Opdatering på det svenske marked

Hovedindekset for det svenske marked S30 er i år faldet med 15,7 pct. På 4 uger gik markedet fra 1879 til 1355 (lavest var 1261,17). I begyndelsen af maj ramte indekset 1606,80 og i fredags lukkede indekset i 1493,62.

På dagsniveauet blev der etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. Men tirsdagens stigning har ændret signalet til  køb.

Nyt købssignal på dagsniveauet.

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1650 som en modstandslinie. Der er købssignal i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI har ramt 67.

RSI har ramt 70.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1575 og herefter i niveauet 1600. Nærmeste støtteniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1400.
Strategi: Fastholder køb. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.