Nye Balancer!

BØRSUDSIGTEN: Glidebane i Olie – og det får konsekvenser for andre energikilder herunder sol og vind!

C20 indekset lukkede torsdag, med en stigning på 0,2 pct. (1,61 point) i indeks 762,28.

De europæiske aktiemarkeder lukkede i går, torsdag, fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,6 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street holdt lukket på grund af Thanksgiving – og har kun åbent den halve dag i dag, fredag.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 er køb.

BørsUdsigten har købt ved bruddet af 756 niveauet, og stop loss lægges ved den stigende trendlinie i 750 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten tog gevinst hjem ved bruddet af 745 niveauet, og har genkøbt ved i 750 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 761 niveauet, og der sælges (åbnes en shortposition) ved brud af 760 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 724 niveauet (ovenfra).

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind (op af bakke)!

Niveau for indeksvurdering: 762.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne nogenlunde uforandret med en positiv tone til morgen, fredag.

I dag, fredag, er det sidste dag for offentliggørelse af kvartalsregnskaber. Det benytter salgsaktuelle Comendo og SBS bremser sig af.

Olieprisen

Al fokus er for øjeblikket på olieprisen

Udviklingen i olieprisen sætter bølger ud, der vil påvirke udvikling i forskellige typer virksomheder.

Størst glæde af olieprisfaldet er de selskaber, der har store energiomkostninger.

Selskaber der har glæde af prisfaldet er transportselskaber (fly og rederier), der ikke har hedget deres olieforbrug.

Endvidere vil selskaber hvor produktionen kræver opvarmning (enzymer / øl / metalforarbejdning / gartnerier) få glæde af den lavere energipris.

Forudsætningen er dog, at de kan holde nogenlunde de samme salgspriser.

Stigende USD vil modvirke virkningerne af prisfaldet på olie, for de olieproducerende lande. Det er dog en ringe trøst, da de ikke har indflydelse på udviklingen på USD; men kun i nogen grad på olieproduktionen / prisen

Den stigende kurs på USD giver fuldt fokus på USA – og andre økonomier i vækst – eksempelvis Kina / Indien, da olieprisen vil have (positive) deflationære konsekvenser. Der findes positiv deflation og negativ deflation herom på et andet tidspunkt.

Skal de have fuld ”bonanza” af udviklingen kræver det, at de også hedger USD – der forventes at stige i den kommende tid.

Desværre får olieprisfaldet en negativ effekt på den Corydonske Finanslov, hvilket vi dansker kommer til at bøde for enten ved højere skatter og afgifter (mest sandsynligt) eller besparelser (strukturelle reformer (;-D) mindre grad.

– Eller også bliver ”Sorteper” sendt videre!

 

Wall Street

Wall Street holdt lukket i går, torsdag.

BørsUdsigten gentager gårsdagens kommentarer og vurderinger:

De fremrykkede tal for førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse skuffede med en stigning på 21 K til 313K.

Salget af nye huse var nogenlunde uforandret, og priserne holder sig stabilt, og antallet af igangværende hushandler faldt en smule. (indgåede handler, hvor betingelserne endnu ikke er blevet opfyldt).

Forbrugertilliden var der forskellige signaler. Bloombergs forventningsindeks steg, hvorimod University of Michigans undersøgelse faldt.

I dag, fredag offentliggøres FED’s Balance og udviklingen i pengemængden på M2 niveau.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 0,1 pct. (12,81 point) i indeks 17.827,75.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,3 pct. (5,80 point) i 2.072,83.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,6 pct. (29,07 point) i 4.787,32.

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.073), ligger vi fortsat i en gedigen optrend.

Den nuværende chartformation viser fortsat et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-9 måneder. Der er tale om et sandsynligt udfald, men der er ikke tale om en objektiv videnskab.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.055 niveauet. Take profit (gevinsthjemtagning) ved brud af 2.070 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.057 niveauet, stop loss indtil videre i 2.042 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.934.

RSI9 indikatoren ligger fortsat ekstremt overkøbt – hvilket den har været i en måned. Det er en særdeles sjælden udvikling. Momentumindikatoren er vendt, og brudt ud af sin positive fortsættelsesformation og indikerer yderligere stigninger.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra salgssignaler i vores følsomme MacD model, der dog lægger an til et farveskift.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier.

27SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,03 pct. til 2,21 pct. Den toårige rente faldt med 0,02 pct. i 0,50 pct., og den 30 årige rente faldt med 0,03 pct. til 2,92 pct.

Den 10 årige tyske Bund ligger i 0,70 pct. et fald på 0,03 pct.

Det er faldet i olieprisen, og de afledte deflationære konsekvenser, der sender renten ned.

Deflation behøver ikke være negativ, så længe det ikke betyder nedsættelse af købekraft. I dette tilfælde vurderes faldet for positivt i de energitunge lande.

At Corydon får et problem omkring manglende indtægter på ”kulbrinteskatten” fra Nordsøen, er så en anden ting. Så skal der skæres – eller skatterne skal sættes OP!

Så tæt på et folketingsvalg – vil han nok sende stafetten videre til en ny regering.

 

Valuta

USD noteres kl. 04:51 i 5,978 (5,948) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,245 (1,255) for 1 USD. USD/JPY noteres i 118,3 (117,4). EUR/JPY noteres i 147,3 (146,8).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,98), fik vi et tertiært købesignal ved bruddet af 5,95 niveauet.

Der er stadig tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,00 (02) niveauet, og en bundlinie i 5,92 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst (lukket position) i 5,955 niveauet af vores short i 5,98 niveauet. Der er åbnet en tertiær position (reverse) ved bruddet af 5,955 niveauet. Gevinsthjemtagning ved brud af 5,96 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,90 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 5,945 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer, og trækker op, hvilket understøtter den positive bevægelse.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, MacD mangler dog at skifte farve.

28USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.183 (1.191) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Der konsolideringen mellem 1.190 og 2.005 blev brudt på nedsiden, og udløste et salgssignal. Købesignal ved brud af 1.186 niveauet nedefra.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten taget gevinst ved bruddet af 1.190 niveauet af den position vi købte i 1.165 niveauet. Der åbnes en reverse.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved brud af 1.180 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.180 niveauet.

Olie

Olieprisen noteres markant lavere til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 68,69 (72,72) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 72,50 (76,49) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag. Undtaget Australien, der er ramt af de kraftigt faldende oliepriser.

Nikkei225 stiger med 1,2 pct. (211 point) i indeks 17.460. (Det er den faldende JPY, der driver værket – så husk at terminssikre). Hang Seng stiger med 0,1 pct. (17 point) i indeks 24.021. Kina’s CSI300 stiger med 1,2 pct. (32 point) i indeks 2.787. (Der er fortsat tale om at få balance mellem Hong Kong og Shanghai / Shenzehn børserne efter åbningen af det kinesiske marked for private investorer). Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (1,5 point) i indeks 1.981. Australien ASX200 ned med 1,6 pct. (88 point) i 5.313. (Her er det de kraftigt faldende olie / energipriser der trækker markedet ned).

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (744), ligger vi fortsat i en pæn tertiær optrend.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt den lange position i 750 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 761 niveauet. Der åbnes en reverse (salg) ved brud af 760 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 756 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 750 niveauet, hvor der åbnes en reverse (shortposition).

BørsUdsigten har en primært en købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 724 niveauet ovenfra.

28C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer er ligger ekstremt overkøbt, hvilket kunne indikere en konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

 

Analyse & Graf: Vikingen

Allan ThestrupBørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00

 

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.