Bliver Onsdag Vendedag?

BørsUdsigten: Konsolidering i Olie og USD! Likviditet får Aktiemarkederne til af Stige!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,8 pct. og 2,0 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge, efter et negativt udlæg.

De asiatiske børser noteres uforandret fra et fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,6 pct. til morgen, onsdag.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 2,8 pct. og 3,4 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus/minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen onsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.337 plus 0,0 pct. (2 point) nu til morgen, onsdag (handles fortsat), har indekset brudt den stigende trend i 25.000. Chartet tester for øjeblikket de 24 og 50 dages glidende gennemsnit.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.300 (solgt i 24.845 niveauet). Stop loss ved brud af 24.030 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet (bekræftet) 24 og 50 dages glidende gennemsnit. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.929 minus 0,1 pct. (3 point) til morgen (handles fortsat), er chartet brudt igennem den faldende trendlinie i den tertiære symmetriske kileformation (ikke bekræftet ved lukning). Bekræftet udbrud skal følges. Desuden er der 200 dages glidende gennemsnit i 2.922 blevet brudt.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.935 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Sælg (testes nu)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.922 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.506 minus 0,3 pct. (76 point) er der genkøbt ved bruddet af 22.125 (solgt i 22.920 niveauet), og der er udsendt et købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 22.125 niveauet. Stop loss ved brud ud af 21.900. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter at denne vurdering er skrevet kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.125 plus 1,9 pct. (58 point) er der fortsat tale om en bounce.

Der er tale om lidt rundforvirring, og BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet.

Salgssignalet annullerer Børsudsigten’s tertiære målzone i 3.500 niveauet, og en sekundær i 3.950 niveauet (plus/minus), indtil viderere.

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up”!

Exit signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet – men ikke brudt bekræftet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.125 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.236 – plus 0,2 pct. (15 point), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie 1.245 niveauet i den tertiære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.209 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Stop loss ved brud af  1.215 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.215 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.665 plus 3,0 pct. (49 point). Den negative tertiære trend blev brudt, og der blev udstedt et købesignal.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.595 niveauet solgt i 1.712 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.650 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.663 (solgt i 1.610 niveauet). Stop loss ved brud af 1.621 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.316 minus 3,4 pct. (404 point), er der tale om brud af en faldende tertiær trend. Tertiært købesignal udløst ved brud af 11.915 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i 12.145 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.915 (solgt i 12.550 niveauet) Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.145 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.694 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,615) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den stigende tertiære optrend. Det indikerer mindst en opbremsning af den stigende tertiære trend. Spekulativt salgssignal er udløst ved bruddet af 6,60 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 6,60 niveauet niveauet (købt i 6,55 niveauet). Genkøb ved brud af 6,625 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,70 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (40,5) til morgen, onsdag, er der tale om en test af den gamle støtte nu modstand i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 40 niveauet (solgt i 40 niveauet). Stop loss ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 37,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.