Pas På – Vi ved ikke hvor vi ender!

BØRSUDSIGTEN: Fundamentale ændringer af markedsforudsætningerne. BørsUdsigten undrer sig over dagens økonomer! Sælg hele vejen rundt.

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på1,6 pct. (11,79 point) i indeks 718,50.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 2,2 pct. og 2,5 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge. Der var tale om en reversal indenfor dagen.

Wall Street lukkede fra fald på 0,7 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med markante fald på mellem 0,9 pct. og 1,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund. Faldene skal ses i lyset af de meget store kursstigninger vi så tirsdag.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har hjemtaget gevinst ved bruddet af den sekundære trendlinie i 765 niveauet. Der blev åbnet en shortposition ved bruddet af 765 niveauet, og positionen lukke ved brud af 730 niveauet. Der genkøbes ligeledes ved brud af 730 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten salgsstrategi.

BørsUdsigten har hjemtaget gevinst bruddet af 767 niveauet (oppefra). Der genkøbes ved brud af 725 niveauet, og der købes ved brud af 728 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi er sælg for C20. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 728 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Positionen genkøbes ved brud af 728 niveauet.

Der er således sælg hele vejen rundt.

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 719.

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret, nu til morgen, onsdag.

De danske aktier var ikke med på de meget store stigninger i de udenbyes aktieindeks, hvorfor vi må forvente, at kurserne heller ikke reagerer overdrevent, når det nu går den anden vej. Ofte ser vi en opbremsning / vending onsdag – og det kan initialiseres af dagens udmelding fra FED.

Vær opmærksom på at olieprisfaldet giver nogle fundamentale ændringer i markedsforudsætningerne.

BørsUdsigten undrer sig

BørsUdsigten undrer sig såre over at danske økonomer kan sige, at øget forbrug er godt for økonomien.

Årsagen er nok, at de fleste økonomer er så unge, at de ikke har prøvet 70’ernes krise – og underskud på betalingsbalancen.

Det er godt der er kommet gang i forbruget; men det er ikke eentydigt godt for Danmark.

Varer skal betales med valuta eller ydelser, og det er ikke nok at trykke penge – så falder vi ud over afgrunden, som finansminister Knud Heinesen i sin tid udtrykte det!

Import er kun godt, såfremt det er investeringsgoder og produktivitetsfremmende maskiner, der kan give værdiskabelse.

Det er forudsætningen for at et samfund bliver rigt – IKKE forbrug!

Hvis man kunne forbruge sig rig og til økonomisk velstand, hvorfor opkræver staten så skatter og afgifter i stedet for at trykke penge til borgerne.

Nej der er noget dagen økonomer har misforstået – og man bør fokusere på selskaber, der efterlever ovennævnte, og være opmærksom på at virksomhedernes ledelser kan lide af samme misforståelse.

Danske økonomer lyder som pladespillere og refrænsangere af de amerikanske (desværre).

Fundamental ændring af forudsætningerne

Kursfaldene på aktiemarkederne skyldes primært krisen i emerging market, hvor aktivklasserne eroderer hurtigere end opbygningen.

Det trækker likviditet ud af aktivklasserne, og dermed likviditetsskabelsen.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en fundamental ændring af forudsætningerne, og det kan lægge en dæmper på markederne i en rum tid, indtil der igen er skabt balance.

Nedbrydning af økonomierne i de enkelte lande sker hurtigere, end opbygningen forårsaget af positive effekter af styrtdykket i olieprisen.

Krisen vil ikke være hurtigt overvundet, da der bliver tale om tvangssalg i disse markeder og en erodering af middelklassen – der vil opleve smalhals.

Regeringerne er nødt til at skære ned – eller få Venezuelanske tilstande.

Det kan / vil føre til social uro.

Når der er tale om fundamentale ændringer af forudsætningerne – sker det altid med store bevægelser til følge.

Har man olierelaterede aktier – skal man vurdere gælden i relation til den nuværende oliepris. Investeringer i olieindustrien og relaterede virksomheder, er kapitaltunge. Det betyder, at der sandsynligvis vil komme en række krak og omlægning af gæld / nedskrivninger. Det kan psykologisk påvirke investorerne – ingen kan lide tab!

Så Pas På derude – vi ved ikke hvor vi ender!

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.

Heraf kan vi konkludere, at det ikke er de europæiske aktiemarkeder der styrer Wall Street.

Der vil primært være fokus på FED’s rentemelding kl. 20:00 dansk tid, og meldinger om FED’s vurdering af USA’s økonomiske helbredstilstand, og hvornår man kan vende tilbage til normale renteniveauer.

Antallet af nye boliger og byggetilladelser kom ud dom forventet. PMI tallet indikerer en mindre opbremsning i udviklingen.

Dagens tal er forbrugerprisindekset (CPI). Her vil vi kunne se olieprisfaldets indflydelse på inflationen.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,7 pct. (111,97 point) i indeks 17.068,87.

S&P500 faldt med 0,9 pct. (16,89 point) i 1.972,74.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,2 pct. (57,32 point) i 4.547,83.

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (1.973), er der fortsat stor volatilitet – og frygt i markedet. Efter en positiv start, hvor vi var oppe og teste den faldende trendlinie i 2.016 niveauet lavede aktiemarkedet en reverse, og endte i 1.973. Det er efter BørsUdsigten’s vurdering en negativ udvikling, der kan indikere yderligere fald.

BørsUdsigten noterer fortsat en accelererende nedtrend.

BørsUdsigten ser en stærk støtte i 1.980-60 niveauet, hvor der mindst ses en opbremsning / konsolidering.

Tertiært / spekulativt er BørsUdsigten stoppet ud ved bruddet af 2.047, af den lange position vi genkøbte i 2.055. Position genkøbes trendfølgende ved brud af 2.005 niveauet. Der blev åbnet en shortposition (sælg) ved bruddet af 2.047 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss i 2.042 af den position vi genkøbte i 2.062 niveauet. Der er åbnet en sekundær shortposition ved bruddet (sælg). Positionen lukkes ved brud af 2.015 (beskyttelse af gevinst). Der afventes med genkøb, til vi får nye signaler.

Strategi: Sælg

Primært (lang sigt)har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.949 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

De korte indikatorer er nået extremt oversolgte vendeniveauer. Det underbygger forventningen om en konsolidering / opbremsning på det nuværende niveau.

Signalmodellerne ligger i rent sælg!

17SPCH

S&P500: Dagschart

 

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,04 pct. til 2,06 pct. Den toårige faldt med 0,02 pct. til 0,55 pct., og den 30 årige falder med 0,01 pct. til 2,74 pct. Den tyske 10 årige Bund falder med 0,03 pct. til 0,59 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:31 i 5,959 (5,974) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,249 (1,245) for 1 USD. USD/JPY noteres i 116,9 (117,5). EUR/JPY noteres i 146,0 (146,3).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,96), konsoliderer vi os fortsat med en toplinie i 6,05-06 niveauet, og 5,96 / 5,92 niveauerne.

BørsUdsigten har tertiært taget gevinst hjem ved bruddet af 6,00 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af den sekundære stigende trendlinie i 6,00 niveauet. Der hjemtages gevinst (lukkes) ved brud af den tertiært faldende trendlinie i 5,97 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved brud af 5,90 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,00 niveauet. Der er åbnet en shortposition (sælg) ved bruddet af 5,98 niveauet. Stop loss (afdækning af short) sker ved brud af 6,00 nedefra. Der åbnes en lang position ved brud af 6,05 niveauet.

De korte indikatorer ligger i negative territorier, og en vending på disse niveauer, vil understøtte en yderligere stigning.

Signalmodellerne ligger i uensartet.

17USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen (06:35), tirsdag i 1.198 (1.199) USD pr troy ounce (31.1035 g). Guldprisen var oppe og teste 1.220 niveauet i går, tirsdag.

På timechartet, konsoliderer guldet sig lige over 1.195. Brud af dette niveau udløser et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi, der købes ved brud af den faldende trendlinie i 1.220 niveauet, og der sælges ved brud af 1.190 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.210 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.190 niveauet. Der åbnes en sekundær shortposition ved brud af 1.190 niveauet.

 

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 54,90 (55,70) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 59,99 (60,43) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, onsdag.

Efter Kina åbnede for udlændinges køb af A-aktier, ser vi fortsat en stigning i Shanghai / Shenzen og fald i Hong Kong, der indtil nu har levet højt på handel med kinesiske H-aktier. Disse er ved at blive balanceret, og der sælges H-aktier, dels har de været for dyre i relation til A-aktier, og dels søger investorerne til Shanghai / Shenzen da likviditeten på aktiemarkedet er større.

Nikkei225 stiger med 0,4 pct. (64 point) i indeks 16.820. Japanske aktier tilpasser sig bevægelsen i JPY. Hang Seng noteres 0,4 pct. (82 point) lavere i 22.589. Kina’s CSI300 ligger 0,1 pct. (4 point) højere i 3.307. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.900. Australien ASX200 op med 0,2 pct. (10 point) i 5.162.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (719), fik vi et salgssignal ved bruddet af 767 niveauet sidste tirsdag.

Endvidere var der tale om en dobbelttop – sekundært – der først vil blive bekræftet ved ny ”low” i 670-65 niveauet.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten taget gevinst (sælg) af den lange position ved bruddet af 767 niveauet. Der er ved bruddet af 767 åbnet en shortposition. Der hjemtages gevinst (lukkes) ved brud af 730 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) ved bruddet af 765 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved brud af 755 niveauet. Der lukkes en short, og der genkøbes ved brud af 730 niveauet.

Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten en salgsstrategi. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 728 niveauet (oppefra).

Strategi: Sælg

17C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger i oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i sælg.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.