Aktiemarkederne fik et Stik i Rumpetten!

BørsUdsigten: Svag USD! Nyt Købesignal i Olie!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 2,4 pct. og 3,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,5 pct. og 2,5 pct. til morgen, tirsdag.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 4,3 pct. og 5,7 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne lidt højere, nu til morgen tirsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.435), er der fortsat tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 24.600 niveauer, og en bundlinie i 23.550 niveauet. Toplinien testes NU!

Den tertiære faldende trend er blevet brudt, hvilket indikerer mindst en opbremsning i den faldende trend. Bruddet af den faldende trendlinie i 23.900 niveauet har udløst tertiært købesignal.

Brud af 23.550 niveauet – bekræftet salgssignal og udløser EXIT. Bekræftet brud af 24.600 niveauet annullerer salgs- og EXIT signalerne, og udløser sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 23.900. Stop loss ved brud af 23.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.500 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet (2.892) for Shanghai indekset er der tale om en lille konsolidering, der er mundet ud i en positiv fortsættelsesformation. Konsolideringen har brudt den tertiært faldende trend i 2.885 niveauet (sidelæns).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.885 niveauet. Stop loss ved brud af 2.867 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.850 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet i S&P500 (2,954 plus 3,2 pct. (90,21 point) har indekset testet bundniveauet i 2.800 niveauet, der afviste. Nu testes toplinien i 2.950 niveauet, og den er desuden brudt marginalt, hvilket udløser et købesignal.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet (solgt i 2.900 niveauet). Stop loss ved brud af 2.865 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Stop loss ved brud af 2.856 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.199 – plus 1,8 pct. (21,12 point), er der tale om et brud af toplinien i den sekundære stidelæns trend. Det udløste et rent købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.189 niveauet (solgt i 1.181 niveauet). Stop loss ved brud af 1.175 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.161 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.566 plus 4,9 pct. (73 point), er der tale om et bekræftet brud af den horisontale støttelinie i 1.505 niveauet. Der har været en test af den gamle støtte nu modstandslinie i 1.505 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.505 niveauet (solgt i 1545 niveauet). Stop loss ved brud af 1.520 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.059 plus 5,7 pct. (594 point) er der tale om et udbrud af den tertiære konsolidering med toplinien i 10.900 niveauet. Der udløses et købesignal.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.475 niveauet. Stop loss ved brud af 10.680 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Stop loss ved brud af 10.626 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,832) i dag, tirsdag, er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,80 niveauet.

I den tertiære konsolidering er bundlinien i 6,87 niveauet blevet brudt og der er udløst et salgssignal. Brud af den faldende trend i 6,90 niveauet udløser et lille købesignal. Brud af 6,92 udløser et stort købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,885 niveauet (købt i  6,845 niveauet). Genkøb ved brud af 6,90 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,92 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Witching Day (futuren for juni udløber i dag tirsdag) – så må vi se om vi får negative noteringer og kontango, eller om markedet er bedre forberedt denne gang.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (34,8) til morgen, tirsdag, er der udløst et rent købesignal efter bruddet af 32 niveauet, efter vore lille købesignal i 30,25 niveauet. Nyt købesignal bekræftelse ved brud af 34 niveauet.

Sekundært er der tale om at den en sidelæns konsolidering med toplinien i 34 niveauet er blevet brudt og udløst et sekundært købesignal. Brud af 38,5 niveauet udløser købesignal / bekræftelse af trenden.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 33,3 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 34 niveauet (solgt i 66 niveauet). Stop loss ved brud af 27,1 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.