Nyt år med Trusler og Muligheder!

BØRSUDSIGTEN: To ”main drivere” i økonomien! Guld som Indikator! Det bliver et spændende og volatilt 2015!

 

C20 indekset lukkede tirsdag, med et fald på 0,8 pct. (5,69 point) i indeks 744,47. Året sluttede med en stigning på 20,9 pct. (248,28 point)

De europæiske aktiemarkeder lukkede i går, tirsdag/onsdag, uensartet fra en stigning på 0,6 pct. til et fald på 1,2 pct.

Wall Street faldt mellem 0,9 pct. og 1,0 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag (for de markeder der holder åbent).

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigning på mellem 0,2 pct. og 1,1 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

NB! NB!

Ændringer i det nye år

BørsUdsigten har omlagt vores abonnementstruktur.

Læserne skal være opmærksomme på at der fra mandag den 5. januar kræver Log In for at kunne læse hele BørsUdsigten.

Gen/nytegning kan ske hos AktieRådet

Har du ikke modtaget Log In inden søndag, kan du kontakte BørsUdsigten – Allan Thestrup på info@aktieraadet.dk

Abonnenter på Nyhedsbrevet vil modtage en sammenfatning af ugen der gik, hver fredag, første gang den 9. januar.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten tager gevinst hjem ved et brud af 740-38 niveauet ovenfra, af den position vi købte i 730 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er handel på udbrud.

BørsUdsigten åbner en short ved brud af 745-44 niveauet. Der købes ved brud af 755 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 730 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 744.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere til morgen, fredag.

 

 

Guld som indikator for udviklingen!

BørsUdsigten vurderer, at guldet vil indikere, den valutariske sundhedsstilstand. Risiko for valutauro i Asien, vil betyde fokus på guld, som safe haven, sammen med USD!

Modsat vil russiske salg af guldreserver, og USD, kunne trykke prisen en periode.

Olieprisen er et tveægget sværd, der fortsat vil give stor volatilitet.

På den korte bane kommer olieprisfaldet til at betyde her og nu nedskrivning, og dermed en nedgang i kreditværdigheden i mange energiselskaber, og lande. Hertil komme substitutions- (alternativ energi) og sektorer der servicerer industrien.

Modsat er der mange energiforbrugende selskaber, der over tid vil nyde godt af den lavere oliepris. Specielt selskaber, der ikke er ude i den store konkurrence. Opbygning af selskaberne, vil dog tage længere tid end nedbrydningen.

På landeplan vil der komme inflation i mange af de olieproducerende lande, der kører med store finansbudgetter finansieret af olien, og med risiko for default. De bliver nødt til at producere olie med fuld kraft, hvilket vil være med til at holde olieprisen nede, da efterspørgslen ikke vil stige tilsvarende. Det vil betyde at olieprisen vil holde sig ned en rum tid endnu (historisk tager et olieprisfald ca. 4 år).

Den anden store ubekendte er olieprisfaldets indflydelse på ”main street”

 

 

Euroeksperimentet

Til lykke til Litauen, der er kommet ind i Euroen, som det 19. land her til Nytår.

Det er nok ikke euroeksperimentet; men snarere sikkerhedspolitiske overvejelser, der lige nu vejer tungest på vægtskålen.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal holde sig ude af euroen, indtil børnesygdommen er rettet – og Frankrig har indført budgetdisciplin.

Kortsigtet er Grækenland igen igen problemet. Selvom der er en generel forventning om at EU, euroen og IMF fortsat vil kaste gode penge efter dårlige (for at dække over systematiske fejl i euroen).

Endvidere har ECB skudt meget store beløb ind i indskud i de græske banker – for at holde dem ”flydende” og undgå Bankrun, efter de seneste års store udstrøning af ”græske” euro til eksempelvis ”tyske” euro. ECB har således fået overskuddet i tyske euro til at dække underskuddet i græske euro – og i den perfekte verden er det en rigtig god ting.

Verden er dog ikke perfekt, og en evt. græsk udtrædelse af eurosamarbejdet, vil betyde at eurosystemet skal absorbere nogle nedskrivninger her og nu. Det vil lægge en yderligere dæmper på den økonomiske udvikling i eurozonen.

Deflation er godt for de selskaber, der generer store ”cash flow”. Et eksempel er ejendomssektoren, hvor omkostningerne ligger nogenlunde fast, og ved et faldende renteniveau endda med mulighed for fald i renten, hvorimod, der er rentestigninger – og stigende ejendomspriser (afkastkravene falder) i den anden ende. I det hele taget er defensive aktier, at foretrække i den situation.

– Og sidst Ukraine / Rusland konflikten, der fortsat kan udvikle sig.

Men som sædvanlig forvent det uventede!

Det blot nogle overvejelser ved indgangen til et Nyt År!

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere på årets sidste dag.

Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse steg igen til knap 300 K (298). Det kan tyde på, at vi vil se mindst en opbremsning i den positive udvikling i beskæftigelsen. I givet fald vil det indikere en opbremsning i den økonomiske udvikling (olieprisfaldet ikke taget i ed). Tallet har dog fortsat et niveau, der understøtter en fortsat jobskabelse.

I den forbindelse skal nævnes at de officielle arbejdsløshedstal først offentliggøres fredag i næste uge.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,9 pct. (160,00 point) i indeks 17.823,07.

S&P500 lukkede med et fald på 1,0 pct. (21,45 point) i 2.058,90.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,9 pct. (41,39 point) i 4.736,05.

Som udenbyes investor, var det den positive udvikling i USD, der gjorde det rigtig sjovt, at være aktionær på Wall Street. Det er vigtigt, at man også har øje for USD, og sikrer sine aktiver.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.059), blev forventningen om en konsolidering og mindre tilbageslag bekræftet (vurdering tirsdag morgen Køb og Håb ).

Der tale om et normalt tilbageslag (konsolidering) i forbindelse med en kraftig stigning. Tilbageslaget er ført kritisk i 2.020-10 niveauet.

BørsUdsigten ser fortsat den nuværende chartformation har et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet forS&P500 i løbet af de næste 4-7 måneder.

Tertiært / spekulativt solgte BørsUdsigten i 2.082 vores position købt i 2.005 niveauet. Dette skete på trods af en fortsat stigende; men aftagende trend. Der genkøbes ved brud af 2.080. Der er ikke åbnet en short position – da trenden var stigende, og det vurderes at tilbageslaget er en normal konsolidering.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten lukket vores lange position i 2.075. Chartet giver ikke nogen ny købsniveau – så vi må afvente.

Strategi: Sælg. (ændring)

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.958.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer ligger i neutralt med stor pil op!

Signalmodellerne ligger uensartet.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier, på forskellige trendniveauer.

Det betyder at man p.t. ligger 1/3die dele investeret af det man har afsat til investering af amerikanske aktier. (andelen investeret er naturligvis op til ens egen risikovurdering og strategi).

 

01SPCH

S&P500: Dagschart 2014

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,02 pct. i 2,17 pct. Den toårige rente falder med 0,04 pct. til 0,66 pct., og den 30 årige rente falder med 0,01 pct. til 2,75 pct.

Den 10 årige tyske Bund uforandret i 0,54 pct.

BørsUdsigten noterer, at de korte renter i USA er meget volatile. Det giver gode muligheder for handel, hvis man har den mulighed. Under mere normale omstændigheder plejer volatiliteten at ligge på de lange renter.

Valuta

USD noteres kl. 07:35 i 6,176 (6,136) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,206 (1,203) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120,3 (120,3). EUR/JPY noteres i 145,1 (147,0).

USD og JPY har været de helt store succeshistorier i BørsUdsigt regi.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte svaghed / tilbagefald i USD til at time køb.

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,175), har vi fået endnu et købesignal ved udbruddet af basen i 6,12 niveauet.

Der er tale om et meget stærkt chart.

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,12 niveauet. Take profit (gevinsthjemtagning) lægges ved brud af i 6,14 niveauet.

Strategi Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,05 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,08 niveauet.

Strategi Køb.

De korte indikatorer ligger overkøbt, men ikke anstrengt.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Alle terminssikringer af USD aktiver, og indtægter er fortsat åbnet. (brug strategierne).

01USDDKK
USD/DKK: Dagschart 2014

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.186 (1.199) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Chartet er fortsat en sekundær negativ fortsættelsesformation, indtil 1.255 niveauet bliver brudt. Chartet tester den stigende trendlinie i 1.280 niveauet. Brud af dette niveau udløser et salgssignal – med et objektiv i 1.140 niveauet.

Timechartet konsoliderer sig sidelæns, med yderpunkter i 1.205og 1.180. Guldprisen er fortsat meget volatil.

BørsUdsigten har fortsat en målzone i 1.255-60 niveauet.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt en position i 1.200 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 1.180 niveauet. Et brud uløser et salgssignal og en evt. åbning af en shortposition.

Sekundært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi. BørsUdsigten køber ved brud af 1.200 niveauet, og sælger ved brud af 1.180 niveauet (evt. som short)

Olie

Olieprisen konsoliderer sig til morgen, fredag.

Kommentarer klick: Køb og Håb! https://aktieraadet.dk/koeb-og-haab/

Nymex Crude, er senest noteret i 53,83 (53,15) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 57,49 (57,32) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag. Japan holder lukket i dag, fredag.

Bemærk at nogle asiatiske aktiemarkeder har holdt åben over nytåret.

Nikkei225 holder lukket i indeks 17.621. Hang Seng stiger med 0,8 pct. (193 point) i indeks 23.798. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 3.534. Sydkoreas Kospi ligger til en stigning på 0,6 pct.(11 point) i indeks 1.926. Australien ASX200 op med 1,3 pct. (107 point) i 5.436.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (744), fik vi brudt vores tertiære konsolidering.

BørsUdsigten noterer, et lille ”gap” mellem 738 og 727 niveauerne.

På den lange bane er der fortsat tale om en dobbelt top formation i 775 niveauet, og vi skal have en vending over dette niveau, for at neutralisere oplægget til en negativ trend.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten en udbrudsstrateg, hvor der sælges ved brud af 745 niveauet, og købes ved brud af 755 niveauet nedefra.

Strategi: Udbrud.

Sekundært har BørsUdsigten en lang position fra 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 738 niveauet. (beskyttelse af gevinst – ikke signal på chartet).

Strategi: Køb.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 730 niveauet (oppefra)

Strategi: Køb

01C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra vendeniveauer, og ligger nu neutralt.

Signalmodellerne ligger uensartet.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.