FED Inflaterer Aktiemarkedet!

BørsUdsigten:  Likviditetstilførsel (uden varsel) – giver ændrede nye signaler, da forudsætningerne ændres!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,4 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge, efter et negativt udlæg.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,9 pct. og 4,4 pct. til morgen, tirsdag.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 2,1 pct. og 2,8 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,2 pct. og 1,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

Inflation

FED overraskede markedet ved at begynde, at meddele af man var ved at købe en bred portefølje af erhvervsobligationer. Det betyderat der tilføres markederne yderligere likviditet, der retter sig direkte mod markedet, og der kom mere “spiritus i punchbowlen”.

Det er likviditetsindskuddene (tilførsel af likviditet), der gør aktie- og obligationsmarkederne ikke har en normal balanceret udbuds- og efterspørgselsbalancen. Likviditeten skaber bobler i bolig-, obligations-, ædelmetaller og aktiemarkederne. Likviditeten bliver tilført uden, at der er en øget indtjening og udbuddet af kvalitetaktier stort set er uforandret.

Det giver en inflation, som ikke medgår i de officielle inflationstal.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.479 plus 3,0 pct. (702 point) nu til morgen, tirsdag (handles fortsat), har indekset brudt den stigende trend i 25.000. Chartet tester for øjeblikket de 24 og 50 dages glidende gennemsnit.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.300 (solgt i 24.845 niveauet). Stop loss ved brud af 24.000 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet (bekræftet) 24 og 50 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.915 plus 0,9 pct. (25 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om en tertiær symmetrisk kileformation. – udbrud skal følges.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.935 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.890 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.423 plus 4,1 pct. (885 point) er der genkøbt ved bruddet af 22.125 (solgt i 22.920 niveauet), og der er udsendt et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 22.920 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.125. Strategi: Køb (ændret)

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter at denne vurdering er skrevet kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.041 plus 1,3 pct. (39 point) er der tale om en bounce efter et brud af den eksponentielle stigning (acceleration), og efterfølgende brud af støttelinien i form af den stigende bundlinien i  3.070 niveauet.

Normalt vil udbruddet af en kileformation i dette tilfælde fra 3.150 niveauet, være et meget STÆRKT købesignal. Bruddet af den stigende trendlinie i 3.070 niveauet, er ligeledes et meget STÆRKT salgssignal!

Der er tale om lidt rundforvirring, og BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 2.990 niveauet og en toplinie i 3.240 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet.

Salgssignalet annullerer Børsudsigten’s tertiære målzone i 3.500 niveauet, og en sekundær i 3.950 niveauet (plus/minus), indtil viderere.

BørsUdsigten har ikke tidligere set et fald af den størrelse, uden det store varsel, og hastigheden i vendingen må tilskrives IT udviklingen.

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up”!

Indtil da skal EXIT signalet følges!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet – men ikke brudt bekræftet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.125 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.240 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.221 – minus 0,3 pct. (4 point), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering efter bruddet på toplinieniveauet i 1.245 niveauet i den tertiære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.209 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Stop loss ved brud af  1.211 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.211 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.616 plus 0,6 pct. (9 point). Den negative tertiære trend blev brudt, og der blev udstedt et spekulativt købesignal.

Torsdag blev der udløst et EXIT signal i  1.655 niveauet (Det 200 dages glidende gennemsnit). Det annullerer et eventuelt hausse/bull market. Der kan være tale om en dobbelt top, og dermed en midlertidig TOP.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.595 niveauet (alternativt 1.655 niveauet) solgt i 1.712 niveauet. Stop loss ved brud af 1.580 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet. Genkøb ved brud af 1.663 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.911 minus 0,3 pct. (38 point), er der tale om en faldende tertiær trend. Købesignal ved brud af 11.915 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i 12.138 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.550 niveauet (købt i 10.475 niveauet). Genkøb ved brud af 11.915 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.638 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,5775) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den stigende tertiære optrend. Salgssignal er udløs ved bruddet af 6,60 niveauet.

Bruddet af bundlinien i 6,795 niveauet viste sig at være det forventede kraftige salgssignal. Det udløste et salgssignal, og EXIT af alle USD positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta). Købesignalet indikerer at terminssikringerne skal åbnes. Der udløses nyt salgssignal (lukning af sikringer) i 6,60 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 6,60 niveauet niveauet (købt i 6,55 niveauet). Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (39,75) til morgen, tirsdag, er der tale om en test af den gamle støtte nu modstand i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 40 niveauet (købt i 36,5 niveauet). Genkøb ved brud af 40 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 37,4 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.