Opbremsning?

BørsUdsigten: Olien har givet nyt købesignal!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,2 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede fredag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 1,2 pct. og 1,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,9 og 1,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (23.938), er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 24.600 niveauer, og en bundlinie i 23.550 niveauet.

Den tertiære faldende trend er blevet brudt ,m hvilket indikerer mindst en opbremsning i den faldende trend. Der blev udløst et salgssignal i 24.300 niveauet. Brud af den faldende trendlinie i 23.900 udløser købesignal.

Brud af 23.550 niveauet – bekræftet salgssignal og udløser EXIT. Bekræftet brud af 24.600 niveauet annullerer salgs- og EXIT signalerne, og udløser sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 23.900. Stop loss ved brud af 23.500 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.500 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.876) for Shanghai indekset er der tale om en lille konsolidering, der oftest er en positiv fortsættelsesformation. Konsolideringen har brudt den tertiært faldende trend i 2.885 niveauet (sidelæns).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.885 niveauet. Genkøb ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Køb/Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.846 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet i S&P500 (2,865 plus 0,4 pct. (11,2 point) har indekset testet bundniveauet i 2.800 niveauet, der afviste.

I første omgang betyder bruddet af 2.900 niveauet en bekræftelse af den sidelæns konsolidering – men også tab af momentum. Toplinien ligger i 2.950 niveauet og bundlinien fortsat i 2,800 niveauet.

Sekundært er der tale om et brud af en stigende kileformation, hvilket ofte munder ud i en midlertidig topformation.  Støtteniveauet i 2.815/00 niveauet afviste angrebet i første omgang. Vi må fortsat afvente om salgssignalet fra 2.915, bliver bekræftet. Bekræftet brud af 2.800 niveauet vil fortsat udsende et EXIT signal.

BørsUdsigten vurderer, at vi i givet fald mindst skal have en test af 2.450 niveauet, hvis ikke salgssignalet bliver annulleret ved et brud af 2.950 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.900 niveauet. Genkøb ved brud af 2.865 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg/Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 2.841 (købt i 2.900 niveauet). Genkøb ved brud af  2.950 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.185 – minus 0,9 pct. (10,54 point), er der tale om et brud af den tertiære trend, der accelererede gennem toplinien (den gamle top) i 1.181 niveauet, Det udløser et tertiært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.181 niveauet (købt i 1.155 niveauet). Genkøb ved brud af 1.189 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.153 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.494 plus 1,2 pct. (17 point), er der tale om et bekræftet brud af den horisontale støttelinie i 1.505 niveauet. Der har været en test af den gamle støtte nu modstandslinie i 1.505 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.545 niveauet. Genkøb ved brud af 1.505 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (10.337 minus 2,0 pct. (206 point) er der tale om en opbremsning i optrenden efter bruddet af den tertiære/sekundære optrend. Det udløser et salgssignal, og i første omgang tab af momentum.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 10.750 niveauet. Genkøb ved brud af 10.475 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 10.600 niveauet (købt i 10.000 niveauet). Genkøb ved brud af 10.900 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,891) i dag, mandag, er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,80 niveauet.

I den tertiære konsolidering er bundlinien i 6,87 niveauet. Brud af den faldende trend i 6,905 niveauet udløser et lille købesignal. Brud af 6,92 udløser et stort købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,885 niveauet (købt i  6,845 niveauet). Genkøb ved brud af 6,905 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,895 niveauet. Stop loss ved brud af 6,87 niveauet 24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Witching Day (futuren for juni udløber imorgen tirsdag) – så må vi se om vi får negative noteringer og kontango, eller om markedet er bedre forberedt denne gang.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (33,6) til morgen, mandag, er der udløst et rent købesignal efter bruddet af 32 niveauet, efter vore lille købesignal i 30,25 niveauet. Nyt købesignal bekræftelse ved brud af 34 niveauet.

Sekundært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 34 niveauet og en bundlinie i 19 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 32,60 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 34 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.