Kan Össur fortsætte væksten?

Det betyder, at indtjening pr. aktie i første kvartal af 2014 kom op på 2.5 mod 1.3 i første kvartal 2013.

Den positive udvikling i Össur skyldes fremgang i alle tre regioner: Americans med 2 pct. Europa, Mellemøsten og Afrika med 8 pct. samt Asien med 13 pct., som også er selskabets mindste.

Væksten i Asien kommer fra Kina og Australien hovedsageligt.

Selskabet har lanceret 11 nye produkter, hvilket er med til at styrke efterspørgselen. EBITDA- margin har været faldende de sidste par år, hvilket skyldes et ændret produktmix.

Selskabet forventer selv en organisk vækst i omsætningen på årsbasis på mellem 4 og 6 pct. samt en EBITDA-margin på 17-19 pct. mod de realiserede 17 pct. i første kvartal.

Teknisk blev kurs 15 testet i begyndelsen af juli, men er siden faldet tilbage og handles nu i niveauet mellem 14 og 14,5. Tilbagefaldet har kun påvirket RSI-modellen, som er faldet tilbage. Der er stadig en positiv tendens, der fastholdes i MACD og Momentum på ugebasis. Signalmodellerne på ugebasis er begge i køb.

På ugebasis er det lange glidende gennemsnit i niveauet 12,7 som en støttelinie.

På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg for 4 dage siden, mens de glidende gennemsnit har etableret et salgssignal. Nærmeste støtteniveau er ved 13,5. Der er et mindre ”gap” i niveauet 13-13,1 fra midten af juni.

Den seneste analyse af Össur, som er fra 1/5 i år anbefaler jeg, at man skulle samle op i 12.8 – havde man gjort det, var der et afkast på godt 5,4 pct. med en salgskurs på 13,5. I samme periode er kursen på C20-indekset steget 3,8 pct. 

Afvent regnskabet torsdag. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar