Overreaktion i tyndt marked

Seneste tal for salg af høreapparater i USA viser en positiv udvikling, mens italienske høreapparatgrossist Amplifon kunne vise et mindre fald i salget af høreapparater fra 416,5 mio. euro til 409,2 mio. euro i første halvår. Endvidere er GN Store Nord blevet af pillet Morgan Stanleys liste over mest foretrukne aktier og med schweiziske Sonovas nye lancering vil selskabet vinde markedsandele.

Teknisk etablerede aktien en topformation i juni i niveauet 165 og i dag handles aktien i 145. Faldet har trukket ned i RSI, Momentum og RSI på ugebasis. RSI nærmer sig det oversolgte niveau.

Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 140 som en støttelinie i den stigende trend. Signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis, men går i salg ved brud af niveauet 143.

Onsdagens reaktion i et tyndt marked fik en for stor effekt på kursen, hvilket giver en opsamlingsmulighed på niveauet for investorerne, der gerne vil tage en chance i sommervarmen. (Køber aktien til porteføljen). 

Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar