Køb og Håb!

BØRSUDSIGTEN: Bad Timing! Lukkebamser! Holder Euroeksperimentet? Ejendomsaktier! Energiaktier! Transportaktier! – Og fortsat ”bomstærk” USD!

 

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,5 pct. (3,68 point) i indeks 750,13.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede uforandret rundt nulstregen plus / minus 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct.

 

Godt Nytår!

Jeg har slet ingen fortsætter for det nye år – men det klarer sig nok uden dem

(Robert Storm P)

BørsUdsigten ønsker alle vores læsere / abonnenter et RIGTIG GODT OG INDBRINGENDE NYTÅR!

BørsUdsigten udkommer igen på næste fredag, den 2. januar 2015.

Husk!

Nogle lande holder åbent i morgen, nytårsdag. Så må vi se hvor store ”slåskampe” det vil medføre – for at få sat den ”rigtige” kurs i relation til beholdningerne.

Husk af køberne altid er de stærkeste, hvis de har penge nok!

 

NB! NB!

Ændringer i det nye år

BørsUdsigten har omlagt vores abonnementstruktur.

Læserne skal være opmærksomme på at der fra mandag den 5. januar kræver Log In for at kunne læse hele BørsUdsigten.

Gen/nytegning kan ske hos AktieRådet

Har du ikke modtaget Log In inden søndag, kan du kontakte BørsUdsigten – Allan Thestrup på info@aktieraadet.dk

Abonnenter på Nyhedsbrevet vil modtage en sammenfatning af ugen der gik, hver fredag, første gang den 9. januar.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt en lang position i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 740-38 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en udbrudsstrategi.

BørsUdsigten har hjemtaget gevinst (sælger) ved bruddet af 748 niveauet. Der købes ved brud af 755, og der åbnes en spekulativ short (sælg) ved brud af 745 niveauet

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance (gevinst/profit) ved brud af 729 (200 dages glidende gennemsnit).

Vigtigt! (gentagelse)

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med strategien undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.

Niveau for indeksvurdering: 750.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret med en negativ tone, nu til morgen, tirsdag.

Nu må vi se om vi er blevet inviteret med til Nytårs(kurs)Fest.

Der er mange interesser i ultimo lukkekurserne – og mon ikke vi igen i år skal se nogle ”lukkebamser” (;-D)

 

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret, mandag.
BAD TIMING

Den 10. marts 2000 nåede Nasdaq Composite en topnotering på 5.048,62.

15 år efter ligger Nasdaq Composite fortsat 5 pct. (241,71 point) under dette niveau, med en notering mandag i 4.806,91.

Med en ”køb og håb” strategi ville det være en katastrofe.

Det understreger at man SKAL eksponere sin beholdning til markedsudviklingen – for ikke at blive fanget på det forkerte ”ben”.

Ser BørsUdsigten på månedschartet for Nasdaq Composite, har vi en flot dobbeltbund og en kopformation. Skal BørsUdsigten tolke chartet ligner det en opbremsning (konsolidering) i løbet af 2.016-19.

Efter en konsolidering skulle vi meget gerne op og teste 10.000 inden 2030.

Den tid den glæde (;-D).

30NCMDCH

Nasdaq Composite: Månedschart

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,9 pct. (15,48point) i indeks 18.038,23.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (1,80 point) i 2.090,57.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,05 point) i 4.806,91.

 

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.091), er situationen nogenlunde Status Quo.

Godt nok fik vi en højere ”lukketop”, men accelerationen er fortsat aftagende i den positive trend. Farten i stigningerne (momentum) er aftagende, hvilket indikerer en konsolidering og eventuelt et mindre tilbageslag.

På trods ser BørsUdsigten fortsat en test af 2.200 niveauet i første halvår af 2015, baseret på erfaringer med tidligere chartformationer. Der er dog ikke tale om en objektiv videnskab, men et sandsynligt udfald.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 2.005 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved brud af den stigende trend i 2.082 niveauet. Normalt hjemtager man ikke gevinst så længe trenden er stigende; men de korte indikatorer ligger i ekstremt overkøbte vendeniveauer, hvilket indikerer mindst en opbremsning, og mere sandsynligt er tilbageslag.

Skulle det ikke gå som præsten prædiker, genkøbes ved brud af 2.100 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt på sin udbrudsstrategi ved bruddet af toppen i 2.075 niveauet. BørsUdsigten lægger i første omgang stop loss ved brud af 2.075 af mangel på en reel sekundær støtte.

Strategi: Køb

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.956.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er nu nået extremt overkøbte vendeniveauer, hvilket indikerer mindst en opbremsning i kursudviklingen.

Signalmodellerne ligger uensartet!

Sammenholder man med signalerne i USD – er gode amerikanske aktier ikke det værste man kan eje i det nye år – altså når BørsUdsigten ser på chartene.

Der er gode chancer for ”A Perfect Bull” i det nye år.

30SPCH

S&P500: Dagschart

Rente

Afstemningen i det græske parlament omkring valget af en ny præsident, var igen en skuffelse. Der vil sandsynligvis blive udskrevet nyvalg.

I første omgang har IMF tilbageholdt sin økonomiske støtte til Grækenland, men der er en reel risiko for default af den græske økonomi og en ekskludering af eurosamarbejdet.

Bliver de gennemførte strukturelle økonomiske reformer tilbagerullet, vil det betyde at grækerne ikke kan tilbagebetale de mere end 1.000 mia. DKK, som de indtil nu har modtaget fra EU, ECB og IMF.

Konsekvenserne vil være svære at overskue, men når der er problemer er der også muligheder.

I første omgang har krisen i Grækenland med ført en ny bundrekord for den ti årige tyske bund.

Så må vi se om euroeksperimentet holder denne gang også!

Udviklingen på rentemarkedet (faldende rente) betyder, at Ejendomsaktier med kort finansiering kan blive særdeles interessante. Huslejerne stiger – finansieringsrenten falder, og kapacitetsomkostningerne er nogenlunde konstante.

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,05 pct. lavere i 2,19 pct. Den toårige rente 0,04 pct. lavere i 0,70 pct., og den 30 årige falder med 0,05 pct. til 2,76 pct.

Den tyske 10 årige bund noteres 0,05 pct. lavere i 0,54.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:44 i 6,136 (6,103) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,213 (1,219) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120,3 (120,3). EUR/JPY noteres i 147,0 (146,3).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte svaghed / tilbagefald i USD til at time køb!

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,135), er der kommet et udbrud fra den tertiære base ved bruddet af toplinien i 6,12 niveauet.

Udbruddet sker i fortsættelse af vores købesignal ved bruddet af 6,05 niveauet.

Det betyder fortsat, at amerikanske aktier, og selskaber med aktiver og indtjening i USD bliver mere interessante.

Alle terminssikringer af USD bør være åbnet på nuværende tidspunkt!!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten trendfølgende taget gevinst hjem ved bruddet af 6,11, men genkøbt ved udbruddet af vores toplinie i 6,12 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 6,11 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 6,05 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 6,05 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, hvilket indikere en opbremsning indenfor nærmeste fremtid.

Signalmodellerne ligger i rent køb hele vejen rundt.

Bemærk at en stærk USD på et eller andet tidspunkt vil lægge låg over udviklingen på Wall Street.

30USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.188 (1.199) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på dagschartet er der tale om en kileformation, hvor et udbrud kan blive kraftigt. Købesignal udløses ved brud af 1.198-200 niveauet, og salgssignal udløses i 1.175 niveauet

Gentagelse fra Fortsatte Juleplusser

Når vi ser på udviklingen i guldprisen skal man have i baghovedet, at Rusland har en af verdens største guldreserve. Den pressede rubel er på det seneste blevet støttet ved salg af USD. På eller andet tidspunkt kan russerne blive tvunget til at sælge ud, og det kan give en god købemulighed.

BørsUdsigten vurderer, at en kommende valutauro i Asien vil resultere i fornyet købeinteresse for guld.

Ovennævnte er kun betragtninger – det er chartet, der handles ud fra.

På timechartet er vi i gang med en konsolidering. Når vi ikke et brud af 1.195 skal udviklingen betragtes som en negativ fortsættelsesformation, hvor brud af 1.185 udløser salgssignal.

På det tertiære / spekulative niveau har BørsUdsigten åbnet en shortposition i 1.190 niveauet. Afdækning køb ved brud af 1.198-200 niveauet. Brud af 1.200 niveauet udløser køb af en ny position.

Sekundært havde BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.190 niveauet. Brud af 1.200 niveauet udløser køb af ny position. Brud af 1.185 niveauet betyder åbning af en short position.

 

Olie

Olieprisen noteres igen markant lavere til morgen, tirsdag.

Olieprisfaldet på 50 pct. kan have uforudsete konsekvenser, der er umulige at forudse. Det betyder ligeledes, at man skal være varsom med at ”bundfiske” energiaktier, og leverandører til energisektoren.

Modsat vil energiforbrugene virksomheder som luftfart, rederier og transport virksomheder nyde godt af faldet. Det vil dog ikke ske så hurtigt som eroderingen af olieværdier, der skal afskrives – også på reserverne.

Prisfaldet vil i det nye år helt sikkert betyde konkurser i de selskaber, der har høje produktionsomkostninger pr. tønde olie eller er stærkt gældsat.

Da vi endnu ikke ved hvor olieprisfaldet stopper – danner bund – skal man nok være tilbageholdende med køb af aktier i denne branche.

Det gælder også alternative energiformer som Vind og Solar – der godt nok har politisk rygdækning – men selv politikere kan have svært ved at argumentere for at man skal have grønne energipriser – når en land er presset af tidligere tiders gældssætning.

BørsUdsigten vurderer at energiselskaberne herunder de alternative producenter – får et meget svært år!

Nymex Crude, er senest noteret i 53,15 (55,24) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 57,32 (59,82) USD pr. tønde.

BørsUdsigten er blevet stoppet ud af den position vi prøvede at bundfiske i 61 niveauet. Stop loss udløstes ved bruddet 59 niveauet.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 falder med 1,6 pct. (279 point) i indeks 17.451. Hang Seng noteres 1,1 pct. (257 point) lavere i 23.516. Kina’s CSI300 noteres 0,1 pct. (2 point) højere i indeks 3.456. Sydkoreas Kospi falder med 0,6 pct. (12 point) i indeks 1.916. Australien ASX200 ned med 1,0 pct. (57 point) i 5.417.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (750), er situationen fortsat den samme.

Chartet er dog lidt mere problematisk end S&P500, da vi her har at gøre med en dobbelt top formation.

Brydes 775 niveauet, får vi et meget kraftigt købesignal, såfremt niveauet bliver brudt i tredie forsøg.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten solgt vores lange position – købt i 725 niveauet – ved bruddet af 748 niveauet.

BørsUdsigten anlægger en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud af 755 niveauet, og sælges (åbnes short) ved brud af 745

Strategi: Udbrudsstrategi.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt sin lage position i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 738 niveauet oppefra (for at beskytte gevinst – ikke et signal)

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 729 niveauet.

Strategi: Køb

30C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger uensartet; men BørsUdsigten tør godt handle på chartet alene.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Kontakt 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.