Nyt tiltag

ECB sænker renten, men gør det nogen forskel? Markedet reagerede positivt på rentesænkelsen, men holder det og sætter det gang i økonomien, det er spørgsmålet.

Torm i søgang i denne uge. Først leverede selskabet et regnskab, der viste en flot vækst og indtjening, hvilket fik aktien til at stige. En række markedsdeltagere valgte at tage gevinsten onsdag, hvilket fik aktien til at falde tilbage under 75, men aktien rettede sig og holder fast i den stigende tendens. Den spekulative investor samler op på niveauet.

Regnskabet fra SAS skuffede markedsdeltagerne, da indtjeningen fortsat er presset trods den lave oliepris. Trods tilbagefald i aktien så holder den stigende tendens med støtte i niveauet omkring 18. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved kurs 20 og nærmeste støtteniveau er ved kurs 18. Afvent eventuelt køb af aktien for at se, om støtten holder.

G4S leverede onsdag et regnskab, der viste vækst i top og bundresultat med et par tabsgivende kontrakter med blandt andet med at huse asylansøgere i Storbritannien. Den tabsgivende kontrakt løber til 2017, men kan forlænges til 2019. De kedelige nyheder gør, at G4S-aktien faldt 8,6 pct. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Stigende tendens i flere danske bank-aktier. Mest Momentum har Nordea og Sydbank efterfulgt af Jyske Bank. Nordea har etableret en stigende tendens og er gået fra 62 til 70. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. MACD, Momentum og RSI stiger på ugebasis. Bryder kursen igennem 70, så er den faldende trend brudt.

En anden sektor/branche som ser interessant ud er forsikring. Alm. Brand og Topdanmark har begge etableret en stigende tendens på dagsniveauet. På ugebasis ser Alm. Brand mest interessant ud, da den er brudt igennem den faldende tendens. Men signalmodellerne Bollinger og Parabolic har endnu ikke etableret et købssignal på ugebasis. Man bør tage aktierne på kandidatbænken.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Mandag er det Parken. Tirsdag er det Newcap Holding. Onsdag er det Bioporto, Greentech Energy, Nordic Shipholding, UIE samt Tivoli. Torsdag er det Columbus, Egetæpper, H+H, Harboes Brygg., samt Sanistål.

Harboes Bryggeri som kommer med kvartalsregnskab i den kommende uge bevæger sig vandret i niveauet omkring 105-115. Bollingerkanalen har etableret et købssignal tilbage i december. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 108. Momentum stiger på ugebasis, mens MACD og RSI har en faldende tendens divergens, hvilket indikerer, at man skal være på vagt. Tendensen er ikke rigtig klar.

Sanistål er kommet af med sine aktier i Brdr. A&O Johansen til hovedaktionærerne i A&O Johansen. Aktien har bevæget sig modsat af indekset og har i år givet et afkast på 23 pct. Den overordnede tendens peger opad og den stigende tendens trækker op i de 3 indikationsmodeller.

Det lange glidende gennemsnit har sin støttelinie i niveauet 70 og det korte glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 76. Nærmeste modstansniveau er omkring 88.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20 holder fast i den stigende tendens og nærmer sig et købssignal på ugebasis. På dagsniveauet er den opadgående tendens intakt og modstandsniveauet 1000 skal snart testes, hvis tendensen holder. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og MACDpå ugebasis, mens RSI har etableret et mindre topformation på ugebasis. Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen, og at der fortsat bliver pumpet penge ud i markedet ikke rigtigt hjælper. Nærmeste støtteniveau er ved 940. Det danske indeks er steget 3 uger i træk og lukker det lavere i denne uge, så er indekset ikke kommet over den tidligere top og tendensen på kvartalsniveauet er faldende.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.