Nyt tiltag

ECB sænker renten, men gør det nogen forskel? Markedet reagerede positivt på rentesænkelsen, men holder det og sætter det gang i økonomien, det er spørgsmålet.

Torm i søgang i denne uge. Først leverede selskabet et regnskab, der viste en flot vækst og indtjening, hvilket fik aktien til at stige. En række markedsdeltagere valgte at tage gevinsten onsdag, hvilket fik aktien til at falde tilbage under 75, men aktien rettede sig og holder fast i den stigende tendens. Den spekulative investor samler op på niveauet.

Regnskabet fra SAS skuffede markedsdeltagerne, da indtjeningen fortsat er presset trods den lave oliepris. Trods tilbagefald i aktien så holder den stigende tendens med støtte i niveauet omkring 18. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved kurs 20 og nærmeste støtteniveau er ved kurs 18. Afvent eventuelt køb af aktien for at se, om støtten holder.

G4S leverede onsdag et regnskab, der viste vækst i top og bundresultat med et par tabsgivende kontrakter med blandt andet med at huse asylansøgere i Storbritannien. Den tabsgivende kontrakt løber til 2017, men kan forlænges til 2019. De kedelige nyheder gør, at G4S-aktien faldt 8,6 pct. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Stigende tendens i flere danske bank-aktier. Mest Momentum har Nordea og Sydbank efterfulgt af Jyske Bank. Nordea har etableret en stigende tendens og er gået fra 62 til 70. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. MACD, Momentum og RSI stiger på ugebasis. Bryder kursen igennem 70, så er den faldende trend brudt.

En anden sektor/branche som ser interessant ud er forsikring. Alm. Brand og Topdanmark har begge etableret en stigende tendens på dagsniveauet. På ugebasis ser Alm. Brand mest interessant ud, da den er brudt igennem den faldende tendens. Men signalmodellerne Bollinger og Parabolic har endnu ikke etableret et købssignal på ugebasis. Man bør tage aktierne på kandidatbænken.

Den kommende uge byder på en række regnskaber. Mandag er det Parken. Tirsdag er det Newcap Holding. Onsdag er det Bioporto, Greentech Energy, Nordic Shipholding, UIE samt Tivoli. Torsdag er det Columbus, Egetæpper, H+H, Harboes Brygg., samt Sanistål.

Harboes Bryggeri som kommer med kvartalsregnskab i den kommende uge bevæger sig vandret i niveauet omkring 105-115. Bollingerkanalen har etableret et købssignal tilbage i december. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 108. Momentum stiger på ugebasis, mens MACD og RSI har en faldende tendens divergens, hvilket indikerer, at man skal være på vagt. Tendensen er ikke rigtig klar.

Sanistål er kommet af med sine aktier i Brdr. A&O Johansen til hovedaktionærerne i A&O Johansen. Aktien har bevæget sig modsat af indekset og har i år givet et afkast på 23 pct. Den overordnede tendens peger opad og den stigende tendens trækker op i de 3 indikationsmodeller.

Det lange glidende gennemsnit har sin støttelinie i niveauet 70 og det korte glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 76. Nærmeste modstansniveau er omkring 88.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20 holder fast i den stigende tendens og nærmer sig et købssignal på ugebasis. På dagsniveauet er den opadgående tendens intakt og modstandsniveauet 1000 skal snart testes, hvis tendensen holder. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis, mens RSI har etableret et mindre topformation på ugebasis. Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen, og at der fortsat bliver pumpet penge ud i markedet ikke rigtigt hjælper. Nærmeste støtteniveau er ved 940. Det danske indeks er steget 3 uger i træk og lukker det lavere i denne uge, så er indekset ikke kommet over den tidligere top og tendensen på kvartalsniveauet er faldende.

DK Portefølje
TDC på salgslisten. 

DKPorte

Nordisk Portefølje
Bactiguard og Trelleborg er på salgslisten. 

NordPor

Vigtige modstandsniveauer testes

Den kommende uge byder på regnskab fra Oracle, Nike, FedEx, Lennar Cor., Tiffany & Co samt Williams-Sonoma. Sidstnævnte selskab sælger interiør til hjemmet, gryder og pander samt taske.

Aktien er faldet tilbage fra 85 til 50 og handles nu i niveauet 57-58. Der er etableret en svagt stigende tendens på dagsniveauet og Bollingerkanalen har etableret et købssignal. Bryder kursen igennem niveauet 57,5, går modellen i køb. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 63-64.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones Industrial Average tester niveauet 17.000, som tilbage i august/september 2014 var et støtteniveau. Bollingerkanalen er på ugebasis gået i køb for 1 uge siden. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, hvilket bekræfter tendensen i indekset. Det korte glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 16.500, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 17.000. Næste modstandsniveau er ved 17.800 og nærmeste støtteniveau er ved 16.300.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 har ligeledes etableret et købssignal for en uge siden i Bollingerkanalen. Stigningen i indekset betyder, at det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som et modstandsniveau ved 2000. Den stigende tendens i indekset trækker op i Momentum på ugebasis. RSI er fortsat nede i det oversolgte niveau på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 2050, mens nærmeste støtteniveau er ved 1950.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite har ramt niveauet 4700, som tilbage i oktober var et støtteniveau i den faldende tendens. Der er endnu ikke etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og der skal kursen lukke over 4700. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af den stigende tendens i indekset, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4800.
Strategi: Køb ikke for tidligt.

Nikkei peger lidt op

Det japanske indeks fortsætter den stigende tendens, men har svært ved at bryde modstandsniveauet 17.000. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet, mens indekset skal helt op i 18.000, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er fortsat ned i det oversolgte niveau på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger.

Nikkei
Nikkei

Nærmeste modstandsniveau er ved 18.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 16.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

Stockholm 30
Stockholm 30

OMX S30 holder fast i den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveauet 1450, der blev testet ved årsskiftet. Bryder kursen igennem niveauet 1402, så bliver der etableret et nyt købssignal på ugebasis for første gang siden begyndelsen af december. For at den faldende tendens rigtigt er brudt, skal indekset op i 1450-1470. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI flader lidt ud i niveauet omkring 45. Momentum på månedsniveauet har mistede lidt hastighed og er faldet tilbage, men tendensen peger fortsat opad.
Strategi: Interessant udvikling i Sverige.

Haldex på ugebasis
Haldex på ugebasis

Der er nye signaler i en række aktier på det svenske marked. Haldex har været i en faldende tendens siden toppen i april/maj 2015, hvor aktien blev handlet omkring 140. I dag er kursen nede i niveauet 65-70. Grunden til faldet skyldes øgede udfordringer i 2016 med lavere tilvækst og øget fokus på eftermarkedet, hvilket vil kræve en række investeringer i selskabet. Faldet i aktien har dog sendt tilbage på niveauet fra januar/februar 2014. Kursen skal over 75, før den bliver rigtigt interessant. Momentum stiger på månedsniveauet og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Aktien tages med på kandidatbænken, men afventer et køb.

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 holder fast i den stigende tendens på dagsniveauet og det købssignal der blev etableret for 18 dage er intakt. Der er en positiv tendens i Momentum. MACD og RSI på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 10.200. Momentum på månedsniveauet har lidt svært ved at komme i gang.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Parken: Genvinder FCK-mesterskabet

Ud over at drive fodboldforretningen FCK har Parken forretningsområderne: fitness.dk, Lalandia samt PS&E Ejendomme.

Parken er ikke kun fodbold. Hvert år afholdes en række events med store musikstjerner og på den måde bliver der tjent ekstra penge til kassen. I 2016 kommer blandt andet Justin Bieber, Beyoncé, Brice Springsteen samt Coldplay to gange. Regnskabet fra 2014 blev en halvering af resultat fra året før.

Det var der flere grunde til.

FCK kommer ikke så langt i det europæiske fodboldspil, hvilket betød manglende indtægter til selskabet.

Konkurrencen på fitness-området var tiltagende, hvilket var med til at presse indtjeningen på det område. Overskuddet i 2014 blev på 2,9 mio. kr. mod 19,9 mio. kr. året før.

I Lalandia faldt omsætningen, mens bundlinien steg grundet fokus på omkostningerne. For FCK og stadion blev det et underskud på 11,7 mio. kr. Underskuddet skyldes et stort fald i omsætningen, da antallet af arrangementer i Parken faldt fra 41 i 2013 til 32 i 2014.

Til gengæld viste kontorejendommene en vækst i det primære resultat fra 30,1 mio. kr. til 47,6 mio. kr.

Resultat pr. aktie blev på 0,69 kr. mod 17,84 kr. året før.  Gennemsnitlig indtjening pr. aktie over de sidste 5 år er 7,04 kr. Det giver en P/E-værdi på 8,5, hvilket gør aktien interessant.

Parken m. doobelt bund
Parken m. doobelt bund

Teknisk ser det ud som en dobbelt bund på ugebasis. Der er netop etableret ”Golden Cross” på ugebasis. Der er etableret et købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Den stigende tendens trækker de tre indikationsmodeller op på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har tabt hastighed, men er fortsat i en stigende trendkanal. Nærmeste modstandsniveau er ved 62 og herefter i niveauet 66, og også i niveauet 72. Den langsigtede investor bør købe på niveauet. Aktien tages ikke i første omgang med i porteføljen men på kandidatbænken. 

 

H+H: hvad med England?

Et af H+H´s vigtigste er England og med dem kommende afstemning om et England, der fortsat vil være medlem af EU kan give dump i den engelske økonomi på kort sigt. Det seneste kvartalsregnskab viste en vækst i omsætningen, men bundlinien falder lidt tilbage. Det er udviklingen i Østeuropa, der trækker ned i overskuddet, mens der fortsat er en positiv tendens i Vesteuropa. I Vesteuropa er det England, som trækker op for det geografiske område.

H+H
H+H

Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden november, hvor aktien var i kurs 60 og i januar 2016 toppede kursen i 90. Tilbagefaldet i aktien i år har fået Bollinger og Parabolic til at gå i salg på ugebasis. Faldet i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. RSI er nede i 35 på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket indikerer, at man skal holde øje med trenden og tage aktien med på kandidatbænken.

 

Nye rentesænkelser fra ECB

Den Europæiske Centralbank sænker renten med 0,1 pct. til -0,4 pct. Samtidig forøges opkøbsprogrammet med 20 mia. euro til 80 mia. euro. De nye tiltag for euro til at falde overfor de øvrige valutaer og dermed bliver konkurrenceevnen styrket.

EUR/USD er hoppet op og nærmer sig modstandsniveauet 1,13. Der er køb i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden  Cross”.

NOK/DKK er gået i køb i signalmodellerne, mens de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”. Der er positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Det nærmest modstandsniveau er ved 80 og herefter i niveauet 82.

SEK/DKK holder fast i niveauet omkring 80 kr. Den vandrette tendens har givet en divergens mellem flere modeller på ugebasis. Det betyder, at man skal afvente udviklingen.

Guld
Guld

Guldet møder modstand i niveauet 1260 og er faldet tilbage til 1240. RSI har ramt det overkøbte niveau på ugebasis og har bevæget sig rundt i det niveau siden midten af februar. Det indikerer, at guldet har brug for en mindre konsolidering i niveauet 1240-1260.

Metalvaremarkedet fortsætter den stigende tendens og flere råvarer har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet stiger i flere råvarer, hvilket bekræfter den positive hastighed i markedet.

Landbrugsmarkedet oplever en fortsat uensartet tendens, men en vandret formation hvede, sojabønner og majs, mens sukker er stigende.

Olie
Olie

Brent Spot er kommet over 40 dollar for en tønde olie og dermed er olieprisen steget 13 dollar siden bunden i midten af marts. Der er etableret et købssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis. Stigningen i kursen har trukket de tre indikationsmodeller op på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i olien.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.