Konsolidering?

BørsUdsigten: Er Udtalelserne Orkestreret af Fed?

Wall Street lukkede onsdag, med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,7 pct. (Japan) til en stigning 1,1 pct. (Australien) nu til morgen, torsdag.  I dag kom Kospi med og noteres uforandret.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt der blev åbnet nu til morgen.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, torsdag.

 

Regnskaber

Torsdag 7. februar DFDS, DSV, Vestas, Mærsk,  Spar Nord (har nedjusteret), Alk-Abello, North Media, Solar, Lån og Spar, Sparekassen Sjælland, og Matas Q3.

Fredag den 8. februar offentliggør Rockwool regnskab for Q4, og Chemometec Q2

Fed

BørsUdsigten noterer, at tidligere centralbankchef Janet Yellen kommer med en udmelding om, at den næste renteændring meget vel kunne være ned!

Årsagen skulle angiveligt være, at den globale tilvækst er faldende og vil indvirke på amerikansk økonomi.

Det underbygger BørsUdsigten’s vurdering om at USA allerede er i recession. Endelig bekræftelse fås først om et år, når statistikken og definitionerne er opregnet.

Er udtalelserne orkestreret af Fed?

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 faldt med 0,2 pct. (6,09 point) til indeks 2.731,61.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der fortsat tale om en optrend. Trendfølgende salgssignal ved brud af 2.720 niveauet.

Bruddet af 2.670 niveauet indikerede yderligere stigninger, og en test af de gamle toppe i 2.800 – 20 niveauet, og efterfølgende 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone i 3.000 niveauet er muligvis tættere på, end vi hidtil har troet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.510 niveauet (solgt i 2.735 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.720 niveauet. BørsUdsigten har lukket en short ved bruddet af 2510 niveauet. Åbning af nu short ved brud af 2.670. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.510 niveauet (solgt i 2.610 niveauet). Der hjemtages gevinst ved brud af 2.720 niveauet. Strategi: Køb

For USD/DKK se nedenfor i et separat afsnit.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med et fald på 0,5 pct. (5,34 point) i 956,77.

Gentagelse fra i forgårs, tirsdag:

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Der er en god mulighed for en test af de gamle modstand nu støtte i 940 niveauet – Og det kom der i går, mandag. Kommer der et tilbagefald – Og det gjorde der, vurderer BørsUdsigten, at man skal benytte lejligheden til køb!!!

Ser BørsUdsigten efter bruddet i 940 niveauet af den 4 måneder gamle base på dagschartet vil næste test være 1.000 og efterfølgende 1.033 niveauet.

Der er tale om en accelererende tertiær optrend. Brud af 950 niveauet vil betyde mindst en opbremsning af accelerationen.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 922 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 950 niveauet. Der åbnes short ved brud af 940 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Stop loss ved brud af 929 niveauet (bekræftet). Ny short åbnes ved brud af 927 niveauet. Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (43 point) i 11.325.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der ved at blive sat “flag” på flagstangen. Der er tale om et udbrud fra en base ved bruddet af toplinien i 11.300 niveauet. Det betyder, at der er udløst et rent købesignal, og en positiv fortsættelse. Tilbageslag mod 11.300 niveauet skal bruges til køb. Der udløses tertiært salgssignal ved brud af den tertiære bundlinie i 11.150 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation, og vil indikere en test af 11.500-600 niveauet. For en ny og evt større SHS formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.000 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.150 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 10.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.150 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 plus 0,6 pct. (8,66 point) i indeks 1.551,15 er der fortsat tale om en accelererende optrend – og snart en bekræftelse af en mulig større invers SHS formation, såfremt 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet. Der blev udløst et pænt købesignal, efter bruddet af modstandsniveauet i 1.500 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.479 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.540 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.520 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,57) er den sekundære nedtrend med en toplinie i 6,5875 blevet brudt. Det betyder mindst en opbremsning i den stigende sekundære trend. Tertiært / spekulativt blev der udløst købesignal ved bruddet af den faldende trendlinie i 6,52 niveauet.

Brud af 6,61 niveauet og efterfølgende 6,65 niveauet vil udløse nogle stærke meget stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang positionved bruddet af 6,52 niveauet. (solgt i 6,555 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,55 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 6,55 niveauet. (købt i 6,5875 niveauet) Genkøb ved brud af 6,61 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.