Pause før jule-rally

Denne uge har stået lidt stille på aktiemarkedet, og der har ikke været store nøgletal på markedet. Men der er lidt mørke skyer rundt omkring i horisonten i Europa. Grækenland har svært ved at nå i mål med en række milepæle, som er krævet for at de kan få det næste lån. I Portugal er mindretalsregeringen blevet væltet af oppositionen pga politiske stridheder om budgettet. I Spanien nærmer man sig parlamentsvalget, og her er der uenighed, om Catalonien kan få lov til at bryde ud af Spanien.

Pandora viser en fortsat positiv vækst i flere verdensdele og alle væksttallene var tocifrede. Det er fortsat charms, der er vigtigst, men der er en positiv tendens i ringe og andre smykker.
Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og med den stigning de sidste par dage er der etableret en bundformation i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 950 og nærmeste støtteniveau er ved niveauet 780.

Carlsberg starter et stort oprydningsarbejde, hvor man starter med at nedskrive 7,7 mia. kr. og i alt skal der afskrives 10 mia. kr., og der skal i alt fyres 2200 mennesker. Regnskabet viste, at der er vækst i Vesteuropa specielt i Frankrig, Italien og Sydeuropa. I Østeuropa var der et fald i både Ukraine og Rusland. I Asien stod væksten stille, idet i Kina faldt salget med 1 pct., mens det steg i Indokina og Indien.

Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden bundformationen i august, hvor aktien blev handlet i niveauet 500. Onsdag testede aktien niveauet 600, og der er købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic. Man skal tilbage til juni/juli for at finde aktien i det niveau. Stigningen har trukket op i Momentum på ugebasis. Brug tilbagefaldet til at samle op i aktien.

Alm. Brand kunne fremvise et godt regnskab for 3. kvartal, der viste vækst i forsikringsresultatet. Væksten skyldes blandt andet det milde efterår uden skybrud og andre ubehagelige vejrfænomener. Stigningen trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 48, som var toppen i april måned og herefter er der modstand i niveauet 52. Det flotte resultat har givet et ”gap” i niveauet 40-41,3.

Per Aarsleff indleder samarbejde med Ejendomsselskabet Project Nord P/S, som har overtaget PostNords areal ved Bernstorffsgade og Tietgensbroen i København. Teknisk har aktien taget en  pause i den stigende tendens, aktien har været i siden oktober 2014. Aktien toppede i september i niveauet 2500. Selskabet fremlægger regnskab i december før jul.

SAS holder fast i det købssignal, der blev etableret i slutningen af oktober i Bollingerkanalen og ”Golden Cross”  i oktober. Første modstandsniveau er ved kurs 16  og næste er ved 16,5-17. Samler op i SAS hvis man har brug for lidt spænding i porteføljen.

Den kommende uge byder på følgende regnskaber: Mandag er det Topdanmark, tirsdag er det Gabriel Holding og NNIT. Onsdag er det H+H, ISS, Nordicom og Jeudan. Torsdag kommer DFDS, Matas, Sanistål og Santa Fe Group. Fredag slutter ugen af med Brdr. A&O Johansen og Rockwool.

DFDS har været i en flot optrend og efter en korrektion i oktober, så har aktien genetableret den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 235. Et godt regnskab kan sende aktien op i 245. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation og stiger igen, hvilket indikerer, at hastigheden stiger. Er DFDS’ forretningsmodel så sikker som DSV´s? Ja, så er det et køb på niveauet.

Rockwool tester igen 1100 for 4. gang på 21 måneder. Bliver det igen til en dobbelt top som i 2014 eller kommer der et brud af det niveau? Det afgør regnskabet i næste uge. Køb ved brud af niveauet 1100.

C20-indekset på ugebasis
C20-indekset på ugebasis

C20-indekset har bevæget sig lidt opad de sidste par dage, hvilket har givet en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens modellen på månedsbasis endnu ikke har etableret en bund. RSI er kommet op i niveauet 60-70, hvilket styrker forventningerne til yderligere hop op. Holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Vent med at fylde porteføljen helt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.