Pres på markedet

Mandag var en presset dag på alle aktiemarkeder, da renten er fortsat stigende. Endvidere forsvinder der likviditet ud af markedet, da FED stopper deres opkøb i markedet og samtidig reducerer deres balancer.

Tirsdag var Novozymes med kvartalsregnskab, og det viste en organisk vækst på 10 pct. Der har været fremgang i 4 af 5 forretningsområder. Desværre er det vaskepulvermarkedet, som mister hastighed, men der har været vækst i fødevarer, bioenergi, landbrug og tekniske enzymer. Tekniske enzymer er i en stigende tendens, og der er købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. MACD er over 0 og RSI har ramt 70. Aktien ser fortsat interessant ud og anbefaler køb på niveauet.

Onsdag var der regnskab fra DSV, der viste en fortsat vækst, da de nyder godt af kaoset i fragtmarkedet. Teknisk er aktien i den faldende tendens, og det har den været siden september, hvor kursen var i 1650. Niveauet 1100 har været testet 2 gange: første gang var i februar og anden gang var i midten af april. De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens på ugebasis. RSI er over 45, mens MACD er under 0. Momentum er stigende på ugebasis, mens det er faldende på månedsbasis. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torm holder fast i den stigende tendens, der har været i gang siden slutningen af februar, hvor aktien blev handlet i niveauet 48-50 og i dag er kursen 64-66. Der er salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. På ugebasis er der købssignal i flere modeller på ugebasis. RSI er over 70 og MACD er over 0, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 72-76 og herefter i niveauet 82-86, mens der er støtte i niveauet 53-55 og herefter i niveauet 47-48. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer aktier i selskabet).

Torsdag var Carlsberg med tal for salget i de første 3 måneder. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 5 og 20 har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet marts/april. På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 980 som en modstandslinie. Den stigende tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 30, mens MACD fortsat er under 0. Momentum stiger både på uge- og månedsbasis. Der er fortsat et åbent ”gap” i niveauet 913,60-936,60.
Nærmeste modstandsniveau er ved 940-950 og herefter i niveauet 1000-1020, mens der er støtte i niveauet 810 og herefter i niveauet 780. Aktien er sat på kandidatbænken.

SimCorp blev torsdagens vinder med en stigning på over 7 pct. og det var uden selskabsspecifikke nyheder. SimCorp-aktien har været i en faldende tendens siden september, hvor aktiekursen var i niveauet 880 og torsdag lukkede aktien i 497,5. Der er fortsat salgssignal i flere modeller på ugebasis. Kursen skal over 525, før signalet skifter til køb i Bollingerkanalen. RSI er under 30 og MACD er under 0. Kandidatbænken kalder.

I den kommende uge er der regnskab fra Jyske Bank, Mdundo.com og RTX om tirsdagen. Onsdag er det A. P. Møller-Mærsk, North Media, Novo Nordisk, Pandora, Sydbank, Trifork Holding og Vestas. Torsdag er det ChemoMetec, Coloplast, D/S Norden, FLSmidth, GN Store Nord, Hvidbjerg Bank, Lån & Spar Bank, Netcompany , Schouw & Co., Skjern Bank, Solar, Spar Nord Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn samt Totalbanken. Fredag er det H+H og NNIT.

C25-indekset er i salg på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet for 5 dage siden. På ugebasis holder Bollingerkanalen fast i købssignalet og den nedre kanallinie ligger i niveauet 1725 som en støttelinie.
Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1800 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller er alle fortsat stigende. RSI er under 60, mens MACD er over 0. Momentum er fortsat stigende på ugebasis, mens modellen er i en faldende tendens på månedsbasis. Signalet indikerer fortsat, at man skal afvente udviklingen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.