Renteforhøjelse udskudt endnu en gang

Den amerikanske centralbank med Janet Yellen i spidsen har valgt at udskyde renteforhøjelsen, da den manglende inflation er et problem for USAs centralbank.

Gode nyheder fra Zealand Pharma og Bavarian Nordic i denne uge, hvilket har fået aktierne til at stige. Zealand Pharma har modtaget positive data fra deres III fase-studie med LixiLan. Zealand Pharma aktien steg 19,2 pct. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Der er etableret en bund i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD arbejder på en bundformation. På ugebasis er der divergens mellem de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis. Den nedre støttelinie er ved niveauet 120 og nærmeste modstandsniveau er ved 160.  Momentum på månedsniveauet peger opad køb på niveauet.

Vestas-aktien har tabt Momentum de seneste 5 uger, hvilket har trukket kursen ned fra 390 til 350. Faldet i aktiekursen har fået Parabolic-modellen til at gå i salg og det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 340. Vestas ser en smule træt ud på niveauet.

Carlsberg kom i fokus onsdag, da Inbev vil lægge et opkøbstilbud på konkurrent Sabmiller. Fusionen betyder, at verdens to største bryggerier lægges sammen, hvis det lykkes. Konkurrencemyndighederne vil antageligt kræve, at de fusionerende selskaber sælger nogle bryggerier og/eller mærker fra, hvilket kan gavne de tilbageværende bryggerier og konkurrenter. Nyheden om planerne mellem Inbev og Sabmiller fik Carlsberg-aktien til at stige og har etableret en bundformation i niveauet 500, som også var tilfældet i februar. Der er etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation.  Nærmeste modstandsniveau er ved 580, som tidligere har været modstandsniveau.

DFDS har i denne uge vedtaget et ekstraordinært aktieudbytte samt split i aktien i forholdet 1:5. Aktien holder fast i den stigende tendens, der startede i begyndelsen af januar 2013 og fra oktober 2014 er kursstigningen accelereret. RSI har været oppe  i det overkøbte niveau siden midten af juni, så der er lagt op til en pause i den stigende tendens. Afvent udviklingen.

De store aktier der har mest Momentum i denne uge er ud over Carlsberg, Coloplast og Tryg efterfulgt af Chr. Hansen.

Tryg-aktien har været i en sivende tendens siden toppen i marts i år. Dengang blev aktien handlet i niveauet over 170,  i dag er kursen i 130. Men de sidste 4 uger har aktien været i en stigende tendens, hvilket har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 140.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Flügger onsdag og Aarhus Elite fredag. Flügger-aktien bevæger sig vandret og har været ramt af den kolde sommer. Kursen bevæger sig vandret i niveuet 370-410. Aktien skal igennem niveauet 405, før der bliver etableret et købssignal.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20 bevæger sig vandret i niveauet omkring 950. Den vandrette formation betyder, at der er divergens mellem modellerne på ugebasis, idet RSI stiger, mens Momentum er faldet tilbage. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis og signalmodellen er fortsat i salg og der bliver først ændret signal ved brud af 1020.

Hold øje med dine portefølje-aktier, om de fortsat har en positiv tendens.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.