Bounce – Vinder Aktiemarkederne Momentum?

BørsUdsigten: Finder Aktiemarkederne Retning? Råvarer og USD holder niveauerne!

 

Wall Street lukkede onsdag nogenlunde uforandret fra et fald på 0,4 pct. og plus 0,3 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 1,4 pct. og 2,1 pct., for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres fra stigninger på 1,7 pct. til et fald på 0,5 pct. til morgen, torsdag. Kina og Japan igen med efter “Golden Week”

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,1 pct. (3 point) i 4,168, har indekset brudt bundlinien i 4.180 niveauet. Bruddet  SKAL følges, i første omgang spekulativt! Bekræftelse på salgssignalet og sekundært salgssignal ved brud af 4.130 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.163 niveauet. (solgt i 4.180 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.168 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.145 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,8 pct. (513 point) i 29.327 – handles fortsat) er der tale om et udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering med toplinie i 29.200 niveauet. Det udløser er spekulativt købesignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.800 niveauet. (solgt i 30.000 niveauet). Stop loss ved brud af 28.800 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.550 niveauet (købt i 29.167 niveauet). Genkøb ved brud af 29.410 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,2 pct. (8 point) i 3.439 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af bundlinien i en tertiær konsolidering ved bruddet af 3.455 niveauet og et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.455 niveauet (købt i 3.455 niveauet). Genkøb ved brud af 3.455 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.433 niveauet (købt i 3.465 niveauet). Genkøb ved brud af 3.483 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,7 pct. (25 point) i indeks 1.550 – er der tale om en bounce og test af ATH niveauet i 1.559 niveauet, efter et salgssignal. Sekundært er den stigende trendlinie blevet brudt, hvilket indikerer mindst en konsolidering.

BørsUdsigten ser en test af 1.650-75 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.553 niveauet (købt i 1.511 niveauet). Genkøb ved brud af 1.559 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.510 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 2,8 pct. (61 point) i indeks 2.255 niveauet, er der tale om en bounce og et brud af den fadende tertiære trends. Der er tale om en positiv fortsættelse og et candlelight signal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.240 niveauet (solgt i 2.240 niveauet). Stop loss ved brud af 2.213 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.208 niveauet (købt i 1.880 niveauet). Genkøb ved brud af 2.280 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 2,1 pct. (314 point) i indeks 15.171, er der tale om et brud af en sekundær bundlinie, og en efterfølgende test af de gamle støtteniveauer. Der kan være tale om et falsk salgssignal; men det er ikke bekræftet. I Så fald er der tale om et vendesignal.

BørsUdsigten vurderer at der er tale om en dobbelt top. Annullering af topformationen ved brud af 15.465 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position 15.240 niveauet (købt i 15.260 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 15.255 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.200 niveauet (købt i 14.060 niveauet). Genkøb ved brud af 15.210 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10årige amerikanske statsobligation (1,582 pct.) er der tale om en tertiær nedtrend

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,61 niveauet af en lang position (købt i 1,595 pct.). Genkøb af renten ved brud af 1,605 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt af en lang position i 1,618 (solgt i 1,584 pct.) Stop loss ved brud af 1,54 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,195) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den sidelæns konsolidering med toplinien i 6,19 niveauet. Det udløser et spekulativt købesignal / bekræftelse af tidligere.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,137 niveauet (solgt i 6,34 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,19 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,27 niveauet (Købt i 6,22 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,20 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne sine korte USD positioner!!

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.982 USD pr. ton) er der tale om et brud af optrenden og en test af den gamle modstand nu støtte i 9.950 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.880 niveauet (solgt i 9.790 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.950 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.370 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (69,1) til morgen, torsdag, er der tale om en stigende tertiær konsolidering med en støttelinie i 68,5 niveauet. Brud af 69,7-70 niveauet vil bekræfte optrenden.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 67,3 niveauet (solgt i 68 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 68,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 65 niveauet (solgt i 66,3 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 65,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.l rights reserved.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.