Oplagt sommerrally

Efter de positive vibationer fra Osaka-mødet i den forgangne weekend så har markedet været positivt, hvilket muligvis har lokket flere investorer ind på aktiemarkedet. Den positive stemning i markedet trækker op i Momentum, hvilket bekræfter tendensen.

Stærk ordreindgang til Vestas i slutningen af juni betyder, at kursen stiger på aktien og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens der fortsat er salgssignal i Parabolic. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum stiger, MACDer ved at etablere en bundformation, mens RSI fortsat er i en faldende tendens. Momentum har på månedsbasis etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 520-530, mens nærmeste modstandsniveau er ved 600 og herefter i niveauet 630.

Onsdag var der gang i de danske høreapparatselskaber, der var med til at trække markedet op. GN Store Nord har bevæget sig vandret i niveauet 300-340 siden slutningen af februar. Den nye stigning har genetableret et købssignal i Bollingerkanalen og sat skub i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket indikerer, at modstandsniveauet 340 kan blive brudt i den kommende tid.

Demant-aktien har oplevet flere udsving siden årsskiftet, hvilket har fået signalmodellen Bollinger til at skifte som en lyskurv og nu er modellen igen i rødt. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket indikerer, at man skal blive væk. Nærmeste støtteniveau er ved 195 og herefter i niveauet 180, mens nærmeste modstandsniveau er ved 220 og herefter i niveauet 235. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Scandinavian Tobacco Group har købt en række pibetobaksmærker fra den globale tobakskoncern British American Tobacco. Teknisk har Scandinavian Tobacco Group været i en faldende tendens siden februar 2018, hvor aktien var i 125 og i dag handles aktien i niveauet 79-80. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50 og MACD er tæt på at bryde. igennem 0. Der er etableret købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 82 som en modstandslinie. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens, hvilket giver et positivt signal. Nærmeste modstandsniveau er ved 88 og herefter i niveauet 94, mens nærmeste støtteniveau er ved 76 og herefter i niveauet 72. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

I den kommende uge skulle der være kommet regnskab fra Tryg om onsdagen. Aktien har været i en stigende siden april 2018, hvor aktien blev handlet i niveauet 140 mod dagens kurs på 215-220. Momentum har etableret en dobbelt top på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens og nærmeste støtteniveau er ved 200.

Torsdag er der regnskab fra Bang & Olufsen. Den svenske regnskabssæson starter for alvor i denne uge med blandt andet Catena, Wihlborgs, Bulten, Orexo samt Cloetta og SEB.

Ny momentum i markedet.

25-indekset har genvundet sin hastighed den sidste uge og nu tester indekset modstandsniveauet 1150-1160. Bollingerkanalen har genetableret sit købssignal på ugebasis efter 7 uger med salg. Momentum har etableret en bund og stiger, hvilket indikerer, at hastigheden er kommet tilbage i markedet. RSI er kommet op i niveauet 60. Hold øje med nye signaler i markedet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.