Nyt selskab med i porteføljen og analyse af RTX

Aktien er faldet tilbage til niveauet 220, som var et støtteniveau i juni og juli. Faldet i aktiekursen betyder, at der er etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og i kursgrafen.

RTX på dagsniveauet.

På ugebasis holder købssignalet i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 225, mens Parabolic har sin støttelinie i niveauet 205.

Bollingerkanalen.

Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60. Den faldende tendens kan ligeledes ses i Momentum på månedsbasis.

Det nærmeste støtteniveau er ved 220 og herefter i niveauet 200-205, mens der er modstand i niveauet 250 og herefter i niveauet 280-285. Aktien er med på kandidatbænken.

Qliro Group med i den Nordiske Portefølje
Tager Qliro Group med i porteføljen. Aktien holder fast i sit købssignal både på dags- og ugeniveauet.

Modstandsniveauet 8,5 tests.

Den vandrette formation i niveauet 7,5-8,5 som har stået på siden august har påvirket de tre indikationsmodeller, så de er i en sivende tendens. RSI er over 60 og MACD er stadig over 0.

RSI stiger

På dagsniveauet testes 8,5, hvilket er tredje gang på 1½ måned.

Bollingerkanalen.

Nærmeste modstandsniveau er ved 9,5 og herefter i niveauet 10,5, mens der er støtte i niveauet 7,3 og herefter i niveauet 6,8.

Momentum har samlet styrke.

Tager aktien med i porteføljen.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.