Tilbagefald giver opsamlingsmulighed

Væksten er dog i den beskedene ende i top og bund. Bruttoavancen faldt tilbage fra 50,7 pct. til 50,5 pct., mens EBITDA-margin er gået fra 34,0 pct. til 34,2 pct.

Det er forretningsområdet Natural Colors, som oplevede et fald i omsætningen, mens der har været en positiv tendens i Cultures & Enzymes Division samt Health & Nutrition Division.

Chr. Hansen har tidligere meddelt, at de vil satse på Fjernøsten og det ses i regnskabet, idet regionen kan fremvise en organisk vækst på 17 pct. for første halvår, men der var et mindre fald for det amerikanske kontinent på 5 pct. mens Europa viste en fremgang på 8 pct.

Teknisk ser aktien interessant ud, hvis støtteniveauet omkring 230 kan holde, for så er den seneste bund højere end den foregående.

Den positive udvikling i juli har påvirket RSI positivt, der har etableret en bundformation og stiger fra 32 til 38. RSI er fortsat oversolgt på ugebasis. Den positive tendens i aktiekursen har også trukket op i Momentum på ugebasis, mens MACD-modellen fortsat er i en faldende tendens på ugebasis.

Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i  køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet med støtte i niveauet 228.

Der er et positivt Momentum på både uge -og månedsnvieauet.

Bryder aktiekursen igennem 238, anbefaler jeg, at man samler op i aktien på niveauet. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar