Grækenland stjæler igen overskriften

Grækenland trækker igen overskrifter med et kommende valg i januar. Der vil endvidere være fokus på vækst i Europa, Japan og Kina og der er behov for inflation. Udviklingen i olieprisen vil være i fokus i 2015, og der må forventes en del udsving i prisen de kommende måneder.

Ambu blev vinder i Mid-cap-indekset i december med en stigning på godt 37,7 pct. efterfulgt af Zealand med 23,8 pct. og Bavarian Nordic med 10 pct., mens de største tab var i B&O med -15,2 pct., mens SAS var nede med 6,6 pct. og D/S Norden tabte 9,2 pct.

Ambu har i perioden udbetalt udbytte og foretaget aktiesplit. RSI har ramt niveauet 88, hvilket betyder, at aktien har brug for en pause i den stigende tendens. Momentum på ugebasis er fortsat i den stigende tendens, så der er fortsat hastighed i aktien.

Vestas har modtoget en række ordrer efter jul, men generelt har antallet af ordrer været lidt mindre end hvad markedsdeltagerne havde håbet, så det lægger en dæmper på kursudviklingen for de kommende uger. Med mindre der har været kontaktforskydninger, som man har set det i SimCorp, der måtte nedjustere forventningerne.

Blandt Large-cap aktierne har Chr. Hansen været en af hurtigløberne i december med en stigning på 8,3 pct., mens Genmab er steget med 21,8 pct. og William med 9 pct.

Med stigningen i Genmab den seneste måned så er aktien tæt på toppen fra 2007, hvor aktien var i niveauet 380-410. RSI er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis, så der er lagt op til en pause i den stigende kursudvikling.

William Demant er brudt ud af den faldende tendens og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellen Bollingerkanalen har etablerede et nyt købssignal for 2 uger siden.

Hos de små aktier er Exiqon hurtigløberen med 25,2 pct. efterfulgt af Intermail og Nordicom, der er steget med 19,6 og 16,5 pct.

Nordicom indgik ved årets afslutning forlængelse af selskabets aftale med bankerne. Oprydningsarbejdet har stået på siden 2010, hvor Nordicom indgik en bankaftale med hovedparten af  koncernens banker og realkreditinstitutter. Aftalen er forlænget flere gange og nu håber koncernen på en styrkelse af kapitalen. Situationen i koncernen er dog fortsat usikker. Nordicom- aktien har været nede og teste støtteniveauet 1,5-1,6 i denne måned og det samme niveau blev testet i april i år. Holder niveauet, er der etableret en dobbelt bund, hvilket indikerer, at aktien kan doble i løbet af året. RSI er nede i 40 på ugebasis.

De første regnskaber fra danske selskaber dukker op i midten af januar, og det er Novozymes. Aktien er i gang med at etablere en dobbelt top. Bryder kursen igennem kurs 240, så er den negative  formation en realitet. Der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet omkring 730-770, som har været i gang siden november efter en kraftig korrektion i oktober. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 745 som et støtteniveau.

Bollingerkanalen er i køb på ugebasis med sin nedre støttelinie ved kurs 742. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er nede i intervallet omkring 45.

Det danske indeks har foretaget endnu en test af niveauet 770. Falder kursen igennem 700, er der etableret en dobbelt top. Stiger kurserne til 770, er det positivt og der er lagt op til et bud af niveauet 800.

 

DK portefølje

Antallet af Vestas’ ordrer her i december er noget lavere, end hvad markedet havde forventet, hvilket vil dæmpe udviklingen i kursen den kommende tid. Hæver derfor stop-loss på Vestas.

Alm. Brands bank kan blive presset til yderligere nedskrivninger grundet udviklingen i det danske landbrug, der er ramt af det russiske importforbud.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.