Nyt signal i C25

C25-indekset er på dagsniveauet i køb og har været det siden begyndelsen af maj i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i midten af maj.

På ugebasis har Bollingerkanalen netop etableret et købssignal for en uge siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i slutningen af december.

De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens. RSI har ramt 64. Momentum er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 2000, og herefter i niveauet 2050, mens der er støtte i intervallet 1850 og 1800.

Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 17,2 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 8,3 pct.

Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 19,0 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 12,7 pct.

Du har netop modtaget Trends Mini, som er en mindre udgave af vores analyse-nyhedsbrev Trends fra i fredags.

I Trends har vi analyseret følgende internationale indeks: C25, S&P 500, Nasdaq Composite, Nikkei, BSE Sensex, China Nasdaq, OMX S30 og DAX.

Ugens nordiske aktier er ABB og Rottneros. Den danske aktie er Trifork Group.

Vi har foretaget et teknisk tjek på guld, olie, industrimetallerne og en række valutakrydsene.

Trends indeholder ligeledes to porteføljer: en dansk og en nordisk, hvor vi kommer med ideer til, hvordan man kan sammensætte sin portefølje. Du kan bestille et abonnement ved at klikke her.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.