Party Over?

BørsUdsigten: USD i Optrend! Olie falder fortsat!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,9 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,9 pct. og 3,3 pct. til morgen, mandag.

Europa lukkede fredag uensartet fra et fald på 0,2 pct. til stigninger på 0,5 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 2,2 pct. og 2,7 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,6 pct., og 2,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen mandag.

 

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.151 minus 0,6 pct. (151 point) nu til morgen, mandag (handles fortsat), har indekset brudt den stigende trend i 25.000. Chartet tester for øjeblikket de 24 og 50 dages glidende gennemsnit.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.845 niveauet (købt i 23.270). Genkøb ved brud af 24.300 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet (bekræftet) 24 og 50 dages glidende gennemsnit. Testes NU. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.919 minus 0,0 pct. (0,0 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om brud af det 200 dages glidende gennemsnit.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.935 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.891 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (21.998 minus 1,4 pct. (308 point) blev konsolideringen brudt i 22.920 niveauet, og der er udsendt et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 22.920 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.300. Strategi: Sælg

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.041 plus 1,3 pct. (39 point) er der tale om en bounce efter et brud af den eksponentielle stigning (acceleration), og efterfølgende brud af støttelinien i form af den stigende bundlinien i  3.070 niveauet.

Normalt vil udbruddet af en kileformation i dette tilfælde fra 3.150 niveauet, være et meget STÆRKT købesignal. Bruddet af den stigende trendlinie i 3.070 niveauet, er ligeledes et meget STÆRKT salgssignal!

Salgssignalet annullerer Børsudsigten’s tertiære målzone i 3.500 niveauet, og en sekundær i 3.950 niveauet (plus/minus).

BørsUdsigten har ikke tidligere set et fald af den størrelse, uden det store varsel, og hastigheden i vendingen må tilskrives IT udviklingen.

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – på udviklingen af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up”!

Indtil da skal EXIT signalet følges!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.003 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.125 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.225 – minus 0,1 pct. (1 point), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering efter bruddet på toplinieniveauet i 1.235 niveauet i den tertiære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.209 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.224 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.209 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.607 minus 0,1 pct. (2 point). Den negative tertiære trend blev fortsatte. Torsdag blev der udløst et EXIT signal i  1.655 niveauet (Det 200 dages glidende gennemsnit). Det annullerer et eventuelt hausse/bull market. Der kan være tale om en dobbelt top, og dermed en midlertidig TOP.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.712 niveauet. Genkøb ved brud af 1.655 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet. Genkøb ved brud af 1.662 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.949 minus 0,2 pct. (21 point), er der tale om en faldende tertiær trend. Købesignal ved brud af 12.250 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i 12.138 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.550 niveauet (købt i 10.475 niveauet). Genkøb ved brud af 12.250 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.580 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,325) til morgen, mandag, er der tale om stigende tertiær optrend. Ny tertiær bund i 6,60 niveauet. Det indikerer

Bruddet af bundlinien i 6,795 niveauet viste sig at være det forventede kraftige salgssignal. Det udløste et salgssignal, og EXIT af alle USD positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta). Købesignalet indikerer at terminssikringerne skal åbnes. Der udløses nyt salgssignal i 6,60 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt i 6,55 niveauet niveauet. Stop loss ved brud af 6,60 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,735 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (37,3) til morgen, mandag, er der tale om et brud af en accelererende tertiær optrend. Det betyder mindst en opbremsning i olieprisen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 40 niveauet (købt i 36,5 niveauet). Genkøb ved brud af 39 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 36,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.