Flot Købesignal!

BØRSUDSIGTEN: Opbremsning i væksten i USA inden for de næste 6 mdr.? 18K Here we Come! Sælger Rusland Guld? Bomstærk USD!

 

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,7 pct. (5,11 point) i indeks 753,38.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.

BørsUdsigten ønsker alle vores læsere en RIGTIG GLÆDELIG og VELSIGNET JUL!

 

BørsUdsigten udkommer igen på næste mandag, den 29. december.

Husk at der holdes lukket den 24. december juleaftensdag i Danmark Norge og Sverige – mange lande holder kun åbent den halve dag. 1 juledag, den 25. december holder alle markeder lukket på nær Japan og Kina. Den 26. december (2. juledag) holder USA, Kina og Japan åbent, de fleste andre lukket. Tjek selv op såfremt du handler på mere eksotiske markeder. Uden ansvar.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt en lang position i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 740 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en købsstrategi.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 725 niveauet. Der hjemtages gevinst (sælger) ved brud af 748 niveauet.

Der åbnes en shortposition ved brud af 748 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance (gevinst/profit) ved brud af 729 (200 dages glidende gennemsnit).

 

Vigtigt!

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med strategien undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.

Niveau for indeksvurdering: 753.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, tirsdag.

 

Risikostyringsværktøj – og at ligge på forkant:

Sidste tirsdag (16. december) skrev BørsUdsigten under overskriften ”Risikostyringsværktøj” og underoverskrifterne: Klar til at købe? og Vender Aktiemarkederne i morgen onsdag?

BørsUdsigten har indtil videre vist at være et godt risikostyringsværktøj, da vi er blevet stoppet ud af markedet med beskedne tab for 2 / 3 dels vedkommende.

BørsUdsigten vurderer, at vi er ved at nå et niveau på aktiemarkederne, hvor der skal ske mindst en opbremsning.

BørsUdsigten vurderer, at opbremsningen sandsynligvis kommer onsdag. Dette er et gæt og baseret på erfaring med sådanne markeder. BørsUdsigten handler ikke på forventninger; men forventningerne om en udvikling kan gøre, at udviklingen på chartet bliver identificeret hurtigere!

Nu venter vi blot på signalerne fra chartet – men man skal være klar til at købe.

Så skal vi bar være med når aktiemarkedet igen vender (;-D)

– Og det må man så konstatere, at holde meget godt (;-D)

Når du investerer i enkeltaktier, afvent signalerne på chartet, hvis der ikke er tale om noget helt ekstraordinært – eller man har en speciel ”fornemmelse”.

Husk!

At tekniske signaler kun kan benyttes i likvide aktier, da de her er sværere at manipulere. Jo mere likvid aktien / aktivet er – des større er sikkerheden for et korrekt signal.

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Bolighandelen var igen lavere, og faldt med 6,1 pct. til 4,9 mio. boliger. Det er en indikation på at vis snart står overfor en opbremsning i den amerikanske økonomi. Der er ikke noget, der sætter gang i økonomien boligkøbere, der skal til at sætte deres ”drømmehus” i stand, og hvidevarerne skal jo også helst være nye (;-D). Spørgsmålet er blot om olieprisfaldet – der virker som QE – vil være stort nok til at hamle op med den negative udvikling på boligmarkedet.

Der offentliggøres tal for antallet af salg af nye boliger, samt et husprisindeks. Begge tal kommer ca. kl. 16:00. Stiger boligpriserne ved en faldende omsætning er der tale om et faresignal.

Der offentliggøres tal for ledende indikatorer, varige forbrugsgoder og ikke mindst BNP (GDP) for tredie kvartal. Der forventes endnu en opjustering af BNP til 4,3 pct. Der er dog tale om historieskrivning. Lever BNP ikke op til forventningerne kan det få en negativ effekt på aktiemarkederne, selvom BNP og aktier ikke direkte har noget med hinanden at gøre. Det er selskabernes evne til at tjene penge, der er interessant.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,9 pct. (154,64point) i indeks 17.959,44.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (7,89 point) i 2.078,54.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,3 pct. (16,04 point) i 4.781,42.

– Og aktiekurser stiger op fra skjul!

 

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.079), har vi fået et flot købesignal, og en ny højere top. Trenden er igen positiv.

BørsUdsigten ser fortsat en test af 2.200 niveauet i den nuværende chartformation i løbet af de næste 4 til 8 måneder.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 2.005 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende trend i 2.070 niveauet.

BørsUdsigten lukkede en shortposition i samme niveau 2.005 (indgået i 2.047). BørsUdsigten åbner en shortposition ved et brud af 2.070 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb (amerikanske aktier).

Sekundært har BørsUdsigten købt på sin udbrudsstrategi ved bruddet af toppen i 2.075 niveauet. BørsUdsigten lægger i første omgang stop loss ved brud af 2.055 af mangel på en reel sekundær støtte.

Strategi: Køb

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.951.

Strategi: Køb

De korte indikatorer er nu nået oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent sælg!

Sammenholder man med signalerne i USD – er gode amerikanske aktier ikke det værste man kan eje i det nye år – altså når BørsUdsigten ser på chartene. Der er gode chancer for ”A perfect Bull

23SPCH

S&P500: Dagschart
Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres uforandret i 2,16 pct. Den toårige rente 0,07 pct. højere i 0,71 pct., og den 30 årige falder med 0,02 pct. til 2,74 pct.

Den tyske 10 årige bund noteres 0,01 pct. højere i 0,60.

Der var auktion over de to og 5 årige statsgældspapirer, og det var lidt af en skuffelse. Årsagen skal nok findes i FED’s nye formulering hvor de udskiftede ”considerable time” med ”patience” i relation til forventningerne til rentestigninger. Patience tolkes derhen at rentestigningerne kommer om et halvt år.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:23 i 6,084 (6,07) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,223 (1,226) for 1 USD. USD/JPY noteres i 120,1 (119,5). EUR/JPY noteres i 147,0 (146,4).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at man skal benytte svaghed / tilbagefald i USD til at time køb!

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,085), har vi fået et udbrud fra 6,05 niveauet, og udbruddet SKAL følges med køb

Det betyder fortsat, at amerikanske aktier, og selskaber med aktiver og indtjening i USD bliver mere interessante. Alle terminssikringer af USD bør være åbnet på nuværende tidspunkt!!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt i 5,97 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6.075, og der åbnes en shortposition (sælg) ved 6,05 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 6,05 niveauet, og der lægges stop loss ved brud af 6,00 niveauet.

Strategi: Køb

De korte indikatorer trækker op efter en vending, der understøtter yderligere optur.

Signalmodellerne ligger i køb hele vejen rundt.

23USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.180 (1.199) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Rusland har købt meget guld på det seneste. Spørgsmålet er dog om Rusland begynder at sælge ud af deres guldreserver for at skaffe USD.

– eller vil USA/Europa “straffe” russerne yderligere ved også at sætte prisen å guld ned?

Der kan hurtigt komme konspirationsteorier i  markedet.

Alene spekulationer om muligheden kan lægge et låg på prisudviklingen på guld.

Ovennævnte er kun betragtninger – det er chartet, der handles ud fra.

På timechartet fik vi udløst et salgssignal ved bruddet af 1.193 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.195 niveauet. Der er tale om en negativ fortsættelsesformation, hvor brud af 1.177 udløser nyt salgssignal.

På det tertiære / spekulative niveau har BørsUdsigten udbrudsstrategi, og bruddet af 1.190 niveauet udløste åbning af shortposition (sælg).

Sekundært havde BørsUdsigten købt en position i 1.210 niveauet, og stop loss blev udløst ved bruddet af 1.190 niveauet. Brud af 1.200 niveauet udløser køb af ny position.

 

Olie

Olieprisen noteres igen markant lavere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 55,70 (57,78) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 60,20 (62,16) USD pr. tønde.

Det ligner en konsolidering.

BørsUdsigten købte en position i 5,61 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 5,59 niveauet.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag. Japan holder lukket.

Nikkei225 holder lukket i indeks 17.635. Hang Seng noteres 0,3 pct. (72 point) lavere i 23.337. Kina’s CSI300 noteres 2,1 pct. (70 point) lavere i indeks 3.325. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.939. Australien ASX200 ned med 1,1 pct. (61 point) i 5.381.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (753), ligger vi igen i en tertiær stigende trend.

Chartet er dog lidt mere problematisk end S&P500, da vi her har at gøre med en dobbelt top formation.

Brydes 775 niveauet, får vi et meget kraftigt købesignal, såfremt niveauet bliver brudt i tredie forsøg.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 725 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 748 niveauet.

Samtidig tog BørsUdsigten i 725 gevinst af den shortposition der blev åbnet i 767 niveauet. Der åbnes en ny shortposition ved brud af 748 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt sin lange position i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 740 niveauet oppefra (for at beskytte gevinst – ikke et signal). I samme niveau – 730, blev vores shortposition lukket med gevinst.

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 729 niveauet.

Strategi: Køb

23C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg, men BørsUdsigten tør godt handle på chartet alene.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten
allan@borsudsigten.dk

Kontakt 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.