Er det Ericsson-tid?

Engang for længe siden – ja, sådan starter alle eventyr, og ofte skal man gå grusomt meget igennem for at vinde prinsessen og det halve kongerige. Sådan må Ericsson-aktionæren have det.


Ericsson var et af Nordens største selskaber og blev handlet til kurs 800 i 2000. Seneste top er fra april/maj 2021 i niveauet 120, og fredag lukkede aktien i 63,44.

Den seneste bund var i niveauet 53, og den forrige var i niveauet 49. Aktien testede modstandsniveauet 64-66 for anden gang; første gang var i januar. Bliver modstandsniveauet brudt, er næste modstand i niveauet 70 og herefter i niveauet 80.

De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i slutningen af april. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i begyndelsen af maj. På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et købssignal for 3 uger siden. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger er tæt på at bryde igennem det lange glidende gennemsnit nedefra og dermed etablere et Golden Cross.

Den positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 68. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket viser, at hastigheden er tilbage. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, og middelværdien er over 0.

Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Endvidere køber den store industrifamilie Wallenbergs børsnoterede investeringsselskab Investor op i Ericsson for tiden.

I 2023 omsatte Ericsson for 263 mia. SEK mod 271 mia. SEK året før. Resultat efter skat blev -26,1 mia. SEK mod 19,1 mia. SEK året før. Det seneste kvartalsregnskab viste ligeledes en tilbagegang i omsætning fra 62,5 mia. SEK til 53,3 mia. SEK. Resultat for perioden steg fra 1,575 mia. SEK i 2023 til 2,613 mia. SEK. Den positive udvikling skyldes en positiv udvikling i engangsposterne.

Ericsson er en af verdens førende producenter af kommunikationsteknologi. Virksomheden udvikler software- og IT-infrastrukturløsninger til mobil-, bredbånds- og cloudtjenester samt relaterede løsninger.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.