Ny Test af “All Time High”?

BørsUdsigten: Finder Aktiemarkederne Retning? Copper Stiger Fortsat!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,9 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret med stigninger på mellem 0,4 pct og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lidt højere, nu til morgen, fredag.

 

Der offentliggøres officiel arbejdsmarkedsrapport i dag, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,8 pct. (32 point) i 4,199, har indekset lavet et vendesignal. og udløst købesignal ved bruddet af 4.163 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.163 niveauet. (solgt i 4.180 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.168 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.153 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,1 pct. (8 point) i 29.340 – handles fortsat) er der tale om et udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering med toplinie i 29.200 niveauet. Det har udløst et spekulativt købesignal. Der er modstand 29.410 niveauet (24. dages og 50. dages glidende gennemsnit). Brud heraf vil udløse et sekundært købesignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.800 niveauet. (solgt i 30.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.025 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.550 niveauet (købt i 29.167 niveauet). Genkøb ved brud af 29.410 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (15 point) i 3.456 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en tertiær negativ konsolidering, der kan udvikle sig til en positiv fortsættelse. Chartet / indekset tester for øjeblikke det 24. og 50. dages glidende gennemsnit (nedefra). Brud a 3.456-58 niveauet udløser tertiært såvel som sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.455 niveauet (købt i 3.455 niveauet). Genkøb ved brud af 3.455 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.433 niveauet (købt i 3.465 niveauet). Genkøb ved brud af 3.456-58 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,2 pct. (18 point) i indeks 1.532 – er der tale om et tilbageslag mod bundlinien i 1.525 niveauet. Sekundært er den stigende trendlinie blevet brudt, hvilket indikerer mindst en konsolidering. Brud af 1.552 niveauet udløser første spekulative købesignal, og brud af 1.559 niveauet udløser ny Alle Tider Højeste. BørsUdsigten ser en indikation af en test af 1.650-75 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.553 niveauet (købt i 1.511 niveauet). Genkøb ved brud af 1.552 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.5130 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,4 pct. (9 point) i indeks 2.247 niveauet, er der tale om en bounce og et brud af den faldende tertiære trends. Der er tale om en positiv fortsættelse og et candlelight signal. Brud af 2.260 bekræfter købesignalet. Salgssignal ved brud af 2.215 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.240 niveauet (solgt i 2.240 niveauet). Stop loss ved brud af 2.215 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.208 niveauet (købt i 1.880 niveauet). Genkøb ved brud af 2.280 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,2 pct. (26 point) i indeks 15.197, er der tale om et brud af en sekundær bundlinie, og en efterfølgende test af de gamle støtteniveauer. Der kan være tale om et falsk salgssignal; men det er ikke bekræftet. Brud af 15.255 niveauet udløser spekulativt købesignal.

BørsUdsigten vurderer at der er tale om en dobbelt top. Annullering af topformationen ved brud af 15.465 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position 15.240 niveauet (købt i 15.260 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 15.255 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.200 niveauet (købt i 14.060 niveauet). Genkøb ved brud af 15.210 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10årige amerikanske statsobligation (1,568 pct.) er der tale om en tertiær nedtrend. Brud af 1,59 udløser spekulativt købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,61 niveauet af en lang position (købt i 1,595 pct.). Genkøb af renten ved brud af 1,59 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position i 1,618 (solgt i 1,584 pct.) Stop loss ved brud af 1,54 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,163) til morgen, fredag, er der tale om en test af bundlinien i 6,163 niveauet (Testes NU).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,19 niveauet (købt i 6,137 niveauet). Genkøb ved brud af 6,195 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,27 niveauet (Købt i 6,22 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,225 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man igen skal lukke (ændret) sine korte USD positioner!!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (10.217 USD pr. ton) er der tale om en fortsat optrend. Spekulativt salgssignal ved brud af 10.117 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.880 niveauet (solgt i 9.790 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 10.117 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.435 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (68,5) til morgen, fredag, er der tale om et brud af en stigende tertiær konsolidering med en støttelinie i 68,5 niveauet. Brud af 69,7-70 niveauet vil udløse købesignal og bekræfte optrenden.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 67,3 niveauet (solgt i 68 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 68,3 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 65 niveauet (solgt i 66,3 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 66,1 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.