Grækenland stjæler igen overskriften

Dow Jones indekset.

Grækenland trækker igen overskrifter med et kommende valg i januar. Der vil endvidere være fokus på vækst i Europa, Japan og Kina og der er behov for inflation. Udviklingen i olieprisen vil være i fokus i 2015, og der må forventes en del udsving i prisen de kommende måneder.

Ambu blev vinder i Mid-cap-indekset i december med en stigning på godt 37,7 pct. efterfulgt af Zealand med 23,8 pct. og Bavarian Nordic med 10 pct., mens de største tab var i B&O med -15,2 pct., mens SAS var nede med 6,6 pct. og D/S Norden tabte 9,2 pct.

Ambu har i perioden udbetalt udbytte og foretaget aktiesplit. RSI har ramt niveauet 88, hvilket betyder, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens. Momentum på ugebasis er fortsat i den stigende tendens, så der er fortsat hastighed i aktien.

Vestas har modtoget en række ordrer efter jul, men generelt har antallet af ordrer været lidt mindre end hvad markedsdeltagerne havde håbet, så det lægger en dæmper på kursudviklingen for de kommende uger. Med mindre der har været kontaktforskydninger, som man har set det i SimCorp, der måtte nedjustere forventningerne.

Blandt Large-cap aktierne har Chr. Hansen været en af hurtigløberne i december med en stigning på 8,3 pct., mens Genmab er steget med 21,8 pct. og William med 9 pct.

Med stigningen i Genmab den seneste måned så er aktien tæt på toppen fra 2007, hvor aktien var i niveauet 380-410. RSI er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis, så der er lagt op til en pause i den stigende kursudvikling.

William Demant er brudt ud af den faldende tendens og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellen Bollingerkanalen har etablerede et nyt købssignal for 2 uger siden.

Hos de små aktier er Exiqon hurtigløberen med 25,2 pct. efterfulgt af Intermail og Nordicom, der er steget med 19,6 og 16,5 pct.

Nordicom indgik ved årets afslutning forlængelse af selskabets aftale med bankerne. Oprydningsarbejdet har stået på siden 2010, hvor Nordicom indgik en bankaftale med hovedparten af  koncernens banker og realkreditinstitutter. Aftalen er forlænget flere gange og nu håber koncernen på en styrkelse af kapitalen. Situationen i koncernen er dog fortsat usikker. Nordicom- aktien har været nede og teste støtteniveauet 1,5-1,6 i denne måned og det samme niveau blev testet i april i år. Holder niveauet, er der etableret en dobbelt bund, hvilket indikerer, at aktien kan doble i løbet af året. RSI er nede i 40 på ugebasis.

De første regnskaber fra danske selskaber dukker op i midten af januar, og det er Novozymes. Aktien er i gang med at etablere en dobbelt top. Bryder kursen igennem kurs 240, så er den negative  formation en realitet. Der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet omkring 730-770, som har været i gang siden november efter en kraftig korrektion i oktober. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 745 som et støtteniveau.

Bollingerkanalen er i køb på ugebasis med sin nedre støttelinie ved kurs 742. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er nede i intervallet omkring 45.

Det danske indeks har foretaget endnu en test af niveauet 770. Falder kursen igennem 700, er der etableret en dobbelt top. Stiger kurserne til 770, er det positivt og der er lagt op til et bud af niveauet 800.

 

DK portefølje

Antallet af Vestas’ ordrer her i december er noget lavere, end hvad markedet havde forventet, hvilket vil dæmpe udviklingen i kursen den kommende tid. Hæver derfor stop-loss på Vestas. Alm. Brands bank kan blive presset til yderligere nedskrivninger grundet udviklingen i det danske landbrug, der er ramt af det russiske importforbud.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Alm. Brand 140902 31,20 33,10 38 32 6% 2%
Carlsberg 140905 531,00 477,00 580 508 -10% 2%
Chr. Hansen 131011 193,00 274,60 275 250 42% 33%
Coloplast 120111 169,50 523,50 540 485 209% 87%
GN Store Nord 140724 145,20 134,40 165 137 -7% 1%
H. Lundbeck 140924 129,80 123,80 145 125 -5% -1%
Novo Nordisk 140131 216,50 263,50 295 265 22% 17%
Pandora ( ½ position) 130227 148,35 509,50 575 495 243% 39%
Royal Unibrew 141205 1.070,00 1.104,00 1150 990 3% -2%
Vestas 141110 224,00 237,70 280 225 6% 2%
Solgt
DSV 140228 171,60 153,00 190 165 -11% -1%
Vestas 130508 60,16 203,00 320 289 237% 29%

 

Nordisk portefølje

Hæver stop-loss på Cloetta og Grieg Seafood. Hæver målkursen og stop-loss for Haldex. Forventer at det bliver et godt år for svenske aktier og finder Rusland og Ukraine en løsning, vil det hjælpe Finland og en stabilisering af oliepris vil hjælpe de norske aktier.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Auriga 140307 196,00 308,0 325 295 57% 5%
Bufab Holding 141121 58,50 58,0 66 51 -1% 0%
Bulten 141107 68,80 67,3 86 60 -2% 0%
Cloetta 120111 16,00 22,8 25 21 43% 87%
Grieg Seafood 140926 26,90 28,6 32 28 6% -2%
Haldex 140815 91,00 104,25 112 96 15% 7%
Husqvarna B 141107 54,00 57,80 63 51 7% 0%
Meda 140926 102,00 112,40 120 94 10% -2%
Oriflame 140905 139,80 110,1 160 135 -21% 2%
Solgt
B&B Tools 140523 126,75 128,0 180 145 1% -1%
Deep Sea Supply 140613 9,62 9,00 12 9 -6% 4%

USA sluttede året i rødt

De amerikanske markeder lukkede året i rødt, men de sidste par dages omsætning har været meget begrænset.

Væksten i USA er på rette vej og den 23/12 blev den opjusteret fra 3,9 pct. til 5 pct. Positivt er det ligeledes, at investeringerne stiger, hvilket indikerer, at investorerne tror på yderligere vækst. Dollaren blev styrket efter opjustering af BNP.

I næste uge er der regnskab fra Monsanto, Constellation Brands Inc., Bed Bath & Beyond samt Family Dollar Stores for at nævne et par stykker.

Dow Jones indekset.
Dow Jones indekset.

Dow Jones tabte Momentum under onsdagens handel og lukkede under 18.000. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 17.300. Et brud af støttelinien der ligger i niveauet 17.300  vil betyde, at der er etableret en dobbelt top, hvilket er en negativ formation.

RSI har ikke været oppe på det overkøbte niveau siden begyndelsen af august. Momentum på ugeniveauet har etableret en mindre top, men der er fortsat en stigende tendens i Momentum.

S&P 500 på ugebasis.
S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder sig over 2000 trods den negative tendens i olieselskaberne. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2010 som en støttelinie. Der er fortsat en positiv tendens i det store indeks. Signalmodellen Bollinger har været i køb siden begyndelsen af november og den nedre støttelinie er i niveauet 2030.

Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis og den har været i gang siden oktober. Nærmeste modstandsniveau er ved 2100 og herefter omkring 2300, mens nærmeste støtteniveau er ved 2000 og herefter omkring 1890.

Nasdaq Composite har svært ved at bryde igennem 4800, der nu er blevet testet over en måned. Bryder kursen igennem 4800, er næste modstand omkring 5000. Nærmeste støtte niveau er ved 4500. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens tendensen på månedsniveauet har været faldende de sidste to måneder. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 4600.

Strategi: Giver markedet en hold-anbefaling.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.