Rebound i Kina

Det kinesiske marked har ført an i den faldende tendens. Hang Seng toppede i februar måned og har været i en faldende tendens frem til månedsskiftet oktober/november 2018, hvor indekset etablerede en bundformation i niveauet 24.700. Siden bundformationen har indekset været i en stigende tendens med etableringen af en ny bund i niveauet 25.000 og brud af modstandsniveauet 27.000. Indekset har ramt 28.000 og næste modstandsniveau er ved 30.000. Stigningen i markedet har fået Bollingerkanalen til at etablere et købssignal på ugebasis. Der er en positiv trendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet. De glidende gennemsnit 8 og 24 på ugebasis har etableret et ”Golden Cross”.

Hang Seng på ugebasis.

Jeg har set på tre kinesiske aktier, som er noteret i USA, hvilket gør det lidt nemmere at købe og ellers kan man altid købe indekset via investeringsforeninger, der har til formål at investere i Kina.

Alibaba testede støtteniveauet 130 ved månedsskiftet oktober/november og kursen rettede sig og testede niveauet 170, hvor den blev afvist i niveauet 165-170 og i december fandt kursen igen støtte i niveauet 130 og er siden steget til 160.
Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder kursudviklingen fast i den stigende tendens, vil der blive etableret et ”Golden Cross” i løbet af 3-4 uger.

Dobbelt bund i Alibaba

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i Momentum, MACD (Moving Average Convergence Divergence) samt RSI. MACD er kommet over 0 og RSI er over 60. På månedsbasis har Momentum etableret en dobbelt bundformation, hvilket styrker forventningerne om yderligere stigninger i aktiekursen.

JD.Com har haft samme udvikling som verdens internationale aktiemarkeder men der nu ud til at have fundet en bund i niveauet 20-21.
På dagsniveauet er der etableret købssignal i begyndelsen af januar måned. Der er flere ”gaps” i kursgrafen på dagsniveauet over det nuværende kursniveau og en række af disse ”gaps” skal lukkes over tid, hvilket øger muligheden for kursstigninger. På ugebasis er både det korte og lange glidende gennemsnit blevet brudt. De glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”. Den positive tendens i aktielursen har trukket op i Momentum både på uge- og månedsniveauet.

JD. com med nyt signal

Mønstermæssigt er aktien ved at etablere en skålformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 27 og herefter i 30. mens nærmeste støtteniveau er ved 20 og herefter i niveauet 16.

Baidu har endnu ikke etableret nogen købssignaler på ugebasis, idet Bollingerkanalen stadig er i salg og kursen skal over 180, før modellen går fra salg til køb. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 190 som en modstandslinie. RSI er nede i 40 og MACD er under 0. Momentum på ugebasis har så småt etableret en svagt stigende tendens, mens Momentum på månedsniveauet endnu ikke rigtig er kommet i gang.

Baidu – vi mangler et signal.

På dagsniveauet er der etableret de første købssignaler og nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter 230. Nærmeste støtteniveau er ved 160 og herefter i niveauet 140.

Risikoen ved at investere i enkelte aktier er større end hvis man tager en bred investeringsforening. Derfor kan investeringsforeninger være en mulighed for at købe en bred eksponering i markedet, da man måske er usikker på, hvilke enkelte aktier man skal investerere i eller har man tid til at følge med i information fra og om selskabet.

Der findes en række investeringsforeninger, som dækker det kinesiske marked og stort set følger indekset og dermed giver en eksponering til det kinesiske marked, som man ikke selv kan skabe.

Den kinesiske økonomi er verdens anden største. Derfor bør man som investor være eksponeret mod dette marked enten via enkelte aktier eller produkter, som rammer indekset bredt.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.