Fortsatte Juleplusser

BØRSUDSIGTEN: Rigtig gode muligheder for ”A Perfect Bull” i det nye år! – og det blev en positiv jul! Stort Købesignal!

 

C20 indekset lukkede tirsdag før jul, med et fald på 0,9 pct. (6,93 point) i indeks 746,45. For ugen (2 dage) blev det til et fald på 0,2 pct. (1,82 point). År til dato en stigning på 21,3 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede før jul fra fald på 0,4 pct. til en stigning på 0,6 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40, og DAX30).

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct., for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt til stigninger på mellem 0,1 og 0,4 pct. ved åbningen af Wall Street, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi.

BørsUdsigten har købt i 730 niveauet, og sælger ved brud af 740 niveauet (oppefra)

Strategi: Køb.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 748 niveauet, af den position, de blev købt i 725 niveauet.

Strategi: Sælg

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 728 niveauet.

Strategi: Køb

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen mod aktiemarkedet, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked. (Afdækning af markedsrisikoen).

Niveau for indeksvurdering: 746.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere nu til morgen, mandag.

 

Novo Nordisk

De danske aktier vil være præget af FDA’s godkendelse af Novo Nordisk slankemiddel. Novo Nordisk lukkede i 43,67 USD, hvilket modsvarer en kurs i DKK på 266,50, mod en lukkekurs på 260,80 før jul.

BørsUdsigten husker et kursfald, da godkendelse trak ud over den forventede offentliggørelse.

På chartet ligger Novo Nordisk i en konsolidering i form af en sekundær kileformation. Brud af 258 niveauet udløser salgssignal, og brud af 282 niveauet (faldende trendlinie) udløser køb.

De korte indikatorer ligger oversolgt, hvilket giver mulighed for en bounce.

Signalmodellerne ligger i sælg.

NB!

Vær opmærksom på at nogle pensionskasser m.fl. kan på grund af vægtningen i porteføljen være nødsaget til at tvangssælge deres Novo Nordisk aktier (lovkrav). Det kan betyde et uforholdsmæssigt stort udbud, og et handelsteknisk fald. Hvis man ønsker eksponering i Novo, kan dette udnyttes til køb, da kursen forventes at rette sig hen over årsskiftet.

Nu må vi se om det kan blive til lidt mere, når nu usikkerheden er taget ud af kurssætningen.

Under alle omstændigheder vil Novo nordisk sandsynligvis trække de danske aktier i plus.

 

EU/Grækenland

Der vil i dag, mandag, være afstemning i det græske parlament. Regeringskoalitionen kan få stemmer nok til at vælge en ny præsident. Lykkes det ikke, er der stor sandsynlighed for et hurtigt græsk valg – der kan betyde flertal mod deltagelse i euroen. Desuden vil der blive stillet spørgsmålstegn ved grækernes vilje / evne til at honorer statsgæld og tilbagebetaling af modtagne hjælpepakker fra EU, eurozonen, og IMF. Hvis valg undgåes, forventes ”a relief rally” (styrkelse) af EUR (euroen). Der er dog tale om lidt af et væddemål.

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, fredag.

De vigtigste makrotal offentliggøres Nytårsdag, onsdag med førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse, og indgåede, men ikke afsluttede hushandler.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,1 pct. (23,50 point) i indeks 18.053,71. For ugen (4 dage) blev det til en stigning på 1,4 pct., og år til dato en stigning på 8,9 pct.

S&P500 lukkede fredag med en stigning på 0,3 pct. (6,89 point) i 2.088,77. For ugen (4 dage) blev det til en stigning på 0,9 pct., og år til dato en stigning på 13,0 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,7 pct. (33,39 point) i 4.806,86. For ugen (4 dage) blev det til en stigning på 0,9 pct., og år til dato en stigning på 15,1 pct.

 

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.089), er købesignalet blevet forstærket. Den højere top betyder definitionsmæssigt, at vi igen ligger i en positiv trend.

BørsUdsigten noterer, at accelerationen er i aftagende, og chartet er i julen brudt ud af vores tertiære accelerationstrend, og farten i stigningerne (momentum) er aftagende. Det kan indikere en konsolidering.

BørsUdsigten har en målzone indenfor de næste 4-8 måneder i 2.200 niveauet, med erfaringerne fra tidligere chartformationer. Der er dog ikke tale om en objektiv videnskab – men et sandsynligt udfald.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 2.005 niveauet, og der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.082, hvilket skete i julen. Der genkøbes ved brud af 2.100 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 2.075. Stop loss lægges ved brud af 2.075.

Strategi: Køb.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi. BørsUdsigten hjemtager gevinst ved brud af 1955 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er efter en vending i ekstremt oversolgte niveauer, igen nået op i overkøbte vendeniveauer, hvilket kan indikerer en konsolidering, og en rolig lukning på året.

Signalmodellerne ligger uensartet.

BørsUdsigten ser rigtig gode muligheder for ”A Perfect Bull” – hvor både USD og Wall Street stiger på samme tid. Om ikke andet vil en stigning i et af de to aktiver betyde en reduktion af risikoen.

29SPCH
S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,08 pct. højere i en rente på 2,24 pct. Den toårige rente noteres op med 0,03 pct. i 0,74 pct., og den 30 årige stiger 0,07 pct. til 2,81 pct.

Den tyske 10 årige bund falder med 0,01 pct. til 0,59 pct.

Den amerikanske rente er, steget pænt over julen.

Valuta

USD noteres kl. 07:10 i 6,103 (6,084) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,21,9 (1,223) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120,3 (120,1). EUR/JPY noteres i 146,3 (147).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte tilbageslag i USD til at købe mod JPY eller EUR. Handel på de tekniske signaler.

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (6,10), er tale om en tertiær konsolidering mellem 6,08 og 6,12 niveauerne.

BørsUdsigten’s vurdering af at bruddet af 6,05 SKAL følges med køb har vist sig at holde.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,97 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende ved bruddet 6,11 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,12 niveauet nedefra, og åbnes shortposition (sælg) ved brud af 6,08 niveauet oppefra.

Udbrud skal følges!!

Strategi: Sælg – køb ved udbrud.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,05 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 6,05 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er nået overkøbte i niveauer, hvilket kan indikere yderligere konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb!

En stærk USD kan lægge pres på det amerikanske aktiemarked (låg over). Denne udvikling vil have mere gennemslagskraft end en lille rentestigning.

29USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen i 1.199 (1.196) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Når vi ser på udviklingen i guldprisen skal man have i baghovedet, at Rusland har en af verdens største guldreserve. Den pressede rubel er på det seneste blevet støttet ved salg af USD. På eller andet tidspunkt kan russerne blive tvunget til at sælge ud, og det kan give en god købemulighed. BørsUdsigten vurderer, at en kommende valutauro i Asien vil resultere i fornyet købeinteresse for guld.

På timechartet har vi en flot kopformation tilbage til den 22. december. Brud af 1.198-200 niveauet udløser rent køb. BørsUdsigten vurderede man skulle åbne en short i 1.195 niveauet. Hvis vi havde haft åbent i julen skulle den have væres lukke ved brud af 1.175 – nu lukkes den ved brud af 1.198-200 niveauet (nedefra).

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten fortsat en udbrudsstrategi, hvor der er åbnet en shortposition (salgssignal) ved bruddet af 1.190 niveauet. Der afdækkes ved brud af 1.198-200 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 1.210 niveauet, og stop loss er udløst ved brud af 1.190 niveauet. BørsUdsigten genkøber ved brud af 1.200 niveauet.

 

Olie

Olieprisen noteres lidt lavere til morgen, mandag.

Nymex Crude, er senest noteret i 55,24 (55,70) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 59,82 (60,20) USD pr. tønde.

Teknisk ligger vi i en kileformation med pres på bundlinien i 59 niveauet. Købesignal udløses spekulativ tertiært ved brud af 60,50 – 60,75 niveauet.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, mandag.

Sydkorea’s Kospi falder på grund af, at der går udbytte fra i Samsung. Samsung vægter stort i det Kospi.

Noget kan tyde på at Hong Kong for nærværende er faldet for meget i relation til, at private udlændinge fik mulighed for at investere i kinesiske A-aktier, og ikke kun H-aktier noteret i Hong Kong. På sigt vil Hong Kong’s betydning som finansielt centrum forsvinde til fordel for Shanghai/Shenzen.

Nikkei225 falder 0,5 pct. (89 point) til indeks 17.730. Hang Seng noteres op med 1,7 pct. (404 point) i indeks 23.753. Kina’s CSI300 stiger med 0,3 pct. (10 point) i indeks 3.445. Sydkoreas Kospi falder med 1,0 pct. (20 point) i 1.928. Australien ASX200 op med 1,5 pct. (79 point) i 5.474.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der noteres godt en time før luk.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (746), ligger vi i en kileformation, hvor brud af 775 niveauet vil udløse et stort købesignal.

Ellers er c20svært at tolke på det nuværende chart, og giver lidt større udfordringer end S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 725 lukket den shortposition (sælger aktier eller køber ETF’ere (Exchange Traded Funds) som eksempelvis bear produkter), der blev åbnet 767 niveauet. (Det er ikke så svært som det lyder).

Samtidig blev der åbnet en ”lang” position (genkøb) ved bruddet af den faldende trendlinie i 725 niveauet.

BørsUdsigten har hjemtaget gevinst ved bruddet af 748 niveauet. BørsUdsigten anlægger en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud af 755 niveauet, og sælges (åbnes short) ved brud af 738 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 730. Der hjemtages gevinst ved brud af 740 niveauet (beskytte gevinst).

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten en køb strategi, hvor der blev åbnet en ny lang position ved bruddet af 728 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Stop loss ved brud af samme niveau.

Strategi: Køb

29C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger neutralt.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg – bortset fra et køb i Parabolic.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk
Tlf.: 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00

 

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er dagligt at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Det sker ud fra kampen mellem købere og sælgere på markedet, og investorpsykologien.

Det er specielt vigtigt at afdække markedsrisikoen, når aktiemarkederne svinger så meget som de gør, og vi ikke ved hvornår den næste større nedtur kommer.

Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.
Om valg af indeks!

Der skal retvisende – C20 indekset – og ikke manipulerede input (C20 cap) – til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.