og Valutakrige hænger meget ofte sammen. Da Kina ikke er interesseret i en lavere USD, burde det rationelt være udelukket at Kina vil sælge ud af sin store beholdning af amerikanske obligationer.

At Renembien falder betyder, at importen i resten af verden falder – og at priserne på den korte bane holder sig i ro.

De amerikanske økonomiske tal holder sig pænt – og ikke mindst antallet af beskæftigede. Det understøtter den amerikanske økonomi.

 

Geopolitisk optrappes situtionen i Hong Kong og i Hormuzstrædet – fortsat.

Begge steder optrappes konflikten. Senest er endnu et tankskib opbragt i den Persiske Golf (AR), og i Hong Kong bliver demonstrationerne en endnu større torn i øjet på Kina – og en mulig”besættelse” rykker nærmere.

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med et fald på 0,7 pct. (21,51 point) i indeks 2.932,05. For ugen blev det til et fald på 3,1 pct. År til dato er der tale om en stigning på 17 pct.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at vi skal have en stor Undskyldning til at Sælge, før vi får en større korrektion. 

Dette er uforandret gældende.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.932), er der tale om en opbremsning, og en korrektiv bevægelse i form af en negativ tertiær trend.

Såfremt vi ser en ny top i løbet at de kommende måneder, ser BørsUdsigten fortsat et indeksmål i 3.150 niveauet. Årsagen til, at BørsUdsigten fundamentalt er positiv for aktier, er at likviditeten ikke begrænses yderligere, samt at der afkastmæssigt ikke er noget alternativ til investering i aktier, med undtagelse af fast ejendom.

Kriser i aktiemarkedet skabes ved likviditetsmangel – og det er slet ikke tilfældet i den nuværende situation.

BørsUdsigten vurderer igen – igen at man skal benytte strategien “Buy the Dips” når den faldende trend brydes.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.016 niveauet. Genkøb ved brud af 2.944 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af 2.977 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

BørsUdsigten har IKKE længere All In!

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 1,5 pct. (14,76 point) i 999,25. For ugen blev det til et fald på 1,2 pct. (12,02 point), og for året en stigning på 12,1 pct. Faldet i de danske aktier i ugens løb har været væsentligt mindre end de andre udenbyes aktier – til gengæld har udviklingen på årsbasis været mindre.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en en sidelæns tertiær konsolidering med en toplinie i 1.017 og en bundlinie i 990 niveauet. Sekundært en toplinie i 1.037 niveauet og en bundlinie i 970 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 996 niveauet (købt i 1.026 niveauet). Genkøb ved brud af 1.037 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 2,7 pct. (44 point) i indeks 1.569 – er der tale om en bekræftet nedtrend, og stadig en tilnærmet kopformation (positiv fortsættelse), som dog bliver mindre sandsynlig. Kopformationen vil blive bekræftet ved et brud af først 1.612 niveauet, og efterfølgende 1.652 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.603 niveauet. Genkøb ved brud af 1.613 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1,627 niveauet. Genkøb ved brud af 1.637 niveauet. Strategi: Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 udgår

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen (6,71), er der tale om en stigende sekundær trend. Bekræftet brud af 6,71 niveauet har udløst et meget stærkt købesignal. Tertiært er der tale om en faldende trend, der oftest udvikler sig positivt.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at en rentesænkningen fra Fed ultimo juli (30/31.), vil svække USD yderligere – hvis de økonomiske regler fortsat gælder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,66 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,71 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,66 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,69 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Udgår

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.