Nye kunder og nye tider hos NNIT

Print Friendly, PDF & Email

Da NNIT gik på børsen i marts, var der stor fokus på selskabet, men kursudviklingen blev en fuser. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 150-160 i perioden fra april til slutningen af oktober. I begyndelsen af november tog aktien fart og brød igennem modstandsniveauet 160 og i december blev aktien handlet i niveauet 195.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Siden årsskiftet og til dato er aktien faldet tilbage og handles nu i niveauet 175-180. Tilbagefaldet har sendt RSI ned i niveauet 70, og der er en faldende tendens i Momentum på ugebasis. Der er fortsat et købssignal i aktien på ugebasis, idet Signalmodellen Bollinger og Parabolic begge er i køb og først etablerer et salgssignal ved brud af niveauet 165. Der er kommet nye kunder i forretningen, og det skal være med til at drive væksten i kommende år.

Kursgrafen på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

Afvent regnskabet- bryder kursen igennem 185 så køb.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.