4 aktier fra skammekrogen

Indenfor tobaksindustrien er der to investeringsmuligheder i Norden: Swedish Match og Scandinavian Tobacco Group.

Swedish Match har oplevet store udsving det seneste år, hvor aktiekursen har bevæget mellem 350 og 530. I øjeblikket handles aktien i niveauet 420 og på dagsniveauet er der etableret nye købssignaler, mens der på ugebasis fortsat er salgssignal og de glidende gennemsnit ligger over kursgrafen, hvilket giver en negativ indikation.

Swedish Match på ugebasis.

Endvidere er Momentum i den faldende tendens på ugebasis, mens Momentum på månedsbasis er hoppet op og har brudt den faldende tendens. Nærmeste støtteniveau 390 og herefter i niveauet 350-360, mens nærmeste modstandsniveau er ved 440 og herefter i niveauet 480-490. Aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Scandinavian Tobacco Group (STG) har været i en faldende tendens siden februar 2018, hvor aktien blev handlet i 126 mod dagens kurs på niveauet 79-82. I maj testede aktien kurs 74 og siden har aktien været i en svagt stigende tendens med seneste bund ved månedsskiftet juni/juli i niveauet 77.

På dagsniveauet ser det positivt ud.

På dagsniveauet er der etableret købssignal i flere modeller og holder kursen sig på nuværende niveau  80,85, vil Bollingerkanalen på ugebasis gå i køb. Det lange glidende gennemsnit 24 uger ligger som en modstandslinie i niveauet 82 og et brud af den nedefra vil være positivt.

Tæt på at bryde igennem den faldende trendkanal.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 76-76,5 og herefter i niveauet 74, mens nærmeste modstandsniveau er ved 84-85 og herefter i niveauet 89-90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

 

I Norden er det forsvars-aktierne Kongsberg Gruppen og Saab.

Kongsberg Gruppen-aktien har været i en faldende tendens efter topformation i marts i år, hvor aktien var i niveauet 135. I juni ramte kursen 115 og det blev testet 3 gange uden at støtteniveauet blev brudt. Siden er aktien hoppet op til niveauet 120 og det har givet købssignal i Bollingerkanalen.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i flere modeller, men ved brud af niveauet 122 vil de første købssignaler dukke op. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i aktiekursen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 124. Den svagt stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI. RSI er stadig i 40 og MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet ligger i en trendkanal, hvilket giver en positiv indikation for aktien.

MACD på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 115 og herefter i niveauet 110, mens nærmeste modstandsniveau er ved 135 og herefter i niveauet 145-150. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Saab-aktien toppede ved månedsskiftet september/oktober i niveauet 420-430 og ramte niveauet 270 ved månedsskiftet i maj/juni og er nu handlet op i niveauet 300. Det har givet købssignal på dagsniveauet i flere modeller og de første er dukket op på ugebasis.

Afvent udviklingen.

Den overordnede tendens er fortsat faldende og der er behov for at den næste bundformation ligger over den foregående, som var i niveauet 270-280.
Momentum på månedsniveauet er vågnet op og er begyndt at stige og derfor tages aktien med på kandidatbænken.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.